20 Septembrie, 2017

Creşterea pensiilor. Temeiul legal şi metodologia practică pentru calcularea creşterii anuale a pensiilor

Indexarea pensiilor nu s-a mai făcut de trei ani, respectiv în anii 2010,2011 şi 2012. La definitivarea proiectului de buget pe anul 2013 Guvernul are în vedere o majorare a pensiilor cu circa 4%. În cazul în care se respectă aplicarea întocmai a prevederilor legale în vigoare rezultă o majorare a pensiilor de circa 11%.

În condiţiile în care indexarea pensiilor s-ar fi făcut distinct în fiecare an, din anii 2010, 2011 şi 2012 (anii în care nu s-a mai făcut indexarea pensiilor), creşterea procentuală a punctului de pensie şi, pe cale de consecinţă, şi a pensiilor, ar fi fost (1) pe total cei 3 ani, de 34,50%, şi (2) ca medie anuală, de 34,50 : 3 = 11,50%, aşa după cum rezultă din cele de mai jos.

Este cunoscut faptul că indexarea pensiilor nu s-a mai făcut de trei ani.

La definitivarea proiectului de buget pe anul 2013 se poartă discuţii dacă este posibilă, după trei ani de „îngheţare” a pensiilor, o majorare a acestora cu circa 4%.

Aşa după cum se va vedea şi din cele ce urmează, în cazul în care se respectă aplicarea întocmai a prevederilor legale în vigoare (redate în Anexa nr.1) rezultă o majorare a pensiilor de peste 11%.

Prin „Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, se prevede (sublinierile ne aparţin):

„Art. 102. (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent.

(3) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (2), realizaţi pe anul precedent, are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.

(4) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (2), realizaţi pe anul precedent, au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.[…]”.

Prin art. 16 al art. II din O.U.G. nr. 80/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 283/2011, termenul pentru intrarea în vigoare a prevederilor art. 102 alin. (2) – (4) din Legea nr. 263/210 a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2013.

Deci, valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie 2013, se stabileşte pe baza:

1) ratei inflaţiei pe anul 2012;

2) creşterii reale a câştigului salarial mediu brut, realizat pe anul 2012.

1. Ratei inflaţiei luată în calcul la definitivarea proiectului de buget pentru anul 2013 este de 4%.

Valoarea punctului de pensie, majorat cu 100% din rata inflaţiei de 4% = 732,8 + 732,8 x 4% = 732,8 + 29,31 = 762,11.

2. Creşterea reală a salariului mediu brut, în primele 10 luni (conform datelor publicate până la 8 ianuarie 2013), în anul 2012, faţă de anul 2011.

Câştigul salarial mediu net lunar pe total economie în anul 2011 şi în primele 10 luni din anul 2012, lei/salariat, este următorul:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Total an

  2009

   1839

   1863

   1922

   1930

   1855

   1887

   1901

   1845

   1860

   1881

   1866

   2023

1889

  2010

1947

1940

2074

1973

1962

1951

1868

1846

1846

1846

1900

2067

1935

  2011

1963

1944

2056

2066

2008

2026

2027

2005

2017

2008

2054

2209

2032

  2012

2022

2028

2126

2140

2109

2140

2147

2117

2122

2139

-

-

Câştigul salarial mediu brut lunar pe total economie, în primele 10 luni:

1) din anul 2011, este de 2012 lei/salariat;

2) din anul 2012, este de 2109 lei/salariat

Creşterea reală a salariului mediu brut, în primele 10 luni, în anul 2012, faţă de anul 2011 = 2.109 – 2.012 = 98 de lei.

50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în primele 10 luni, în anul 2012, faţă de anul 2011 = 98 x 50% = 49,00 de lei.

Valoarea punctului de pensie majorat cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în primele 10 luni, în anul 2012, faţă de anul 2011 = 762,11 + 49,00 = 811,11.

Creşterea procentuală a punctului de pensie majorat cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în primele 10 luni, în anul 2012, faţă de anul 2011 = (811,11 : 732,80) : 100 = 11,07%.

Din aplicarea prevederilor art. 102 din Legea nr. 263/2010 rezultă o creştere a pensiilor, începând cu 1 ianuarie 2013, de 11,07%.

Din analiza anuală a câştigului salarial mediu brut lunar pe total economie din anii 1991 – 2012 se observă că cele mai mari creşteri s-au înregistrat, în fiecare an, în lunile noiembrie şi decembrie.

Ca urmare, s-ar putea ca această creştere, de 11,07%, să fie chiar mai mare.

Dacă avem în vedere câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (1) pe anul 2012, de 2.117 lei, şi (2) pe anul 2011, de 2012 lei, rezultă o creştere, în anul 2012, faţă de anul 2011, de:

1) în cotă procentuală, de (2.117 : 2012) : 100 = 5,22%;

2) în cifre absolute, de 2.117 – 2.012 = 105 lei, faţă de 98 de lei luat în calcul de mai sus.

Această creştere s-ar putea să se confirme în cazul în care se va înregistra o creşterea reală însemnată a câştigului salarial mediu brut în lunile noiembrie şi decembrie 2012.

Într-un asemenea caz:

a) 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în anul 2012, faţă de anul 2011 = 105 x 50% = 52,50 de lei;

b) valoarea punctului de pensie majorat cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în anul 2013, faţă de anul 2012 = 762,11 + 52,50 = 814,61;

c) creşterea procentuală a punctului de pensie majorat cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în anul 2013, faţă de anul 2012 = (814,61 : 732,80) : 100 = 11,12%;

d) din aplicarea prevederilor art. 102 din Legea nr. 263/2010 ar rezulta o creştere a pensiilor, începând cu 1 ianuarie 2013, de 11,12%.

Despre autor  ⁄ Grigorie Lăcriţa

Este evaluator în specialitatea evaluare economică şi financiară a întreprinderilor şi expert contabil, membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Cercetător de prestigiu şi profund cunoscător al fiscalităţii în practică, dr. N. Grigorie – Lăcriţa a încheiat şi executat mai multe contracte de cercetare ştiinţifică cu diferiţi agenţi economici din ţară şi străinătate, pe probleme de interes major, soluţiile oferite fiind susţinute de aceştia, de organizaţiile lor patronale şi sindicale, în îmbunătăţirea anumitor prevederi legale.

Un comentariu

  • Răspunde
    MARIA
    noiembrie 12 2013

    Poate cineva sa ma lamureasca cum se traduce in practica art.171 din Legea nr.263/2010 ? Pentru cei pensionati inainte de 2011 nu se face corectarea punctului de pensie cu indicele mentionat in lege la art.170 ?

Scrie un comentariu