21 Septembrie, 2019

Corectarea erorilor contabile din situaţiile financiare

De dată recentă, a fost publicată Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial.

Devălmășia de acte financiar contabile din ultima perioadă conduce la apariția unor erori pentru care trebuie să corectăm lucruri ce altădată ar fi fost intangibile, cum ar fi situațiile financiare. Astfel de erori pot fi generate de aprecierea eronată a cadrului normativ sau sunt generate chiar de reglementări normative contradictorii.

De exemplu, la determinarea categoriei în care se regăsește o entitate raportoare conform reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, adoptate prin OMFP nr. 1802/2014, se analizează indicatorii aferenți acestei entități pentru doi ani consecutivi, cutumă de altfel aplicabilă în ultimele decenii.

Dacă ne raportăm doar la OMFP nr. 123/2016 privind aprobarea procedurii de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului 2015, observăm pe de o parte că analiza acestor indicatori se va efectua exclusiv asupra datelor financiare de la finele exercițiului trecut, iar în plus, plafoanele valorice sunt modificate.

Practic, raportându-ne la un temei normativ ajungem la o situație, iar rapotându-ne la alt temei normativ ajungem la o altă situație. Evident, legiuitorul nu a spus ca un act normativ îl exclude pe celălalt.

Prin urmare, este necesară adoptarea unor proceduri de corectare a erorilor din situațiile financiare.

Actul normativ analizat astăzi, OMFP nr. 450/2016, enumeră erorile constatate, ce pot fi corectate conform prezentei proceduri, astfel:

  • denumirea entității raportoare;
  • activitatea CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN);
  • forma de proprietate;
  • numărul de salariați și alți indicatori raportați prin formularul „Date informative”.

Constituie, de asemenea, obiectul corectării și situațiile determinate de următoarele tipuri de erori:

  • transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale;
  • transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabil anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe proprie răspundere, raportul auditorului statutar etc.).

Cum se realizează efectiv corectarea erorilor?

Corectarea erorilor se realizează într-un mod foarte simplu:

  • se depune numai la registratura autorității fiscale un nou set al situațiilor financiare corectate;
  • setul se depune atât în format hârtie, semnat de persoanele competente, respectiv în format electronic, utilizându-se softul agreeat de autorități pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.

Pentru ce exerciții se pot corecta situațiile financiare?

Din păcate, iarăși ne aflăm în fața unui act normativ de calitate mediocră, în sensul că ar trebui să se aplice pentru toate situațiile financiare, însă acest lucru nu rezultă cu claritate.

Legiuitorul a prevăzut în mod expres că se pot corecta și situațiile financiare aferente anului 2014 (nu este o eroare), având ca termen data de 29 aprilie 2016.

Pentru anul 2015, nu se aduce nicio precizare, astfel încât o concluzie ar putea să fie că pot fi corectate doar situațiilor financiare aferente anilor 2014 și ulterioare, iar pentru anul 2014, termenul de corectare este unul limitat.

Desigur, noi vă urăm să nu aveți niciun fel de eroare în situațiile financiare anuale!

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu