13 Noiembrie, 2018

Contribuţiile sociale obligatorii: modificări la Normele de aplicare a Codului fiscal

Aşa cum am semnalat deja, MFP a iniţiat o propunere de modificare a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor, motivată prin necesitatea aplicării unitare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal.

Proiectul propune clarificarea unor prevederi preluate în Codul fiscal în anul 2011 pe linia determinării bazei de calcul a contribuţiilor sociale şi a declarării contribuţiilor respective.

De asemenea, se introduc completări cu norme metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la contribuţiile sociale datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi alte categorii de venituri, preluate începând cu data de 1 iulie 2012.

■ În prezent, prevederile din Titlul IX² „Contribuţii sociale obligatorii”, pentru punctele incidente modificărilor şi completărilor la contribuţiile sociale sunt următoarele:

- la definirea bazei de calcul a contribuţiilor sociale nu există menţiuni cu privire la exceptarea unor venituri (excepţii generale şi specifice);

- nu există explicaţii cu privire la „alte condiţii de muncă” în cazul cărora se aplică cota de contribuţie de asigurări sociale de 41,3%;

- baza lunară de calcul a contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în cazul veniturilor reprezentând indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă este neclară, în sensul că nu sunt prevăzute situaţiile în care aceasta se datorează;

- în cazul drepturilor salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile nu este prevăzut tratamentul fiscal pentru toate contribuţiile sociale, respectiv contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi contribuţia la Fondul de garantare;

- nu sunt prevăzute în mod expres cazurile în care formularul Declaraţiei 112 se depune de către angajaţi.

Modificările şi completările în domeniul contribuţiilor sociale obligatorii cuprind următoarele precizări:

● Este clarificată stabilirea bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator, în sensul explicitării unor trimiteri la elemente componente ale bazei de calcul reprezentând excepţii generale şi specifice;

● Se aduc explicaţii cu privire la sintagma „alte condiţii de muncă”, în sensul că această sintagmă se referă la personalul încadrat în instituţii militare potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Se actualizează exemplului de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator, cu câştigul salarial mediu brut utilizat în anul 2012 în sumă de 2.117 lei şi completarea acestuia cu sintagma „alte condiţii de muncă”, prevăzută în textul legii.

Se face corelarea cu prevederile art. 55 în ceea ce priveşte noţiunea de „venit din salarii”, respectiv precizarea că aceste venituri pot fi sub formă bănească şi/sau în natură.

Clarificări de semnalat sunt şi cele cu privire la sumele care se includ în baza de calcul a contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în sensul că se au în vedere numai indemnizaţiile suportate de angajator în caz de concediu medical sau în caz de accident de muncă ori boală profesională, nu şi partea de indemnizaţie suportată din fonduri (FNUASS şi Fondul de accidente de muncă).

În legătură cu Declaraţia 112, se aduc clarificări privind situaţiile în care aceasta se depune de către angajat, respectiv în cazul angajatorilor din state terţe pentru care nu au fost încheiate cu România acorduri sau convenţii în domeniul securităţii sociale, precum şi în cazul persoanelor fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.

Se face corelarea cu prevederile referitoare la noul mod de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din pensii (numai pentru partea de venit care depăşeşte nivelul de 740 lei), în sensul eliminării exemplelor de la pct. 18 din normele metodologice, referitoare la modul de calcul existent înainte de modificarea prin Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice;

● este introdusă aplicarea tratamentului fiscal unitar pentru toate contribuţiile sociale obligatorii, în cazul drepturilor salariale acordate prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, prin reformularea textului existent, care se referea numai la o parte din aceste contribuţii;

Se elaborează nome metodologice pentru capitolele II şi III, ale căror prevederi au intrat în vigoare începând cu data de 1 iulie 2012, şi care cuprind:

- clarificarea situaţiei persoanelor asigurate în sisteme proprii de pensii, neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi pensionarilor din aceste sisteme (Barou şi culte religioase), care nu sunt obligate să se asigure pentru veniturile din activităţi independente;

- precizarea faptului că venitul declarat de către persoanele care realizează venituri din activităţi independente, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, este de fapt un venit ales de contribuabil, cuprins în cadrul limitei minime şi maxime prevăzute de Codul fiscal;

- precizări suplimentare privind sfera veniturilor asupra cărora există obligaţia calculării şi reţinerii la sursă a contribuţiilor sociale, cu onorarii, comisioane şi alte venituri din activităţi independente.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu