În serialul nostru privind contribuţiile de asigurări sociale, prezentăm astăzi prevederi din Codul fiscal, în atenţia celor care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Reglementările includ modificările aduse, recent, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017. 

Contribuţia de asigurări sociale

Încadrare. În secţiunea privind contribuabilii/plătitorii la sistemul public de pensii, pentru categoria care interesează aici art. 136 alin.(1) din Codul fiscal prevede – la litera d) – că are această calitate Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială ori de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, şi pentru care dispoziţiile legale prevăd plata de CAS datorate bugetului asigurărilor sociale de stat din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Baza lunară de calcul o reprezintă cuantumul drepturilor băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, respectiv indemnizaţia de şomaj, cu excepţia situaţiilor în care potrivit dispoziţiilor legale se prevede altfel.

Prin modificările aduse de OUG nr. 3/2017, în situaţia în care totalul veniturilor demai sus este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon. Câştigul salarial mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

CAS pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.

Prin aceleaşi modificări aduse de OUG nr. 3/2017, pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, iar contribuţia de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.

Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurărilor pentru şomaj se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale, cu excepţia cazurilor în care, potrivit prevederilor legale, se dispune altfel. 

CASS

Încadrare. Potrivit art. 153 alin.(1) lit. g) Cod fiscal, obligaţia ca plătitor de venit revine Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, şi pentru care dispoziţiile legale prevăd plata CASS din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Reamintim, potrivit art. 156 Cod fiscal, cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:

  • 5,5% pentru contribuţia individuală;
  • 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator.

Baza lunară de calcul. Pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g), baza lunară de calcul al CASS o reprezintă cuantumul drepturilor băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, respectiv indemnizaţia de şomaj, cu excepţia situaţiilor în care potrivit dispoziţiilor legale se prevede altfel. Contribuţia se suportă de la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi reprezintă contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate.

ATENŢIE! Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care venitul bază de calcul prevăzut la alin. (1) depăşeşte valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează în limita acestui plafon. 

Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj datorate de angajator

Obligaţia este prevăzută la art. 184 lit. b) Cod fiscal, în cadrul dispoziţiilor privind persoanele care au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări pentru şomaj, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

Contribuţiile de asigurări pentru şomaj se datorează pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor.

Cotele de contribuţii de asigurări pentru şomaj sunt prevăzute la art. 186, astfel :

  • 0,5% pentru contribuţia individuală;
  • 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator.

Art. 187 şi următoarele conţin dispoziţii privind :

  • baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor;
  • baza de calcul al contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora;
  •  stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări pentru şomaj. 

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua ! Imi puteti spune si mie va rog frumos , ce contributii se opresc din indemnizatia de somaj si ce procent la fiecare? aceste sume se opresc din somajul initial, sau din salariul minim pe economie? Multumesc anticipat!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here