20 Februarie, 2018

Contribuţii sociale: cine şi cum plăteşte

ANAF a postat pe site-ul agenţiei un Ghid privind declararea şi plata contribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri.

Prevederile respective sunt aplicabile începând cu data de 1 iulie a.c.

De la 1 iulie, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri, revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

■ Reţinem categoriile de contribuabili care NU au obligaţia de a plăti CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE.

● Într-un prim grup de contribuabili care nu datorează această contribuţie se înscriu cei de mai jos dacă persoanele respective sunt asigurate ale sistemului public de pensii sau dacă beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, respectiv:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară și extrajudiciară;

- venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică;

- venituri din asocierile fără personalitate juridică dintre persoanele fizice rezidente şi persoane juridice române;

g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole, respectiv

venituri din :

- cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

- cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;

- exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;

h) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

● O a doua categorie de contribuabili care nu au obligaţia de a plăti contribuţia de asigurări sociale o constituie persoanele care realizează venituri din activităţile agricole respectiv din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor sau din exploatarea pepinierelor viticole/pomicole şi altele asemenea.

● Într-o a treia categorie se înscriu persoanele fizice,  pentru venitul obţinut dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică.

● De asemenea, nu au obligaţia de a plăti contribuţia de asigurări sociale persoanele care obţin venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare;

● O ultimă categorie: persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

NU se datorează CONTRIBUŢIA PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE:

● pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, dacă persoanele fizice respective realizează şi venituri din:

● salarii/asimilate salariilor;

● indemnizaţii de şomaj;

● pensii mai mici de 740 lei;

● activități desfășurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent;

● activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară și extrajudiciară;

● asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică;

● asocierile fără personalitate juridică, respectiv asocierile dintre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

De asemenea, NU se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate de către contribuabilii aflaţi în una din următoarele încadrări:

● întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

● membrii întreprinderii familiale;

● persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

● persoanele care realizează venituri din profesii libere;

● persoanele care realizează venituri din activităţile agricole, respectiv venituri din :

- cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

- cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;

- exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;

● persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

Declararea şi plata contribuţiilor sociale

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a declaraţiei de venit estimat şi a declaraţiei privind venitul realizat, pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

● Ghidul precizează că au obligaţia completării şi depunerii la organul fiscal competent a declaraţiei privind venitul asigurat, persoanele care se autorizează pentru activităţile respective după data de  1 iulie 2012. Stabilirea obligaţiilor de plată privind contribuţiile sociale se realizează de către organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

● O altă precizare priveşte persoanele fizice care au obţinut venituri anterior datei de 1 iulie 2012. În situaţia acestora, competenţa în administrarea contribuţiilor sociale datorate, precum şi în soluţionarea eventualelor contestaţii împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea acestora, revine caselor de asigurări sociale. Ca urmare, persoanele fizice care au realizat venituri anterior datei de 1 iulie 2012 şi pentru care aveau obligaţia plăţii contribuţiilor sociale, dar nu le-au declarat, sunt obligate să completeze şi să depună declaraţia de asigurare la casele teritoriale de asigurări.

Contribuţiile sociale, datorate de persoanele fizice şi neachitate până la data de 1 iulie 2012, vor fi urmărite şi încasate de către ANAF, care va prelua şi procedurile de executare silită aflate în derulare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu