24 Aprilie, 2019

Contribuabili în inactivitate: Ce implicaţii sunt în materie de TVA?

Pentru că am vorbit în materiale anterioare despre procedura fiscală aplicabilă în cazul contribuabililor inactivi, vă reţinem atenţia şi asupra unor dispoziţii din Codul fiscal.

Deducerea TVA

Contribuabilii (persoane impozabile stabilite în România) declaraţi inactivi conform art. 781 din Codul de procedură fiscală (vezi caseta foto de mai jos), care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de Codul fiscal. Dar, potrivit art. 11 din Cod, în perioada respectivă nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate.

art781CPFci

Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art. 1562 depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă:

- bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării;

- activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149;

- achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 1342 alin. (2) lit. a) şi b) înainte de data înregistrării şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului, în conformitate cu Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

De altfel, şi dispoziţiile privind sfera de aplicare a dreptului de deducere, din art. 145 Cod fiscal, precizează, corelativ, că în condiţiile stabilite prin norme se acordă dreptul de deducere a taxei pentru achiziţiile efectuate în cadrul procedurii de executare silită de către o persoană impozabilă de la un contribuabil declarat inactiv, potrivit art. 11, sau de la o persoană impozabilă în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii.

Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

Potrivit art. 153 din Codul fiscal, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA:

- dacă este declarată inactivă conform prevederilor art. 781 din Codul de procedură fiscală, de la data declarării ca inactivă;

- dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului.

Alte precizări au în vedere trimiteri la cazierul fiscal, astfel că nu insistăm asupra acestora.

Acte de aplicare

OPANAF nr. 3331/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 658/2013, dat pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, a aprobat şi a modelul şi conţinutul unor formulare:

a) Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 4;

d) Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 5.

OPANAF nr. 1847/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 535/2014, a aprobat:

- Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

- Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi;

- Procedura de îndreptare a erorilor materiale;

- Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi;

- modelul şi conţinutul formularelor:

a) Decizie de declarare în inactivitate;

b) Decizie de reactivare;

c) Decizie de îndreptare a erorii materiale;

d) Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale;

e) Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală;

f) Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală;

g) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală;

h) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.
comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu