25 Februarie, 2018

Contractul individual de muncă cu timp parţial – informaţii utile

În conformitate cu art. 103 din Codul Muncii, fracţiunea de normă în cadrul contractelor de muncă cu timp parţial este atunci când salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă.

Un astfel de contract de muncă reprezintă o excepţie de la încheierea unui contract de muncă pe durată nedeterminată.

Conform definiţiei legale, fracţiunea de normă, elementul definitoriu al contractului de muncă cu timp parţial, trebuie să fie inferioară normei întregi de 40 de ore/săptămână, legea neprecizând vreo limită minimă în acest sens. Având în vedere ca legea actuală nu prevede vreo condiţie pentru norma zilnică, fracţiunea de normă săptămânală sau lunară poate fi repartizată şi inegal pe zile. 

Astfel, luând în considerare cele menţionate mai sus, un salariat cu fracţiune de normă poate avea un program variabil, fără niciun fel de restricţie a legii atât timp cât raportarea programului său se face la programul săptămânal sau lunar concret.

Contractul de muncă cu timp parţial poate fi încheiat atât pe o perioadă determinată, cât şi pe una nedeterminată, dar, indiferent de durata acestuia, el trebuie întotdeauna să fie încheiat în forma scrisă.

Chiar dacă vorbim despre un contract de muncă cu timp parţial, acesta va trebui să îmbrace forma legală şi să cuprindă elementele prevăzute la art. 17 alin (3) din Codul Muncii. În plus, acest tip de contract trebuie să cuprindă şi referiri la:

- durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
- condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
- interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora.

art17-3Sursa foto: Lege5 Online

Atenţie! Dacă elementele speciale menţionate mai sus nu se regăsesc în contractul de muncă cu timp parţial, acesta va fi considerat drept un contract de muncă cu normă întreagă.

Salariatul cu timp parţial se va bucura de toate drepturile din pachetul salarial al celui cu normă întreagă, dar proporţional cu timpul lucrat. Acelaşi principiu este aplicabil şi în cazul concediului de odihnă, în sensul că acesta se va acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat.

În cazul acestor tipuri de contracte, angajatorul are o obligaţie generală de informare a salariaţilor cu privire la apariţia unor noi locuri de muncă, fie cu normă întreagă, fie cu normă parţială, în cadrul societăţii, şi de a facilita transferurile salariaţilor de la un tip de normă la alta. Informarea se face prin afişare la sediul angajatorului şi trimiterea unei copii către sindicat sau reprezentanţii salariaţilor. Chiar dacă angajatorul are o obligaţie de informare, aceasta este doar una de diligenţă, în sensul luării în considerare a cererilor salariaţilor de a trece de la o normă la alta. Angajatorul nu este obligat ca, în baza solicitărilor salariaţilor, să treacă direct la schimbarea normei salariatului.

Trecerea de la o norma la alta, fie că vorbim despre o reducere a normei sau de o majorare a acesteia, se face prin intermediului unui act adiţional la contractul de muncă, ceea ce presupune un acord de voinţă între angajator şi salariat. Trebuie avut în vedere că, în cazul trecerii de la norma parţială la cea întreagă, va dispărea interdicţia expresă a legiuitorului de a efectua ore suplimentare, astfel încât salariatul, în virtutea noii norme, va putea efectua munca suplimentară la solicitarea angajatorului şi respectându-se prevederile legale în materie.

Notă: Codul Muncii poate fi consultat gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  Ciornei
  octombrie 4 2013

  Bună ziua.Ași dori să vă întreb dacă pot ieși în șomaj cu Contractul individual de muncă cu timp parţial .Vă mulțumesc.

 • Răspunde
  Alin
  noiembrie 7 2014

  Buna ziua.Asi dori sa intreb daca un angajat cu un contract de munca partial de 2ore poate beneficia de spor de weekend.Va multumesc.

 • Răspunde
  Camelia
  august 9 2015

  Am un contract cu 8 ore, vreau să stiu dacă mai pot încheia alte 2 contracte cu 4 ore fiecare. Va mulțumesc

 • Răspunde
  BORDEI
  octombrie 29 2015

  BUNA ZIUA! AS DORI SA STIU SI EU DACA LA UN CONTRACT PE 3 ORE IMI POT DA DEMISIA LA ZI FARA PREAVIZ. MULTUMESC!

Scrie un comentariu