20 August, 2017

Contractul de comodat

Aţi înfiinţat o asociaţie şi, pentru stabilirea sediului, trebuie să încheiaţi un contract de comodat.

În mod sigur, veţi merge la un avocat, pentru redactare şi autentificare, dar este bine să ştiţi câteva din reglementările Codului civil în materie.

Articolele 2.144 şi următoarele din Codul civil tratează despre contractul de împrumut, împrumutul fiind de două feluri – de folosinţă, numit şi comodat, de care ne ocupăm în cele ce urmează, şi împrumutul de consumaţie.

Comodatul, sau împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

În ce priveşte calitatea de comodant, dacă nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoană care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.

Ca obligaţii, comodatarul este ţinut să păzească şi să conserve bunul împrumutat cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar.

Comodatarul nu poate folosi bunul împrumutat decât în conformitate cu destinaţia acestuia determinată prin contract ori, în lipsă, după natura bunului. El nu poate permite unui terţ să îl folosească decât cu aprobarea prealabilă a comodantului.

Pieirea sau deteriorarea bunului. Comodatarul nu răspunde pentru pierderea ori deteriorarea bunului rezultată numai din folosinţa în scopul căreia bunul i-a fost împrumutat. Dacă însă comodatarul foloseşte bunul cu altă destinaţie decât aceea pentru care i-a fost împrumutat sau dacă prelungeşte folosinţa după scadenţa restituirii, comodatarul răspunde de pieirea sau deteriorarea bunului, chiar dacă aceasta se datorează unei forţe majore, afară de cazul când dovedeşte că bunul ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forţe majore.

În ce priveşte posibilitatea salvării bunului, potrivit Codului civil, comodatarul răspunde pentru pieirea bunului împrumutat când aceasta este cauzată de forţa majoră de care comodatarul l-ar fi putut feri întrebuinţând un bun propriu sau când, neputând salva decât unul dintre cele două bunuri, l-a preferat pe al său. Aici, evident, este cazul unui bun altul decât spaţiul de locuinţă sau sediu, oferit prin contractul de comodat.

În cazul în care comodatarul a făcut cheltuieli pentru folosirea bunului, a apartamentului, în situaţia pe care am prezumat-o la început, comodatarul suportă cheltuielile pe care le-a făcut pentru a folosi bunul. Cu toate acestea, comodatarul are dreptul să îi fie rambursate cheltuielile pentru lucrările necesare asupra bunului care nu puteau fi prevăzute la încheierea contractului, atunci când comodantul, înştiinţat în prealabil, nu s-a opus efectuării lor ori când, din cauza urgenţei lucrărilor, acesta nu a putut fi înştiinţat în timp util.

Locuinţa avea vicii ascunse? Comodantul care, la data încheierii contractului, cunoştea viciile ascunse ale bunului împrumutat şi care nu l-a prevenit pe comodatar despre acestea este ţinut să repare prejudiciul suferit din această cauză de comodatar.

Comodatarul a făcut cheltuieli pentru repararea apartamentului, iar comodantul nu înţelege să le ramburseze, aşa cum am văzut mai sus. Potrivit art.2.153 Cod civil, în niciun caz, comodatarul nu poate invoca dreptul de retenţie pentru obligaţiile ce s-ar naşte în sarcina comodantului.

Contractul de comodat a fost încheiat în favoarea mai multor persoane. Referitor la pluralitatea de comodatari, Codul civil prevede că, dacă mai multe persoane au împrumutat împreună acelaşi bun, ele răspund solidar faţă de comodant. Dacă, însă, contractul a fost încheiat pentru o asociaţie, aşa cum am prespus la început, răspunderea este a asociaţiei.

Restituirea bunului. Comodatarul este obligat sa înapoieze bunul la împlinirea termenului convenit sau, în lipsă de termen, după ce s-a folosit de bun potrivit convenţiei. Dacă termenul nu este convenit şi fie contractul nu prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul, fie întrebuinţarea are un caracter permanent, comodatarul este obligat să înapoieze bunul la cererea comodantului.

Comodantul poate cere restituirea anticipată a bunului, înainte de termenul convenit, atunci când are el însuşi o nevoie urgentă şi neprevăzută de bun, atunci când comodatarul decedează sau atunci când acesta îşi încalcă obligaţiile.

În situaţia în care comodatarul nu înţelege să restituie bunul, sau apartamentul – dacă acesta este cazul – atunci este bine de ştiut că, în ceea ce priveşte obligaţia de restituire, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu, în condiţiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

Dacă nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu numai în cazul în care nu se prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul ori întrebuinţarea prevăzută are un caracter permanent.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  eu
  iulie 13 2012

  Este interzis contractul de comodat intre doua persoane juridice? Multumesc

  • Răspunde
   Specialistu'
   octombrie 1 2012

   Bună ziua,

   Contractul de comodat este un împrumut de folosinţă prin care una din părţi, numită comodant, remite, cu titlu gratuit, un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numită comodatar, pentru a se folosi de acel bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

   Daca nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoană care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant. Sub această rezervă, acest tip de contract poate fi încheiat, evident, şi între două persoane juridice.

   Spre exemplu, dacă o societate deţine bunul în baza unui contract de comodat, aceasta (în calitate de comodatar) nu poate permite unui terţ să folosească bunul decât cu aprobarea prealabilă a comodantului. Dacă societatea respectivă deţine bunul în baza unui contract de închiriere sau locaţiune fără interdicţia subînchirierii, societatea comercială poate încheia contractul de comodat cu un terţ, fără a fi necesară aprobarea proprietarului.

 • Răspunde
  dobre carmen
  februarie 16 2013

  In cazul in care am cumparat un produs in rate pe persoana fizica(altfel nu puteam)si il folosesc pentru firma care o am(Intreprindere Individuala)pot incheia un contract de comodat intre mine si firma mea pentru a baga rata lunara care o platesc pe cheltuielile firmei,bunul fiind folosit stict pt firma?

  • Răspunde
   Admin LegeStart
   februarie 18 2013

   Bună ziua,

   Pentru a afla un răspuns pertinent la problema dumneavoastră, vă recomandăm să intraţi pe forumul nostru, care se află la următoarea adresă: http://forum.legestart.ro/

   Vă mulţumim!

 • Răspunde
  Elena
  octombrie 13 2014

  Ma interesează dacă contractul de comodat pentru locuința trebuie legalizat la notar.

 • Răspunde
  decembrie 19 2015

  buna ziua
  detin un spatiu comercial pf. ,doresc sa fac un comodat cu firma mea ,ca m-ai departe sa
  pot inchiria , cu specificatiile de vigoare din contractgen se poate da sau ba ????
  cu stima

 • Răspunde
  Ana
  iunie 18 2016

  Buna ziua.

  Detin o proprietate compusa din 2 apartamente. Proiectul casei este individual si nu impartit pe apartamente. Am decis sa inchiriez apartamentul de la etaj si incerc sa pun contoare separate pentru gaz si electricitate. Automat, doresc sa despart incalzirea apartamentelor alocand fiecaruia propriul sistem de incalzire pe gaz.
  Proiectantul ma sfatuieste sa fac un act de comodat intre mine (proprietar unic) si mama mea pentru ca nu poate face 2 proiecte pentru centrala pe acelasi nume la aceeasi adresa.
  Va rog sa ma sfatuiti, deorece nu stiu cat de corect este. In urma contractului de comodat este posibil sa fac contract de inchiriere cu posibilul chirias? Contractul pe casa este contract de vanzare cumparare cu clauza de uzufruct, care din punctul meu de vedere deja ii ofera mamei mele dreptul de a lua decizii asupra bunului ceea ce ar face si un contract de comodat.

  va multumesc.

Scrie un comentariu