26 August, 2019

Contractul colectiv de muncă va fi negociat în fiecare an, obligatoriu, pentru salarii

Guvernul a trimis către FMI câteva propuneri cu privire la contractele colective de muncă, care privesc negocierea obligatorie, în fiecare an, a salariilor, timpului şi a programului de lucru, în caz contrar, urmând să fie declanşat conflictul de muncă, scrie pe site-ul său agenţia de presă Mediafax.

De asemenea, contractele vor include clauze de protecţie a conducerii organizaţiilor sindicatelor şi patronatelor.

Potrivit sursei citate, propunerile modifică forma actuală a Codului de Dialog Social şi au fost primite din partea mai multor organizaţii sindicale şi patronale de către Guvern, care le-a transmis spre aprobare Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale.

În ceea ce priveşte negocierea colectivă, aceasta va avea loc cu cel puţin 60 de zile înaintea expirării contractelor colective de muncă încheiate pe minimum un an sau cu cel puţin 60 de zile înaintea expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă, în cazul în care acestea sunt încheiate pe mai mult de un an.

Negocierile purtate pentru încheierea contractelor colective de muncă pentru funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi ceilalţi angajaţi din sectorul bugetar vor începe cu cel puţin 60 de zile înainte de fundamentarea proiectelor de buget pentru anul următor, la nivelul fiecărui ordonator de credite, acestea urmând să fie finalizate în cel mult 30 de zile după aprobarea bugetului.

Contractele colective de muncă/ acordurile colective vor cuprinde şi clauze referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale şi patronale, respectiv a reprezentanţilor angajaţilor, care pot fi negociate la un nivel superior faţă de prevederile legale care privesc această protecţie, mai arată sursa citată.

Totodată, angajaţii vor avea dreptul să declanşeze conflictul colectiv dacă angajatorul refuză să înceapă negocierea unui contract colectiv de muncă.

Guvernul a mai transmis FMI o altă propunere care prevede că, pe toată durata participării la grevă, contractul individual de muncă se suspendă, însă în perioada suspendării se menţin drepturile care decurg din acest contract. Excepţie fac drepturilor de natură salarială “cu privire la care părţile pot conveni modalităţi de acordare/recuperare ulterior încheierii conflictului”.

Nu în ultimul rând, Executivul a mai propus ca pentru spaţiile din imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului în care îşi desfăşoară activitatea confederaţii sindicale sau patronale să fie încheiate contracte de comodat pe durata existenţei organizaţiilor. În acest sens, confederaţiile ar urma să primească în concesiune terenuri din proprietatea statului pentru construirea de sedii proprii.

În acelaşi timp, bunurile şi serviciile care fac obiectul activităţii sindicale sau patronale sunt scutite de TVA, precizează sursa citată de noi.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu