19 Octombrie, 2019

Contractele de credit: ce prevăd modificările aduse de O.U.G. nr. 19/2019

Semnalăm aici noutăţile aduse, în domeniul contractelor de credit, prin Ordonanța de urgență nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, act normativ publicat în Monitorul oficial nr. 245 din 29 martie 2019

Prevederile semnalate intră în vigoare la data de 2 mai 2019 și se aplică creditelor acordate consumatorilor după această dată, precum și refinanțării creditelor acordate consumatorilor aflate în derulare la această dată. 

Regulile aplicabile în contractele de credit cu dobândă variabilă

Prin modificările aduse la O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, regulile aplicabile sunt diferenţiate pentru creditele în valută şi cele în monedă naţională. 

Credite pentru consumatori acordate în valută:

- Dobânda va fi compusă dintr-un indice de referință EURIBOR/LIBOR la o anumită perioadă, în funcție de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului.

- În forma încă în vigoare, până la 2 mai, dobânda este compusă dintr-un indice de referință EURIBOR/ROBOR/LIBOR la o anumită perioadă sau din rata dobânzii de referință a BNR, în funcție de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. 

Creditele acordate în lei. Potrivit completărilor aduse la reglementarea de bază:

- Dobânda se compune dintr-un indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului.

- Indicele de referință pentru credite acordate în lei cu dobândă variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul BNR și reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacțiilor de pe piața interbancară.

- Indicele de referință se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

Credite pentru bunuri imobile. Prin modificările aduse la O.U.G. nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori:

- Pentru identitate de reglementare, sunt introduse aceleaşi reguli pentru contractele de credit cu dobândă variabilă – în valută, respectiv în lei;

- Sunt introduse şi în această ordonanţă reglementările deja existente în O.U.G. nr. 50/2010, şi anume:

● în acord cu politica comercială a fiecărui creditor, acesta poate reduce marja și/sau aplica un nivel mai redus al indicelui de referință, având dreptul ca, pe parcursul derulării contractului, să revină la valoarea marjei menționate în contract la data încheierii acestuia și/sau la nivelul indicelui de referință;

● modul de calcul al dobânzii trebuie indicat în mod expres în contract, cu precizarea periodicității și/sau a condițiilor în care survine modificarea ratei dobânzii variabile, atât în sensul majorării datorate indicelui de referință EURIBOR/indicelui de referință pentru creditele acordate în lei cu dobândă variabilă/LIBOR, cât și în cel al reducerii acesteia;

● valoarea indicilor de referință utilizați în formula de calcul a dobânzii variabile va fi afișată și permanent actualizată, pe website-urile creditorilor și la toate punctele de lucru ale acestora. 

Act adiţional sau refinanţare

Printr-un articol intrinsec al O.U.G. nr. 19/2019 se dispune că:

- Prevederile prevederile semnalate mai sus se pot aplica și contractelor aflate în derulare la data de 2 mai 2019, cu acordul părților formalizat prin act adițional la contractul de credit.

- La cererile formulate de consumatori pentru refinanțarea creditelor în derulare sau pentru modificarea contractelor în derulare, instituțiile bancare răspund în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării formulate de aceștia. 

Motivarea acestor modificări de reglementare

În expunerea de motive la ordonanţa de urgenţă, pentru acest domeniu necesitatea amendamentelor a fost argumentată astfel:

- taxa pe active financiare se plătește în funcție de nivelul indicelui de referință ROBOR, indice calculat exclusiv pe bază de cotații și nu pe tranzacții efective pe piața interbancară, și care se reflectă în costul crescut al creditelor acordate de instituțiile de credit, cu efect negativ asupra activității de creditare a economiei reale și a populației;

- menținerea prevederilor actuale referitoare la utilizarea indicelui de referință ROBOR pentru creditele denominate în lei cu dobândă variabilă acordate consumatorilor perpetuează existența unor diferențe semnificative între dobânda percepută de instituțiile bancare la creditele acordate populației și dobânda acordată la depozitele populației;

- se impune revizuirea mecanismului de calcul și de plată a taxei pe activele bancare, în beneficiul tuturor părților implicate, inclusiv al sistemului bancar, prin acordarea de facilități de diminuare a taxei în condițiile în care aceasta contribuie la îndeplinirea obiectivelor menționate, precum și înlocuirea indicelui de referință utilizat la stabilirea ratelor de dobândă pentru creditele contractate în lei cu dobândă variabilă, calculat pe bază de tranzacții efective pe piața interbancară.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 19/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu