22 August, 2017

Contractele de chirie. Prevederi referitoare la angajamente acordate sau primite în relaţiile cu terţii

Întrebare: Bună ziua. În contextul aplicării IFRS, cum voi evidenţia în contabilitate contractele de chirie ale clădirilor pe care societatea le are cu alte societăţi? Vă mulţumesc. C.Teodor, Iaşi.

Răspuns:

Stimate Domn,

Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi recunoscute ca active şi datorii ale entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă. În această categorie se cuprind:

- angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii;

- imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie;

- debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura altor materiale date în folosinţă;

- redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate;

- efecte scontate neajunse la scadenţă;

- bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie de societăţi/companii naţionale, societăţi;

- dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenţă, precum şi alte valori.

Bunurile de natura patrimoniului public, primite în administrare, se evidenţiază în conturi în afara bilanţului (contul 8038 “Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie”). În notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie prezentate informaţii referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului.

În ceea ce priveşte informaţiile prezentate în notele explicative la situaţiile financiare anuale, o importanţă deosebită trebuie acordată informaţiilor referitoare la instrumentele financiare şi părţile legate, aşa cum acestea sunt definite în IFRS.

Baza legală: punctele 112-113 din OMFP nr. 1286/2012

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu