26 Februarie, 2018

Contracte cu elemente de extraneitate

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de ordin al preşedintelui ANAF privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine, şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente.

Prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, au fost aduse modificări alin. 71 al art.8 „Definiţia sediului permanent” din Codul fiscal, în ce priveşte contribuabilii beneficiari ai unor prestări de servicii de natura activităţilor de lucrări de construcţii, montaj, supraveghere, consultanţă, asistenţă tehnică şi orice alte activităţi, executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, care sunt obligaţi să înregistreze contractele încheiate cu aceşti parteneri, la organele fiscale competente.

Potrivit noilor prevederi, s-a instituit şi obligaţia persoanelor fizice rezidente, precum şi a sediilor permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine, de a înregistra contractele încheiate cu persoane juridice străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, prestatoare de servicii de natura activităţilor de lucrări de construcţii, montaj, supraveghere, consultanţă, asistenţă tehnică şi orice alte activităţi, la organele fiscale competente.

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2310/2007, a fost aprobată procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente.

Prin proiectul de ordin, anunţat de ANAF, se propune ca, în vederea înregistrării contractelor încheiate cu persoane juridice străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, prestatoare de servicii de natura activităţilor de lucrări de construcţii, montaj, supraveghere, consultanţă, asistenţă tehnică şi orice alte activităţi, atât persoanele juridice române, cât şi persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine, să furnizeze organului fiscal competent date privind contractul/documentul care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, încheiat cu persoana fizică sau juridică nerezidentă, cum ar fi: părţile contractante, obiectul contractului/documentului care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, data începerii activităţii, perioada pentru care se desfăşoară activitatea, data încheierii contractelor sau data emiterii oricăror documente între părţi, precum şi unele date suplimentare necesare pentru identificarea potenţialelor sedii permanente, referitoare la locul unde se desfăşoară activitatea.

Sursa: ANAF

*

Corelativ, a se vedea şi informaţiile apărute pe Legestart în 6 februarie, sub titlul: “Rezidenţa fiscală a persoanelor fizice”.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu