17 Februarie, 2018

Contabilizarea decontărilor între entităţile afiliate

Entitatea afiliată reprezintă o persoană este afiliată cu altă persoană dacă relaţia dintre ele este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

- o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv. Între persoanele afiliate, preţul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă preţ de transfer;

- o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoană fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deţinute la persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoană juridică;

- o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin:

  • - prima persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează persoana juridică;
  • - a doua persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoană juridică;
  • - persoana juridică terţă deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua.

Contabilizarea decontărilor între entităţile afiliate este reglementată prin dispoziţiile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

ATENŢIE! Conform pct. 317 din OMFP nr. 3055/2009, sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vedere: existenţa unui manual de politici contabile; existenţa unei proceduri de aplicare a acestui manual; existenţa de controale prin care să se asigure respectarea manualului; cunoaşterea evoluţiei legislaţiei contabile şi fiscale; efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile; identificarea şi tratarea corespunzătoare a anomaliilor; adaptarea programelor informatice la nevoile entităţii; conformitatea cu regulile contabile; asigurarea exactităţii şi exhaustivităţii înregistrărilor contabile; respectarea caracteristicilor calitative ale informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare, astfel încât să satisfacă nevoile utilizatorilor.

Operaţiunile contabile aplicabile decontărilor între entităţile afiliate

1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind sumele virate altor entităţi afiliate, în baza documentelor justificative:

451. Decontări intre entităţile afiliate

=

512. Conturi curente la bănci

2. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind sumele cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, în baza documentelor justificative:

451. Decontări între entităţile afiliate = %
701. Venituri din vânzarea produselor finite
702. Venituri din vânzarea semifabricatelor
703. Venituri din vânzarea produselor reziduale
704. Venituri din servicii prestate
705. Venituri din studii şi cercetări
706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
707. Venituri din vânzarea marfurilor
708. Venituri din activităţi diverse
4427. TVA colectată

3. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate entităţilor afiliate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, în baza documentelor justificative:

451. Decontări între entităţile afiliate = %
758. Alte venituri din exploatare
4427. TVA colectată

4. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate la entităţi afiliate, în baza documentelor justificative:

451. Decontări între entităţile afiliate

=

764. Venituri din investiţii financiare cedate

5. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind dividende aferente investiţiilor deţinute la entităţi afiliate, în baza documentelor justificative:

451. Decontări între entităţile afiliate

=

%
761. Venituri din imobilizări financiare
762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt

6. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea creanţelor reactivate, în baza documentelor justificative:

451. Decontări între entităţile afiliate

=

754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diversi

7. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de entităţile afiliate, în baza documentelor justificative:

451. Decontări între entităţile afiliate

=

758. Alte venituri din exploatare

8. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate entităţilor afiliate, în baza documentelor justificative:

451. Decontări între entităţile afiliate

=

766. Venituri din dobanzi

9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută faţă de entităţile afiliate, la decontarea acestora, în baza documentelor justificative:

451. Decontări între entităţile afiliate

=

765. Venituri din diferente de curs valutar

10. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind diferenţele favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora, în baza documentelor justificative:

451. Decontări între entităţile afiliate

=

768. Alte venituri financiare

11. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind diferenţele favorabile de curs valutar la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută, aferent decontărilor faţă de entităţi afiliate, în baza documentelor justificative:

451. Decontări între entităţile afiliate

=

765. Venituri din diferente de curs valutar

12. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind diferenţele favorabile aferente soldului decontărilor faţă de entităţi afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, în baza documentelor justificative:

451. Decontări între entităţile afiliate

=

768. Alte venituri financiare

13. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind sumele încasate de la alte entităţi afiliate în baza documentelor justificative:

512. Conturi curente la banci

=

451. Decontări între entităţile afiliate

14. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea imobilizărilor facturate de furnizori – entităţi afiliate sau a serviciilor prestate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări, în baza documentelor justificative:

%

=

451. Decontări între entităţile afiliate
203. Cheltuieli de dezvoltare
205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi şi active similare
208. Alte imobilizari necorporale
211. Terenuri şi amenajari de terenuri
212. Construcţii
213. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii
214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
231. Imobilizări corporale în curs de execuţie
233. Imobilizări necorporale în curs de execuţie
4426. TVA deductibilă

15. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entităţi afiliate, în baza documentelor justificative:

%

=

451. Decontări între entităţile afiliate
301. Materii prime
302. Materiale consumabile
303. Materiale de natura obiectelor de inventar
308. Diferente de preţ la materii prime şi materiale
361. Animale şi pasari
368. Diferente de preţ la animale şi pasari
371. Marfuri
378. Diferente de preţ la mărfuri
381. Ambalaje
388. Diferente de preţ la ambalaje
4426. TVA deductibilă

16. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind dobânzile datorate aferente împrumuturilor angajate, în baza documentelor justificative:

666. Cheltuieli privind dobanzile

=

451. Decontări între entităţile afiliate

17. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind încasarea dividendelor din participaţii, în baza documentelor justificative:

512. Conturi curente la banci

=

451. Decontări între entităţile afiliate

18. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea debitelor scăzute din evidenţă, în baza documentelor justificative:

664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate

=

451. Decontări între entităţile afiliate

19. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind diferenţele nefavorabile aferente creanţelor în valută faţă de entităţile afiliate, cu ocazia decontării acestora, în baza documentelor justificative:

665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

=

451. Decontări între entităţile afiliate

20. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind diferenţele nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora, în baza documentelor justificative:

668. Alte cheltuieli financiare

=

451. Decontări între entităţile afiliate

21. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, în baza documentelor justificative:

665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

=

451. Decontări între entităţile afiliate

22. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind diferenţele nefavorabile aferente soldului decontărilor cu entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, în baza documentelor justificative:

668. Alte cheltuieli financiare

=

451. Decontări între entităţile afiliate

De reţinut! Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine.

Referinţe legale

- Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu