15 Iulie, 2018

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei

În calitate de iniţiator de legislaţie secundară în materie, Consiliul Concurenţei a pregătit proiectul de Regulament privind stabilirea regimului de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale celor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit proiectului de regulament, contravenţiile prevăzute de lege se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă.

Contravenţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei, în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă.

Contravenţiile prevăzute de Legea nr. 11/1991 se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei, prin personalul de control împuternicit, respectiv inspectorii de concurenţă.

Regulamentul urmează să trateze, în principal, următoarele aspecte:

● Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 de către inspectorii de concurenţă Legea nr. 11/1991;

● Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 de către comisiile Consiliului Concurenţei;

● Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege de către Plenul Consiliului Concurenţei;

● Modalitatea de plată a amenzilor şi urmărirea executării;

● Căile de atac;

● Dispoziţii finale – După aprobare, actul normativ urmează să înlocuiască Regulamentul din 15 octombrie 2010 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul nr. 519/2010 emis de Preşedintele Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 705/2010.

Anexele la regulament cuprind:

- Model de proces-verbal de sancţionare contravenţională pentru contravenţiile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-  Model de proces-verbal de sancţionare contravenţională pentru contravenţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare

- Model de proces-verbal de sancţionare contravenţională pentru contravenţiile prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

- Model proces-verbal de afişare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

- Model proces-verbal de afişare a deciziilor Consiliului Concurenţei de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu