21 Septembrie, 2019

Condiţiile scutirii de impozit pe venit în cazul angajaţilor IT

Articol realizat de Alina Drăgănescu, publicat în Săptămânalul de Drept Lege5 nr. 6/2016

Ca şi cadru de reglementare, Codul fiscal 2015 art. 60 stipulează faptul că veniturile din salarii ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile în înţelesul impozitului pe venit.

Această prevedere este implementată prin Ordinul nr. 217/4172/1348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Principalele criterii tehnice impuse de acest Ordin care condiţionează acordarea scutirii sunt următoarele:

I. Activitatea de creaţie de programe pentru calculator în sensul scutirii reprezintă prestarea efectivă a uneia din activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în Anexa nr. 1 a Ordinului.

De exemplu: Administrator baze de date-activităti de furnizare a expertizei de specialitate şi a asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viată, în conformitate cu criteriile de calitate definite; manager de proiect informatic-activităti de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc prioritătile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor. Prestarea activităţilor trebuie documentată corespunzător prin intermediul fişelor de post, a documentaţiilor interne de lucru, a rapoartelor de activitate, a corespondenţelor etc.

II. Obiectul de activitate al angajatorului trebuie să includă crearea de programe pentru calculator -cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209.

III. Posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în Anexa 1 a Ordinului;

IV. Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigramă angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

V. Angajaţii deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de invătămant superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licentă, eliberată de o instituţie de invătământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;

VI. Angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, că urmare a activităţii de creaţie de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Bancă Natională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

[Continuare…]

Acest material este publicat în modulul Reviste de Drept Lege5 şi poate fi accesat integral doar de către abonaţii Lege5. Modulul Reviste de Drept vă permite sa accesaţi publicaţii de drept în format electronic, care îşi propun prin structura şi conţinutul lor să vă ofere articole şi analize consistente. Articolele de revistă sunt relaţionate la nivel de paragraf cu actele normative de referinţă.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu