18 Februarie, 2018

Condiţii pentru a deveni consultant fiscal

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali a hotărât modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.4/2007.

Hotărârea nr.11/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 629 din 2 septembrie a.c.

Prin completările aduse la Regulament, pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sub formă de interviu, în faţa Comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali, şi persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care:

- au promovat cu media generală de minimum 8 un program de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal, cod COR 241129, cu o durată de minimum 100 de ore. Dovada absolvirii programului de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal se face cu certificatul de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului;

- au absolvit cu media generală de minimum 8 un program de master acreditat, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior cu profil economic. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master şi suplimentul la diplomă.

Potrivit art.4 din ordonanţa nr.71/2001, pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

b) să aibă o experienţă de minimum 5 ani după obţinerea licenţei, în una dintre următoarele activităţi: elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale; servicii de administrare a legislaţiei fiscale; elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile; activitate financiar-contabilă;

c) să nu aibă antecedente penale;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu