15 Iulie, 2018

Condiție pentru deductibilitatea unui provizion

La un curs având ca temă Impozitul pe profit, lectorul a atras atenția că provizioanele pentru clienții neîncasați, constituite conform art. 22 alin. (1) lit. c), sunt deductibile în procentele menționate la calculul impozitului pe profit doar dacă sunt luate în considerare în trimestrul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la acest articol. O condiție la care doresc să mă refer este neîncasarea într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței.Opinia mea este că la punctul 53 din Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal ar trebui prevăzut că „valoarea provizioanelor este luată în considerare la determinarea profitului impozabil începând cu trimestrul în care sunt îndeplinite conditiile…”, și nu „întrimestrul în care sunt îndeplinite condițiile” (dacă se îndeplinește condiția de depășire a termenului de neîncasare într-un anumit trimestru, atunci în orice alt trimestru următor această condiție este îndeplinită).Să consideram următorul exemplu: în trimestrul III al anului 2011 se îndeplinesc condițiile de la articolul 22 alin. (1) lit. c), dar deoarece există indicii că nu vor fi probleme legate de încasarea acestei creanțe nu se înregistrează provizioane în contabilitate (în consecință, nu se deduc nici fiscal). Totuși, în trimestrul II al anului 2012 se dorește înregistrarea provizionului în contabilitate și deducerea lui în procent de 30% la calculul impozitului pe profit.Având în vedere că respectiva condiție este să se depășească 270 de zile de la data scadentă, putem considera indeplinită condiția și în trimestrul II al anului 2012?

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, contribuabilii au dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:

c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;

2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;

3. nu sunt garantate de altă persoană;

4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.

Conform prevederilor  punctului 53 din Normele metodologice dat în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c)  din Codul fiscal, creanţele asupra clienţilor reprezintă sumele datorate de clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, lucrări executate şi servicii prestate, pe bază de facturi, înregistrate după 1 ianuarie 2004 şi neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei.

Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectuează prin trecerea acestora pe venituri în cazul încasării creanţei, proporţional cu valoarea încasată sau înregistrarea acesteia pe cheltuieli.

În cazul creanţelor în valută, provizionul este deductibil la nivelul valorii influenţate cu diferenţele de curs favorabile sau nefavorabile ce apar cu ocazia evaluării acestora. Valoarea provizioanelor pentru creanţele asupra clienţilor este luată în considerare la determinarea profitului impozabil în trimestrul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 22 din Codul fiscal şi nu poate depăşi valoarea acestora, înregistrată în contabilitate în anul fiscal curent sau în anii anteriori. Procentele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, aplicate asupra creanţelor înregistrate începând cu anii fiscali 2004, 2005 şi, respectiv, 2006, nu se recalculează.

Cheltuielile reprezentând pierderile din creanţele incerte sau în litigiu neîncasate, înregistrate cu ocazia scoaterii din evidenţă a acestora, sunt deductibile pentru partea acoperită de provizionul constituit potrivit art. 22 din Codul fiscal.

În exemplul prezentat de către dvs., provizionul ce va fi înregistrat în contabilitate în trimestrul al II-lea al anului 2012 va fi deductibil la calculul profitului impozabil al anului fiscal 2012 conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu