22 Octombrie, 2019

Concurs de bune practici lansat de Comisia UE: ce iniţiativă va fi cea mai favorabilă antreprenoriatului?

Comisia Europeană a lansat, pe 15 februarie, Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene (EEPA) 2013. Premiile recompensează cele mai bune iniţiative publice şi cele mai bune parteneriate public-privat care promovează dezvoltarea întreprinderilor şi antreprenoriatul. Anul acesta, a fost adăugată o nouă categorie care premiază proiecte reuşite ce contribuie la economia verde.

Antreprenoriatul este cel mai puternic motor de creştere economică şi de creare de locuri de muncă. Pentru a afla care este iniţiativa europeană cea mai creativă şi mai de succes în sprijinirea înfiinţării de întreprinderi şi în crearea de noi locuri de muncă, a fost lansată ediţia 2013 a concursului cu premiile EEPA.

În motivarea Comisiei se aduce drept argument potenţialul de care dispun IMM-urile în ce priveşte crearea de locuri de muncă, şi anume 85% din totalul acestora. Dintre europeni, 37% şi-ar dori să nu aibă alt şef decât propria persoană. Tinerii sunt atraşi încă şi mai mult de antreprenoriat: 45% dintre cei cu vârste între 15 şi 24 de ani îl percep ca pe o opţiune realistă de carieră.

Dacă s-ar putea valorifica acest potenţial, ar putea fi create milioane de întreprinderi noi pe lângă cele 20,8 de milioane de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) existente în UE. Premiile EEPA urmăresc să contribuie la fructificarea acestui potenţial prin recompensarea iniţiativelor de succes în acest domeniu.

Cele şase categorii de premii sunt:

- Sprijinirea dezvoltării video pieţelor ecologice şi a utilizării eficiente a resurselor;

- Promovarea spiritului antreprenorial;

- Investiţia în competenţe;

- Îmbunătăţirea mediului de afaceri;

- Sprijinirea internaţionalizării întreprinderilor;

- Spiritul antreprenorial responsabil şi favorabil incluziunii.

Noua categorie pentru sprijinirea creşterii durabile va fi deschisă proiectelor care sprijină utilizarea eficientă a resurselor şi accesul IMM-urilor la pieţele ecologice.

Concursul cuprinde două etape; candidaţii trebuie mai întâi să concureze la nivel naţional pentru a deveni apoi eligibili pentru a concura la nivel european. Pentru concursul la nivel naţional, fiecare ţară va selecţiona, până în iunie 2013, două proiecte care vor fi desemnate să participe la competiţia europeană.

Juriul european va alege o listă de candidaţi. Toţi candidaţii propuşi pentru competiţiile naţionale şi pentru cea europeană vor fi invitaţi să participe la ceremonia de decernare a premiilor, în cadrul căreia câştigătorii sunt recompensaţi pentru eforturile depuse şi au ocazia de a se prezenta într-un mediu paneuropean. Premiile vor fi înmânate în cadrul unei ceremonii ce se va desfăşura cu ocazia Adunării IMM‑urilor 2013 de la Vilnius, Lituania, în perioada 25-27 noiembrie.

Premiile de promovare a întreprinderilor europene recompensează, începând din 2006, excelenţa în promovarea antreprenoriatului şi a întreprinderilor mici la nivel naţional regional sau local. De la lansarea premiilor, au fost prezentate peste 2.000 de proiecte care, împreună, au contribuit la crearea a peste 10 000 de societăţi noi.

Obiectivele urmărite sunt identificarea şi recunoaşterea activităţilor şi iniţiativelor de succes, întreprinse în scopul promovării întreprinderilor şi a antreprenoriatului, prezentarea şi partajarea unor exemple de bune practici şi politici antreprenoriale, o mai mare sensibilizare cu privire la rolul antreprenorilor în societatea europeană, precum şi încurajarea şi stimularea unor potenţiali antreprenori.

Informaţii suplimentare privind Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene,se găsesc pe site-ul Comisiei Europene – ECONOMIE ŞI INDUSTRIE, la această adresa.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu