Ieri a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul MDRAP nr. 3097/2016 care se adresează contribuabililor și autorităților publice din domeniul taxelor datorate bugetului local. Similar procedurii existente în domeniul comunicării electronice a actelor administrative fiscale din domeniul datorat bugetului de stat, prin acest act normativ se reglementează comunicarea electronică a actelor normative din sfera impozitelor datorate către bugetul local.

Unul dintre elementele foarte importante constă în faptul că legiuitorul prezumă data la care un contribuabil a luat la cunoștință de existența unui act administrativ fiscal comunicat electronic.

Ce acte administrative aferente taxelor locale se pot comunica eletronic?

Pot fi comunicate electronic toate actele administrative emise de organul fiscal local din care amintim:

 • titlurile executorii si somațiile;
 • deciziile de impunere emise către persoane fizice sau juridice;
 • decizii de instituire a unor popriri asupra disponibilului bănesc;
 • decizie de restituire a unor sume de la bugetul local;
 • raport de inspecție fiscală;
 • proces verbal de sancțiune a contravenției.

Cum se realizează comunicarea?

Organele fiscale locale pot opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale, actelor  de executare şi altor acte emise de organul fiscal local către contribuabil prin următoarele  mijloace electronice de transmitere la distanţă:

 • fax;
 • e-mail (căsuţă de poştă electronică);
 • platformă de contact pusă la dispoziţie de către organele fiscale locale.

Comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local se poate realiza doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • organul fiscal local deţine un certificat  calificat;
 • contribuabilul persoană juridică deţine un certificat calificat;
 • contribuabilul se obligă să transmită un e-mail de confirmare a primirii actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primire.

Confirmarea de primire trebuie comunicată de contribuabil în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea e-mailului. În cazul în care contribuabilul confirmă primirea, data comunicării este data transmiterii de către contribuabil a emailului de confirmare.

În cazul în care contribuabilul nu transmite e-mail-ul de confirmare a primirii, actul administrativ fiscal, actul de executare sau alt act emis de organul fiscal local se consideră comunicat după expirarea unui termen de 15 zile calendaristice, calculat de la data comunicării e-mailului de către organul fiscal local.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here