24 Februarie, 2018

Comitetul Regiunilor propune o politică agricolă comună mai echitabilă şi mai ambiţioasă

În avizul adoptat în sesiunea plenară din 4 mai, Comitetul Regiunilor (CoR) a insistat asupra importanţei strategice a viitoarei politici agricole comune (PAC). Primarii şi preşedinţii de regiuni care sunt membri ai CoR îşi doresc o PAC mai echitabilă, care să permită o marjă mai largă de reglementare. De asemenea, ei pun accentul pe durabilitatea agriculturii europene şi pe un mod de aplicare cât mai apropiat de realităţile teritoriale.

„Agricultura europeană va trebui să răspundă unor provocări majore în anii şi deceniile ce urmează: în special în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, protecţia mediului, schimbările climatice, conservarea mediului rural şi nivelul de trai al agricultorilor. Prin urmare subiectul este esenţial pentru Europa, cu atât mai mult cu cât suprafeţele agricole ocupă aici 47% din suprafaţă şi există aproape 12 milioane de exploataţii agricole, din care 70% sunt exploataţii mici, sub cinci hectare” a declarat René Souchon (PSE, Franţa), preşedintele Regiunii Auvergne şi raportorul CoR pentru avizul privind viitorul PAC, aviz care a fost adoptat cu o largă majoritate.

Avizul se referă la ansamblul propunerilor Comisiei Europene prezentate în octombrie 2011 pe tema reformei PAC după 2013.

Pentru a răspunde numeroaselor provocări cu care se confruntă agricultura europeană, CoR s-a pronunţat asupra mai multor puncte importante din viitoarea PAC:

- necesitatea de a menţine un buget ambiţios, la înălţimea mizelor pe care le reprezintă siguranţa alimentară, durabilitatea, competitivitatea tuturor formelor de agricultură şi dezvoltarea echilibrată a teritoriilor rurale;

- necesitatea unei reglementări publice a pieţelor agricole; CoR solicită reexaminarea deciziilor anterioare privitoare la eliminarea cotelor de lapte şi de zahăr, precum şi a drepturilor de plantare a viţei de vie;

- punerea treptată în aplicare a convergenţei sprijinului direct la scară europeană, pentru a asigura mai multă echitate în modalităţile de repartizare a acestuia, ţinând totodată seama de realităţile economice ale exploataţiilor;

- reducerea pragurilor de degresiune începând de la valoarea de 100 000 EUR, cu un plafon de 200 000 EUR;

- un efort sporit în favoarea zonelor cu handicap natural permanent, rezervându-le până la 10% din fondurile primului pilon al PAC;

- măsuri de ecologizare mai flexibile;

- menţinerea cuplării ajutoarelor, în special în zonele vulnerabile;

- crearea unor subprograme tematice de dezvoltare rurală care să promoveze producțiile agricole sub marca oficială de calitate și agricultura periurbană;

- sprijinirea cercetării şi inovării în agronomie, rezervând acestei priorităţi 10% din fondurile pilonului 2 al PAC.

Membrii CoR solicită, de asemenea, un mod de aplicare a PAC cât mai apropiat de teritorii:

- un rol sporit pentru autorităţile locale şi regionale în punerea în aplicare a PAC în cadrul guvernanţei pe mai multe niveluri – european, naţional, regional – pentru a se ţine seama de diversitatea teritoriilor europene;

- asocierea autorităţilor locale şi regionale la definirea contractelor de parteneriat dintre UE şi statele membre;

- posibilitatea implementării măsurilor de ecologizare la scară regională, pentru a corespunde realităţilor socio-economice, agronomice şi ecologice locale, în cadrul contractelor teritoriale elaborate împreună cu agricultorii;

- punerea în aplicare a unei strategii europene de dezvoltare rurală, luând în considerare diversitatea tuturor zonelor rurale.

Avizul adoptat urmează să fie transmis Comisiei Europene, Consiliului şi Parlamentului European, care continuă să examineze aceste propuneri legislative.

În plus, Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală a Parlamentului European, care l-a audiat pe dl. Souchon la 29 februarie, s-a declarat foarte interesată de orientările propuse în documentul său de lucru şi l-a invitat să revină pentru prezentarea avizului în versiune finală. Prin urmare, raportorul va prezenta avizul CoR în cadrul unei şedinţe viitoare a comisiei parlamentare. Adoptarea rapoartelor în comisie nu este preconizată până la toamnă, iar adoptarea în plenul Parlamentului European în primă lectură va avea loc cel mai devreme în ianuarie, după acordul privind cadrul financiar multianual prevăzut pentru decembrie.

*

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu