21 Ianuarie, 2018

Comisionul pentru plata online a taxelor si impozitelor ar putea fi eliminat

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a supus dezbaterii publice un proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea art. 10 alin 2 din Hotărârea de Guvern nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, conform unui anunţ publicat pe pagina web a instituţiei.

Proiectul de act normativ cuprinde un singur articol care prevede modificarea conţinutului alineatului  2 al articolului 10 din Hotărârea nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 838 din data de 14 decembrie 2010.

Astfel, conform propunerii legislative, comisionul perceput de furnizorul de servicii selectat conform art. 8, alin. (2) aferent plății electronice, va fi suportat de către instituția publică, în calitate de beneficiar al plății.

Conform notei de fundamentare, proiectul iniţiat de MCSI este fundamentat pe aspectul potrivit căruia articolul 10 alineatul 2  din Hotărârea de Guvern nr. 1235/2010 contravine  legislației europene și  a modului în care aceasta a fost implementată în legislația națională – Directiva Serviciilor de Plăți (2007/64/CE), implementată în România prin intermediul Ordonanței de Urgență nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată.

Legislaţia actuală prevede că acest comision poate fi suportat de către contribuabil, de către instituţia publică sau în orice altă variantă aleasă de către instituţia publică la momentul înregistrării în SNEP.

Pe de altă parte, Ordonanța de Urgență nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată, act normativ superior Hotărârii de Guvern, aprobată ulterior prin Legea nr. 197/2010, care implementează  Directiva Europeană 2007/64/CE, conține la articolele 116, respectiv 117 prevederi contrare textului actual al Hotărârii de Guvern.

Astfel, articolul 116 din OUG 113/2009 prevede faptul că, în cazul în care o operaţiune de plată nu implică nicio conversie monetară, beneficiarul plăţii suportă preţul perceput de prestatorul său de servicii de plată, iar plătitorul suportă preţul perceput de prestatorul său de servicii de plată,  iar articolul 117  prevede faptul că beneficiarul plăţii nu poate solicita plătitorului un preţ suplimentar pentru utilizarea unui anumit instrument de plată.

Din analiza textelor legale menționate, rezultă faptul că legislația europeană transpusă  prin intermediul Ordonanței de Urgență nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată în legislația națională instituie două principii foarte importante, și anume:

- atât plătitorul, cât și beneficiarul plății, suportă prețul perceput de prestatorul de servicii de plată al fiecăruia;

- nu se acceptă penalizarea plătitorului de către beneficiarul plății prin suportarea de către plătitor a unui preț suplimentar pentru utilizarea unui anumit instrument de plată (card, în acest caz).

Contrar acestor prevederi, art 10 alin. 2 din H.G. 1235/2010 prevede că beneficiarul plății ( instituția publică) poate impune contribuabilului care plătește cu cardul  să suporte  comisionul perceput beneficiarului de către prestatorul sau de servicii de plată.

Mai mult decât atât,  în acest fel,  există o discriminare  a contribuabilului care plătește utilizând cardul prin intermediul Sistemului  național  electronic de plată online a taxelor și impozitelor  față de contribuabilul care plătește utilizând cardul la sediul instituției publice, având în vedere că, în cazul din urmă, contribuabilul nu plătește niciun  comision.

Modificarea textului art. 10 alin. 2 din Hotărârea de Guvern 1235/2010 este necesară din următoarele considerente.

- există posibilitatea sesizării Comisiei Europene în legătură cu încălcarea unui act normativ care transpune în legislația națională o directivă europeană, urmând ca aceasta  să dispună măsuri de corectare a acestei situații și aplicarea unor sancțiuni statului român;

- există riscul ca acei contribuabili cărora li se percep în mod nejustificat și nelegal  acest comision de către instituțiile publice să le acționeze în instanță în vederea recuperării prejudiciului.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu