21 Februarie, 2018

Comisia vrea să uşureze viaţa IMM-urilor prin relaxarea celor mai împovărătoare 10 acte legislative ale UE

Cele mai mari dificultăţi şi costuri decurg din normele referitoare la legislaţia REACH, taxa pe valoarea adăugată, siguranţa produselor, recunoaşterea calificărilor profesionale, protecţia datelor, legislaţia în domeniul deşeurilor, legislaţia în legătură cu piaţa forţei de muncă, aparatura de înregistrare în transportul rutier, achiziţiile publice şi codul vamal modernizat.

Cele 20,8 milioane de întreprinderi europene mici şi mijlocii (IMM-uri) creează 85 % din toate locurile de muncă noi din Europa, angajând 2/3 din forţa de muncă a UE şi contribuind în mod semnificativ la inovare şi la creşterea economică. Comisia a pus IMM-urile în centrul agendei sale de reglementare inteligentă pentru sprijinirea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă în Europa.

În urma unei ample consultări lansate de Comisie, în jur de 1.000 de IMM-uri şi organizaţii cu scop lucrativ au identificat topul 10 al celor mai împovărătoare acte legislative ale UE Scopul acestei consultări ample a fost acela de a determina în ce mod legislaţia UE ar putea stânjeni crearea de locuri de muncă şi creşterea economică şi de a identifica domeniile sau aspectele care ar putea necesita o examinare mai atentă şi acţiuni suplimentare.

Potrivit rezultatelor publicate pe data de 7 martie, IMM-urile consideră că cele mai mari dificultăţi şi costuri decurg din normele referitoare la legislaţia REACH, taxa pe valoarea adăugată, siguranţa produselor, recunoaşterea calificărilor profesionale, protecţia datelor, legislaţia în domeniul deşeurilor, legislaţia în legătură cu piaţa forţei de muncă, aparatura de înregistrare în transportul rutier, achiziţiile publice şi codul vamal modernizat.

Fără a se îndoi de necesitatea generală de a dispune de norme valabile la nivel european în aceste domenii, Comisia va aborda temeinic aceste preocupări prin intermediul noului Program privind adecvarea şi calitatea reglementărilor (REFIT) lansat în decembrie 2012. Prin intermediul acestui program, acquis-ul de reglementare al UE este supus unei verificări pentru a se determina dacă acesta conţine sarcini grele, diferenţe şi aspecte ineficiente, în vederea evaluării şi, dacă este necesar, a revizuirii actelor legislative în cazul cărora este nevoie de acţiune. Comisia va anunţa acţiunile ulterioare până în luna iunie a anului 2013, urmând să ţină seama şi de rezultatul proceselor legislative aflate în curs.

IMM-urile au identificat un top al celor mai împovărătoare 10 acte legislative ale UE, şi anume:

- REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice);

- TVA – legislaţia în domeniul taxei pe valoarea adăugată;

- pachetul privind siguranţa generală a produselor şi supravegherea pieţei;

- recunoaşterea calificărilor profesionale;

- transferurile de deşeuri – legislaţia-cadru privind deşeurile – lista deşeurilor şi a deşeurilor periculoase;

- legislaţia în legătură cu piaţa forţei de muncă;

- protecţia datelor;

- timpul de lucru;

- aparatura de înregistrare în transportul rutier (privind timpul de conducere şi perioadele de repaus);

- procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice (contractele de lucrări publice, de aprovizionare şi de servicii);

- Codul vamal modernizat.

În numeroase dintre aceste domenii (de exemplu, calificările profesionale, protecţia datelor, achiziţiile publice etc.), Comisia a întreprins deja noi acţiuni de îmbunătăţire şi de simplificare a legislaţiei UE.

După cum s-a putut observa, de asemenea, în urma consultării, întreprinderile mici consideră că reducerea termenelor de plată, realizată în temeiul directivei privind plăţile întârziate, care intră în vigoare la 16 martie 2013, constituie una dintre cele mai reuşite îmbunătăţiri de ordin juridic, alături de iniţiativa de a permite IMM-urilor să beneficieze de regimuri de contabilitate/de audit simplificate.

Rezultatele acestui exerciţiu de întocmire a unui top 10 sunt publicate ca parte a aportului Comisiei la Consiliul European de primăvară. Exemple de scutiri şi de regimuri mai uşoare pentru IMM-uri propuse de Comisie şi adoptate de legiuitorul UE sunt furnizate, de asemenea, în comunicarea intitulată „Reglementarea inteligentă – răspuns la nevoile IMM-urilor” şi în documentul de lucru care o însoţeşte.

De asemenea, este prezentat un nou tablou de bord anual în care sunt consemnate progresele înregistrate în legislaţia relevantă pentru IMM-uri şi prin care se ilustrează modul în care propunerile Comisiei de simplificare sau de reducere a sarcinilor apăsătoare sunt urmărite de alte instituţii şi de statele membre. În acest tablou de bord se identifică modul în care diversele strategii de punere în aplicare afectează rezultatul global pentru IMM-uri, dat fiind că peste o treime din sarcina administrativă a IMM-urilor apare în faza de punere în aplicare de către statele membre.

Reţeaua reprezentanţilor IMM-urilor va urmări în mod activ rezultatele clasamentului de 10 şi va face din reducerea sarcinii administrative o prioritate în statele membre.

Costurile pe care o propunere legislativă le-ar presupune pentru IMM-uri sunt evaluate sistematic înainte de adoptarea de către Comisie a propunerii respective. Ori de câte ori este posibil, microîntreprinderile sunt exceptate de la reglementare, iar în legislaţie sunt prevăzute regimuri simplificate pentru IMM-uri.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu