25 Februarie, 2018

Comisia Europeană va moderniza dreptul european al societăţilor comerciale şi guvernanţa corporativă

Comisia Europeană a adoptat pe 12 decembrie un plan de acţiune în care sunt prezentate viitoarele iniţiative în domeniul dreptului societăţilor comerciale şi al guvernanţei corporative.

Dreptul european al societăţilor comerciale şi guvernanţa corporativă trebuie să garanteze că societăţile sunt competitive şi sustenabile. Analiza Comisiei şi consultările realizate în ultimii doi ani indică în mod clar că se pot face îmbunătăţiri suplimentare, prin încurajarea şi facilitarea implicării acţionarilor pe termen lung, prin creşterea nivelului de transparenţă între societăţi şi acţionarii lor şi prin simplificarea operaţiunilor transfrontaliere ale societăţilor europene.

Pe baza acestei reflecţii şi a rezultatelor consultărilor, Comisia a identificat mai multe linii de acţiune în domeniul dreptului societăţilor comerciale şi al guvernanţei corporative, care sunt fundamentale pentru punerea în aplicare a unei legislaţii moderne pentru societăţi sustenabile şi competitive.

În opinia comisarului pentru piaţa internă şi servicii, Michel Barnier, acest plan de acţiune stabileşte calea de urmat, şi anume faptul că acţionarii trebuie să primească drepturi suplimentare, dar şi să îşi asume pe deplin responsabilităţile, pentru a se asigura că societatea rămâne competitivă pe termen lung. De asemenea, societăţile trebuie să devină mai transparente în mai multe privinţe. Aceasta va contribui la o guvernanţă eficientă a societăţilor.

Elementele-cheie ale planului de acţiune

Creşterea nivelului de transparenţă între societăţi şi acţionarii lor în vederea îmbunătăţirii guvernanţei corporative. Printre aceste elemente se vor regăsi în special:

- creşterea transparenţei societăţilor în ceea ce privește diversitatea consiliului de administraţie şi politicile de gestionare a riscurilor;
- îmbunătăţirea raportării privind guvernanţa corporativă;
- o mai bună identificare a acţionarilor de către emitenţi;
- consolidarea regulilor de transparenţă în ceea ce priveşte politicile investitorilor instituţionali în materie de vot şi implicare.

Iniţiative menite să încurajeze şi să faciliteze implicarea acţionarilor pe termen lung, cum ar fi:

- o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte remunerarea în general şi remuneraţia individuală a membrilor consiliului de administraţie, precum şi un drept de vot al acţionarilor asupra politicii de remunerare şi asupra raportului privind remunerarea;
- drept extins al acţionarilor privind supravegherea tranzacţiilor cu părţi afiliate, adică tranzacţiile dintre societate şi membri ai consiliului de administrație sau acţionari majoritari;
- crearea de reguli corespunzătoare de desfăşurare a activităţii pentru consilierii de vot (adică firmele care oferă servicii acţionarilor, în special consultanţă în materie de vot), mai ales în ceea ce privește transparenţa şi conflictele de interese;
- clarificarea conceptului „acţiune concertată”, pentru a facilita cooperarea dintre acţionari în ceea ce priveşte chestiunile de guvernanţă corporativă;
- studierea posibilităţii de a încuraja acţionariatul salariat.

Iniţiative în domeniul dreptului societăţilor comerciale menite să sprijine societăţile europene şi să încurajeze dezvoltarea şi competitivitatea acestora:

- realizarea unei analize cu privire la o posibilă iniţiativă referitoare la transferul transfrontalier al sediului societăţilor;
- facilitarea fuziunilor transfrontaliere;
- reguli UE clare pentru divizările transfrontaliere;
- măsuri în continuarea propunerii de statut al societății private europene în vederea îmbunătăţirii – oportunităţilor transfrontaliere ale IMM-urilor;
- o campanie de informare privind statutul societăţii europene/statutul societății cooperative europene;
- măsuri specifice privind grupurile de societăţi, şi anume recunoașterea conceptului de interes al grupului, şi mai multă transparenţă în ceea ce privește structura grupurilor.

În plus, planul de acţiune prevede integrarea într-un instrument unic a tuturor directivelor principale privind dreptul societăţilor comerciale. Aceasta ar permite îmbunătăţirea accesibilităţii şi a inteligibilităţii dreptului societăţilor şi ar reduce riscul unor viitoare inconsecvenţe.

Context

Strategia Europa 2020 a Comisiei vizează îmbunătăţirea mediului de afaceri în Europa. Dreptul societăţilor şi regulile de guvernanţă corporativă aplicabile societăţilor, investitorilor şi salariaţilor din UE trebuie adaptate nevoilor societăţii de astăzi şi mediului economic aflat în schimbare. Dreptul european al societăţilor comerciale şi guvernanţa corporativă trebuie să garanteze că societăţile sunt competitive şi sustenabile.

Publicând cartea verde privind guvernanţa corporativă în UE pentru 2011, Comisia a iniţiat o analiză aprofundată pentru a evalua eficacitatea actualelor reguli în materie de guvernanţă corporativă pentru întreprinderile europene. De asemenea, a realizat o consultare publică online privind viitorul dreptului european al societăţilor comerciale, care a generat un număr mare de răspunsuri de la o gamă largă de părți interesate.

Pe 30 ianuarie, Centrul de Congrese Albert Borschette din Bruxelles va găzdui conferinţa privind promovarea drepturilor acţionarilor angajaţi, cu dezbateri centrate pe măsuri concrete pentru reglementările viitoare. Conferinţa va prilejui prezentarea rezultatelor interimare ale proiectului pilot al Uniunii Europene privind promovarea drepturilor angajaţilor acţionari şi participarea acestora în viaţa societăţii. Prezentarea de bune practici şi discuţiilor sunt aşteptate să aducă sugestii pentru opţiunile viitoare de reglementare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu