25 Februarie, 2018

Comisia Europeană: iniţiativă pentru îmbunătățirea oportunităților de afaceri pentru firmele din UE pe piețele achizițiilor publice

Comisia Europeană propune îmbunătățirea oportunităților de afaceri pentru firmele din UE pe piețele achizițiilor publice, arată Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Obiectivul principal al inițiativei este de a contribui la deschiderea piețelor achizițiilor publice pe plan mondial și de a garanta accesul echitabil al întreprinderilor europene la acestea.

Propunerea urmărește, de asemenea, să asigure că toate companiile (atât cele europene, cât și cele din țări terțe) beneficiază de condiții egale în ceea ce privește concurența pentru oportunități de afaceri pe piața lucrativă a achizițiilor publice din UE.

Potrivit datelor puse la dispoziţie de CE, achizițiile publice constituie o parte substanțială din fluxurile comerciale internaționale și însumează 1 000 de miliarde de euro pe an. În UE, achizițiile publice reprezintă până la 19 % din PIB și sunt o pârghie esențială pentru relansarea creșterii, mai ales în contextul unei crize economice.

Noua inițiativă propusă de Comisie va crea și mai multe stimulente pentru ca partenerii comerciali ai UE să își deschidă piețele achizițiilor publice pentru ofertanții din UE, ceea ce va garanta posibilitatea societăților din UE de a concura pe piața internă cu societăți străine în condiții de egalitate.

Această inițiativă sporește, totodată, oportunitățile de afaceri pentru întreprinderile europene atât în UE, cât și la nivel internațional, stimulează potențialul întreprinderilor mici și mijlocii de a-și desfășura activitatea în condițiile unei economii globalizate şi crește nivelul ocupării forței de muncă, promovând inovarea în UE.

Iniţiativa CE respectă în totalitate angajamentele UE asumate în cadrul Acordului OMC privind achizițiile publice și al acordurilor comerciale bilaterale. Aceasta clarifică angajamentele internaționale ale UE pentru autoritățile contractante europene într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic.

Aspecte ale propunerii de regulament:

Nivelurile importante de deschidere a pieței achizițiilor publice a UE sunt confirmate.

1. În cazul contractelor care depășesc 5 milioane de euro și care nu sunt reglementate prin acordurile internaționale existente, Comisia ar putea aproba excluderea, de către autoritățile contractante din UE, a ofertelor care cuprind o parte semnificativă de bunuri și servicii străine.

2. În caz de discriminare repetată și gravă față de furnizorii europeni în țările terțe, Comisia va avea la dispoziție un mecanism care să-i permită să restricționeze accesul la piața UE dacă țara din afara UE nu ia parte la negocieri pentru eliminarea dezechilibrelor de acces pe piață. Eventualele măsuri restrictive vor fi direcționate, luând, de exemplu, forma excluderii ofertelor originare dintr-o țară din afara UE sau a impunerii unei penalizări privind prețurile.

3. În fine, propunerea îmbunătățește transparența în legătură cu ofertele anormal de scăzute, pentru a lupta împotriva concurenței neloiale din partea furnizorilor din țările terțe pe piața europeană.

Context

Consiliul European a solicitat Comisiei, în data de 23 octombrie 2011, să elaboreze o propunere pentru un instrument UE având ca scop deschiderea pieței achizițiilor publice, subliniind că Europa va continua să promoveze comerțul liber, echitabil și deschis și afirmându-și totodată interesele într-un spirit de reciprocitate și de avantaje comune în raport cu cele mai mari economii mondiale.

În decembrie anul trecut, Comisia Europeană a prezentat un program global de modernizare a achizițiilor publice din UE (IP/11/1580). Inițiativa completează aceste eforturi interne cu un set de reguli pentru dimensiunea externă a politicii de achiziții.

*

UE a fost întotdeauna o economie deschisă și adeptă a liberului schimb, inclusiv în ceea ce privește achizițiile publice. Abordarea UE nu este pe deplin acceptată în întreaga lume. Majoritatea partenerilor comerciali majori ai UE aplică practici restrictive în materie de achiziții publice, care discriminează furnizorii din UE. Actuala criză economică a extins utilizarea unor astfel de practici. 

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu