22 Martie, 2018

Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră

Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere legislativă, destinată să îmbunătăţească semnificativ monitorizarea şi raportarea emisiilor de GES, în special pentru a răspunde noilor exigenţe care decurg din pachetul legislativ al UE privind clima şi energia pentru perioada 2013-2020.

 Care sunt obiectivele propunerii legislative?

Prin această revizuire propusă, Comisia doreşte să faciliteze dezvoltarea în continuare a politicilor climatice inovatoare ale UE, prin abordarea emisiilor generate de sectoare, cum sunt exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultura (LULUCF), aviaţia şi transportul maritim, precum şi prin sprijinirea adaptării la schimbările climatice. De asemenea, Comisia vrea să ajute UE şi statele membre să ţină evidenţa progreselor realizate în vederea atingerii obiectivelor în materie de emisii pe care le-au stabilit pentru perioada 2013-2020 şi să amelioreze şi mai mult calitatea datelor raportate.

În acelaşi timp, Comisia se va asigura că UE şi statele membre respectă obligaţiile şi angajamentele internaţionale actuale şi viitoare în materie de monitorizare şi raportare, printre care raportarea sprijinului financiar şi etnic, acordat ţărilor în curs de dezvoltare, şi angajamentele care decurg din acordurile de la Copenhaga (2009) şi Cancún (2010). Nu în ultimul rând, Comisia va pune în aplicare norme operaţionale care să prevadă obligaţia statelor membre de a prezenta rapoarte privind utilizarea veniturilor obţinute din licitarea certificatelor în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Statele membre s-au angajat să aloce cel puţin jumătate din veniturile obţinute din aceste licitaţii pentru măsuri de combatere a schimbărilor climatice în UE şi în ţările terţe.

Normele actuale se bazează în mare parte pe cerinţele care decurg din Protocolul de la Kyoto. Noul regulament propus îmbunătăţeşte acest mecanism de monitorizare şi de raportare, în concordanţă cu cerinţele pachetului energie-climă din 2009, mergând chiar mai departe decât protocolul de la Kyoto prin faptul că prevede o mai mare transparenţă a datelor şi a informaţiilor furnizate şi asigură respectarea angajamentelor UE în materie de schimbări climatice.

Revizuirea mecanismului de monitorizare va include monitorizarea şi raportarea emisiilor de către autorităţile naţionale. Pentru a deveni act cu putere de lege, această revizuire trebuie să fie aprobată de Consiliu şi de Parlamentul European. 

 Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu