25 Februarie, 2018

Comisia doreşte ratinguri de credit cu un grad mai mare de obiectivitate şi independenţă

Comisia a prezentat, pe 15 noiembrie, propuneri de înăsprire a cadrului de reglementare şi de eliminare a lacunelor existente în activitatea de rating de credit. Dacă se aprobă, ar trebui ca pieţele financiare să fie mai puţin afectate de stimuli de moment, uneori chiar greşiţi.

Agenţiile de rating de credit sunt actori majori pe pieţele financiare actuale, întrucât activităţile de rating au un impact direct asupra investitorilor, debitorilor, emitenţilor şi guvernelor. De exemplu, o scădere a ratingului unei companii poate avea consecinţe privind capitalul pe care o bancă trebuie să îl deţină, iar o scădere a ratingului datoriei suverane creşte costurile la care o ţară se poate împrumuta. În pofida adoptării unei legislaţii europene privind agenţiile de rating de credit în 2009 și 2011, evoluţiile recente în contextul crizei datoriilor din zona euro au arătat că actualul cadru de reglementare nu este suficient de bun. În acest context, Comisia a prezentat, pe 15 noiembrie, propuneri de înăsprire a cadrului de reglementare şi de eliminare a lacunelor existente.

Michel Barnier, comisarul pentru piaţa internă, a declarat: „Ratingurile au un impact direct asupra piețelor şi a economiei în ansamblu şi, în consecinţă, asupra prosperităţii cetăţenilor europeni. Ratingurile nu sunt simple opinii. Iar agenţiile de credit au făcut greşeli grave în trecut. M-a surprins de asemenea alegerea momentului acordării unor ratinguri suverane – de exemplu, au fost anunţate ratinguri în mijlocul negocierilor privind un program de ajutor internaţional pentru o ţară. Nu putem permite ca ratingurile să crească volatilitatea pieţelor şi mai mult. Primul meu obiectiv vizează reducerea încrederii excesive acordate ratingurilor concomitent cu îmbunătăţirea calităţii procesului de rating. Agenţiile de rating de credit ar trebui să respecte norme mai stricte, să fie mai transparente în privinţa ratingurilor pe care le acordă şi să fie trase la răspundere pentru erorile pe care le comit. Doresc totodată o creştere a concurenţei în acest sector.”

Proiectul de directivă și proiectul de regulament propuse vizează patru obiective principale:

1. Eliminarea posibilităţii ca instituţiile financiare să se bazeze exclusiv și în mod mecanic pe ratingurile de credit atunci când realizează investiţii

În prezent, ratingurile au un rol cvasiinstituţional, considerat ca fiind, uneori, exagerat, de către autorii proiectului. Propunerile, din iulie 2011, legate de Directiva nr. IV privind cerinţele de capital vizează reducerea referinţelor la ratingurile externe şi obligarea instituţiilor financiare să facă propriile analize înainte de a lua decizii. Acum, printr-un proiect de directivă complementară, se propun modificări similare în ceea ce priveşte normele privind administratorii fondurilor. Acestea vor fi completate, anul viitor, de modificări ale normelor privind asigurările. O obligaţie generală a investitorilor de a efectua propriile evaluări este inclusă de asemenea în propunerea de faţă.

În plus, informaţiile care stau la baza ratingurilor și care sunt publicate de agenţiile de rating de credit şi de entităţile vizate de ratinguri trebuie să fie mai cuprinzătoare şi de o calitate mai bună, astfel încât investitorii profesionişti să fie mai bine informaţi pentru a-şi forma propriile opinii. De exemplu, agenţiile de rating de credit vor trebui să comunice ratingurile Autorităţii europene pentru valori mobiliare și pieţe (AEVMP), care trebuie să se asigure că toate ratingurile disponibile pe piaţă pentru un instrument de datorie sunt publicate în cadrul unui indice european de rating (EURIX) disponibil gratuit investitorilor.

În acelaşi timp, agenţiile de rating de credit vor trebui să consulte emitenţii şi investitorii cu privire la eventualele modificări ale metodologiilor lor de rating. Aceste modificări vor trebui comunicate AEVMP, care va verifica dacă au fost respectate normele aplicabile referitoare la formă şi proceduri.

2. Creşterea transparenţei şi a frecvenţei ratingurilor datoriei suverane

Statelor membre le vor fi acordate ratinguri mai frecvent (mai degrabă o dată la şase luni decât o dată la 12 luni), iar statele membre şi investitorii vor fi informaţi cu privire la faptele şi ipotezele care stau la baza fiecărui rating. Pentru a se evita perturbarea pieţelor, ratingurile suverane trebuie publicate numai după încheierea zilei lucrătoare şi cu cel puţin o oră înainte de deschiderea locurilor de tranzacţionare în UE. Posibila suspendare a ratingurilor suverane este o chestiune complexă care, în opinia autorilor proiectului, merită o analiză suplimentară.

3. Creşterea diversităţii şi a independenţei faţă de agenţiile de rating de credit pentru a elimina conflictele de interese

Emitenţii trebuie să schimbe o dată la trei ani agenţiile care le acordă rating. Totodată, vor fi necesare două ratinguri de la două agenţii de rating diferite pentru instrumentele financiare structurate complexe, iar un acţionar semnificativ al unei agenţii de rating de credit nu va putea fi simultan acţionar semnificativ al unei alte agenţii de rating.

4. Responsabilizarea agenţiilor de rating de credit în raport cu ratingurile pe care le acordă

O agenţie de rating de credit trebuie să poată fi trasă la răspundere în cazul în care încalcă, cu intenţie sau din neglijenţă gravă, regulamentul privind agenţiile de rating de credit, provocând astfel daune unui investitor care s-a bazat pe ratingul rezultat în urma unei astfel de încălcări. Acești investitori trebuie să poată intenta acţiuni în răspundere civilă pe lângă instanţele naţionale. Sarcina probei va reveni agenţiei de rating de credit.

Context

Regulamentul UE privind agenţiile de rating de credit (în vigoare din decembrie 2010) a fost parte din răspunsul Europei la angajamentele asumate de G20 în cadrul summitului de la Washington din noiembrie 2008. Acest regulament a fost modificat în mai 2011 pentru a adapta regulamentul ţinând cont de înfiinţarea AEVMP.

Regulamentele existente privind agenţiile de rating de credit vizează înregistrarea, desfăşurarea activităţii şi supravegherea agenţiilor de rating de credit:

1) înregistrarea: pentru a fi înregistrată, o agenţie de rating de credit trebuie să îndeplinească o serie de obligaţii cu privire la desfăşurarea activităţii sale (a se vedea punctul 2), care urmăresc să garanteze independenţa şi integritatea procesului de rating şi să amelioreze calitatea ratingurilor acordate. Din iulie 2011, s-a acordat AEVMP responsabilitatea de a înregistra agenţiile de rating de credit din UE; În prezent, 28 de agenţii de rating de credit (dintre care unele aparţin aceluiaşi grup) sunt înregistrate la AEVMP.

2) desfăşurarea activităţii: regulamentul existent prevede că agenţiile de rating de credit trebuie să evite conflictele de interese (de exemplu, un analist de rating angajat de o agenţie de rating de credit nu trebuie să acorde rating unei entităţi în care acesta deţine participaţii în capitaluri proprii), să garanteze calitatea ratingurilor (solicitând, de exemplu, monitorizarea continuă a ratingurilor de credit) şi a metodologiilor de rating (care trebuie să fie, printre altele, riguroase şi sistematice), precum şi un nivel ridicat de transparenţă (de exemplu, în fiecare an, agenţiile de rating de credit trebuie să publice un raport privind transparenţa).

3) supravegherea: din iulie 2011, AEVMP exercită competenţe exclusive în materie de supraveghere a agenţiilor de rating de credit înregistrate în UE şi deţine competenţe extinse de investigaţie, inclusiv posibilitatea de a solicita orice fel de documente sau de date, de a convoca şi a audia persoane, de a efectua inspecţii la faţa locului şi de a impune sancţiuni administrative, amenzi şi penalităţi cu titlu cominatoriu. Astfel, se centralizează şi se simplifică supravegherea la nivel european a agenţiilor de rating de credit. Supravegherea centralizată asigură un punct unic de contact pentru agenţiile de rating de credit înregistrate, o creştere semnificativă a eficienţei datorată unui proces mai scurt şi mai simplu de înregistrare şi supraveghere, precum şi o aplicare mai uniformă a normelor privind agenţiile de rating de credit. Agenţiile de rating de credit sunt, în prezent, singurele instituţii financiare supravegheate direct de o autoritate europeană de supraveghere.

Normele UE se vor aplica ratingurilor acordate entităţilor publice din cadrul UE, dar şi din afara UE, dacă ratingurile suverane sunt emise de o agenţie de rating de credit înregistrată în UE.

Propunerile făcute publice la 15 noiembrie urmează să fie prezentate Parlamentului European şi Consiliului (statelor membre) pentru negociere şi adoptare.

Informaţii suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

*

Cadru legal

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit, JO L 302, 17.11.2009. Atunci când se face trimitere la el, Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 este adesea numit „regulamentul nr. I privind agenţiile de rating de credit.”

Regulamentul (UE) nr. 513/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009. Atunci când se face trimitere la el, Regulamentul (CE) nr. 513/2011 este adesea numit „regulamentul nr. II privind agenţiile de rating.”

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu