14 Noiembrie, 2019

CODUL MUNCII: Pentru ce noi fapte riscă de acum angajatorii amenzi?

Printre schimbările aduse de OUG nr. 53/2017 asupra Codului muncii nu se numără doar noile reguli privind evidenţa zilnică a orelor de muncă şi obligaţia încheierii actelor adiţionale la contracte înaintea producerii modificării, ci şi noi sancţiuni pentru angajatorii care nu respect legea.

Vă prezentăm în continuare noile faptele pentru care angajatorii riscă amenzi mai mari, începând din 7 august 2017, dar şi alte prevederi de interes pe subiect.

Contravenţii şi amenzi

Primirea la muncă fără încheierea contractului. Până acum, primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă era sancţionată cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată. Din 7 august, prin modificările introduse de OUG nr. 53/2017, primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

Muncă pe perioada suspendării contractului. Primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

Activitate fără raportare în REVISAL. Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) cel târziu în ziua anterioară începerii activității se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

Munca în afara programului de lucru, pentru contractele cu timp parţial. Primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

Jumătate din amendă, în cazul achitării în 48 de ore, pentru infracţiunile de mai sus

Potrivit unui nou alineat introdus în lege, contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal / de la data comunicării acestuia, jumătate din amenzile prevăzute pentru faptele de mai sus – primirea la muncă fără încheierea contractului, munca în afara programului de lucru pentru contractele cu timp parţial, activitate fără raportare în REVISAL sau muncă pe perioada suspendării contractului. Inspectorul de muncă va face mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Sistarea activităţii ca pedeapsă complementară

În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la primele trei contravenţii prezentate anterior, inspectorul de muncă dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului, după consultarea prealabilă a confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național.

Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și constituirea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

Alte prevederi de interes

Fără copia contractului la locul de muncă. În noua formă a art. 16 din Codul muncii se stabileşte că angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc. Încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă de 10.000 lei.

Pedeapsa închisorii, eliminată. Prin OUG nr. 53/2017 a fost abrogată prevederea conform căreia constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetățenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă.

Ai nevoie de Codul Muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu