16 August, 2017

Codul fiscal a fost modificat din nou! Vezi care sunt noutăţile!

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificată din nou printr-o Ordonanţă de Urgenţă, publicată ieri în Monitorul Oficial.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 15 din 23 august pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din data de 29 august 2012.

Actul normativ reglementează mai multe situaţii fiscale dintre care amintim:

a) Exigibilitatea TVA la încasarea facturii;

b) Modificarea procedurii de emitere a facturii, reglementarea fiscală a facturii electronice;

c) Organizarea registrului persoanelor impozabile, de către ANAF, ce aplică sistemul de TVA la încasare;

d) Câteva reformulări pentru situaţiile când se impune ajustarea TVA la bunurile de capital şi pentru alte active, altele decât bunurile de capital;

e) Modificări la aplicarea asigurărilor sociale, câteva corelaţii cu prevederile din legea pensiilor.

Azi vă oferim informaţii cu privire la exigibilitatea TVA la plata facturii.

Pentru cine este valabilă măsura?

Măsura se aplică pentru persoanele care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri în valoare de până la 2.250.000 lei.

Sistemul de deducere, respectiv colectare a TVA la data plăţii /încasării facturii, este obligatoriu pentru persoanele cu cifra de afaceri mai mică decât această sumă.

Dacă într-un an se depăşeşte plafonul cifrei de afaceri, acest sistem se aplică până la finele perioadei fiscale următoare celei în care s-a depăşit plafonul (şi în luna sau trimestrul următor).

De când se aplică măsura?

Pentru persoanele care se încadrează la acest criteriu al cifrei de afaceri, măsura se aplică începând cu 01 ianuarie 2013.

Astfel, încadrarea în plafonul de 2.250.000 lei se va raporta la perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, iar persoana impozabilă are obligaţia să depună la autoritatea fiscală, până pe 25 octombrie 2012, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri pentru perioada amintită.

Dacă persoana respectivă nu depune notificarea, autorităţile fiscale au obligaţia să îl încadreze în Registrul operatorilor cu TVA la încasare, din oficiu.

Cum funcţionează mai exact colectarea şi deducerea TVA la plata facturii?

Deducerea TVA de la achiziţiile de bunuri şi servicii se poate face numai la data plăţii facturii către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii. Colectarea TVA se va face la data încasării facturii, dacă această dată este într-un termen de 90 de zile de la data facturării, livrării bunurilor/prestării serviciilor.

Dacă încasarea acestor facturi nu se realizează în acest termen de 90 de zile, exigibilitatea TVA colectată intervine în a 90 – a zi de la data emiterii facturii sau de la data la care trebuia emisă factura.

Practic, voi achita acelaşi TVA neîncasat de la client, cu o perioadă de graţie de 3 luni, însă voi pierde anumite drepturi de deducere.

Ce se întâmplă cu TVA – ul de la achiziţie dacă nu se plăteşte factura? Devine deductibil după cele 90 de zile?

Dacă din aceleaşi motive obiective pe care le are clientul meu, care nu îmi achită factura, atunci când societatea noastră nu plăteşte contravaloarea bunurilor şi serviciilor către furnizor o perioadă mai mare de 90 de zile, nu îşi poate exercita dreptul de deducere a TVA, însă va plăti TVA de la vânzare la expirarea celor 90 de zile de la neîncasarea facturilor de livrare către clienţi.

În esenţă, se acordă o perioadă de graţie de 3 luni la plata TVA colectat şi neîncasat, fără să pot exercita acelaşi drept de deducere în mod simetric la facturile neplătite în acest termen.

Desigur, dacă plata se efectuează într-o perioadă mai îndelungată, 1 sau 2 ani, în interiorul termenului de prescripţie, la data plăţii se poate exercita dreptul de deducere.

Deducerea trebuie să respecte şi celelalte reglementări, respectiv trebuie urmărit scopul pentru care se efectuează achiziţia.

Ce se întamplă dacă în perioada de 90 de zile sunt încasări parţiale? Cum se colectează TVA?

Dacă în perioada aceasta de 90 de zile intervine o încasare de la client, colectarea TVA se face proporţional cu valoarea încasării în total factură. Astfel, se va utiliza următorul procedeu de calcul:

- se prezumă că valoarea încasării cuprinde şi TVA facturat către client;

- se determină TVA colectată din încasare prin metoda sutei majorate. Exemplu cu procentul de 24% este 24 x 100 / 124.

Cum se deduce TVA la plăţile parţiale?

În mod similar cu determinarea TVA colectată la încasări parţiale, exercitarea dreptului de deducere a TVA la plăţile parţiale către furnizori urmează procedura deducerii proporţionale cu valoarea plăţii în total factură:

- se prezumă că valoarea plăţii către furnizor cuprinde şi valoarea TVA deductibil;

- se determină TVA de dedus prin plata facturii, cu metoda sutei majorate.

Când nu se aplică măsura exigibilităţii TVA la încasare?

Fac excepţie de la măsurile de exigibilitate a TVA la încasare, următoarele tipuri de activităţi:

* livrări de bunuri sau prestări de servicii supuse taxării inverse de către beneficiarul livrării bunului/prestării serviciului;

* livrări de bunuri sau prestări de servicii ce sunt scutite de TVA;

* activităţile economice supuse regimurilor speciale la TVA, cum sunt regimul agenţiilor de turism, regimul bunurilor second – hand, regimul operelor de artă;

* livrări de bunuri sau prestări de servicii a căror contravaloare este încasată total sau parţial cu numerar, iar plătitorul facturii este o persoană juridică, persoană fizică autorizată, un liber profesionist sau o asociere fără personalitate juridică.

Să ne amintim câteva elemente de contabilitate a TVA ce ar putea fi aplicate:

Legiuitorul nu a stabilit procedura de contabilitate a TVA, astfel încât vă propunem următoarea formă de contabilizare, ce ar putea fi totuşi influenţată de normele de aplicare, dacă legiuitorul doreşte şi detalierea acestui aspect.

TVA achiziţii: SC X SRL, persoană juridică română înregistrată în scopuri de TVA, achiziţionează mărfuri de la SC Y SRL, înregistrată în scopuri de TVA, în suma de 10.000 lei + TVA 24%.

Contabilitate achiziţie:

371 „Mărfuri” = 401 „Furnizori” cu suma de 10.000 lei

4428 „TVA neexigibil” = 401 „Furnizori” cu suma de 2.400 lei

Plata prin bancă a facturii:

401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la bănci în lei” cu suma de 12.400 lei

Exercitarea dreptului de deducere la data plăţii facturii:

4426 „TVA deductibilă” = 4428 „TVA neexigibil” cu suma de 2.400 lei

TVA livrări: SC X SRL, persoană juridică română înregistrată în scopuri de TVA, livrează mărfurile achiziţionate mai sus către SC Z SRL, înregistrată în scopuri de TVA în suma de 12.000 lei + TVA 24%.

Contabilitate livrare:

4111 „Clienţi” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” cu suma de 12.000 lei

4111 „Clienţi” = 4428 „TVA neexigibilă” cu suma de 2.880 lei

Încasare prin bancă a facturii în termen de 90 de zile de la livrare:

5121 „Conturi la bănci în lei” = 4111 „Clienţi” cu suma de 14.880 lei

Colectarea TVA:

4428 „TVA neexigibilă” = 4427 „TVA colectată” cu suma de 2.880 lei.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 15 din 23 august pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal va putea fi vizualizată în cel mai scurt timp pe site-ul nostru în rubrica „Legislaţie” sau intrând aici.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu