Un recent proiect de act normativ aduce modificări asupra Codului de procedură fiscală, în ceea ce priveşte penalităţile de întarziere, pentru neplata  la timp a datoriilor la stat. În acest sens, se propune înlocuirea penalităţii fixe de 5% sau 15% cu o penalitate de 0,02% pe zi de întârziere (7,3% pe an). Revizuirea modalităţii de percepere a penalităţilor de întârziere este astfel propusă încât să încurajeze conformarea voluntară în cea ce priveşte plata obligaţiilor fiscale.

* Diferenţa între dobanzi şi penalităţi de întârziere

Prin proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, se face o distincţie clară între dobânzi şi penalităţi de întârziere: 

    • penalităţile de întârziere vor avea caracter sancţionatoriu şi se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
    • dobânzile vor avea caracter recuperatoriu şi se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

În cadrul notei de fundamentare a propunerii legislative se subliniază faptul că legislaţia fiscală ar trebui să stabilească penalităţile şi dobânzile ca două instrumente separate.

Nivelul dobânzii trebuie să fie peste rata dobânzii creditelor acordate de instituţiile financiare astfel încât să descurajeze contribuabilii de a utiliza arieratele ca surse de finanţare ale activităţilor lor dar nici să nu fie la un nivel foarte mare pentru a constitui un element împovărător pentru contribuabil.

Penalităţile de întârziere trebuie să constituie o sancţiune pentru neplata la scadenţă, calculată ca un procent la nivelul sumei neplătite, astfel încât aceasta să crească în raport cu valoarea sumei neplătite şi cu perioada de întârziere.

* Cum se calculează penalităţile şi dobânzile acum?

În prezent, pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată se datorează, după acest termen, dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Nivelul dobânzii este de 0,04% (14,6% pe an) şi se calculează pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Nivelul penalităţii de întârziere este în funcţie de perioada de întârziere astfel:

a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;

b) dacă stingerea se realizează în intervalul dintre a 31-a zi şi a 90-a zi de la scadenţă, nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;

c) dacă stingerea se realizează după a 91-a zi de la scadenţă, nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

Actualul sistem (penalitatea de întârziere de 5% sau 15%) încurajează plata voluntară până la împlinirea termenului de 90 de zile de la scadenţă, astfel că, după acest termen, contribuabilii nu mai sunt încurajaţi să achite impozitele şi taxele deoarece penalitatea de întârziere este aceeaşi (15%).

Sursa: MFP

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here