21 Februarie, 2018

Codul de procedură fiscală a fost modificat! Vezi noutăţile!

Codul de procedură fiscală a fost modificat printr-un act normativ publicat ieri în Monitorul Oficial.

Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 16 din 23 august pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 28 august 2012.

Actul normativ nu este foarte extins, însă reglementează câteva situaţii de bun simţ:

Data depunerii declaraţiei fiscale, transmise electronic

Se consideră dată de depunere a declaraţiei data validării acesteia de către sistemul de prelucare a datelor al ANAF conform mesajului de confirmare.

Noutate: Dacă declaraţia este transmisă în termenul legal de depunere, iar din mesajul emis de sistemul electronic rezultă că sunt erori de completare, se va considera data depunerii termenul iniţial de transmitere, cu condiţia ca acest contribuabil să depună declaraţia corectă până la finele lunii în care s-a efectuat transmiterea.

Plata impozitelor efectuate de un terţ

Când plăţile impozitelor sunt efectuate de un terţ, către ANAF, în numele contribuabilului, situaţie posibilă şi absolut legală, valabilitatea plăţilor este aprobată conform art. 1472 şi 1474 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificări.

În esenţă, plata impozitului unui contribuabil poate fi făcută de orice terţ, cu condiţia ca terţul să aibă capacitate legală de a efectua plata.

Reglementările din Codul civil stabilesc însă şi cazurile când nu se poate efectua plata obligaţiei de către un terţ, iar Codul de procedură fiscală adoptă aceste situaţii.

Ordinea de stingere a datoriilor

Nu se modifică actuala ordine de stingere a impozitelor şi taxelor când o sumă achitată nu este suficientă pentru toate impozitele, contribuţiile şi eventuale dobânzi şi penalităţi, păstrându-se prevederea: “toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii”.

Noutatea constă în reglementarea situaţiei ce poate să apară ca urmare a unor eventuale controale, sau în alte cazuri, când autorităţile fiscale stabilesc sume suplimentare la plată, eventuale dobânzi, penalităţi şi aplică amenzi.

Când se efectuează o plată parţială ce nu acoperă întreaga sumă, este dreptul contribuabilului să stabilească cu prioritate debitul sau amenda ce o achită.

Suspendarea executării silite

Suspendarea executării silite se va realiza şi în cazul în care, împreună cu contestaţia înaintată, contribuabilul depune o scrisoare de garanţie bancară cu valoarea sumelor contestate. Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară este de minimum 6 luni.

În cazul în care contestaţia este respinsă, autorităţile fiscale execută scrisoarea de garanţie în ultima zi de valabilitate a acesteia, doar în condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor situaţii:

1) contribuabilul nu prelungeşte valabilitatea scrisorii;

2) contribuabilul nu achită obligaţiile garantate la plată prin scrisoare;

3) instanţa de judecată nu dispune suspendarea/anularea actului adiminstrativ fiscal.

Scrisoarea de garanţie bancară rămâne fără obiect dacă:

1) Contestaţia este admisă în totalitate;

2) Instanţa de judecată admite cererea contribuabilului de suspendare a actului administrativ fiscal, în procedura contenciosului în adminstrativ.

Ordonanţa intră în vigoare la data publicării, cu excepţia modificării ordinii de stingere a creanţelor privind debitele şi amenzile stabilite suplimentar, care se aplică de la 1 noiembrie 2012.

OUG 16/2012, care modifică Codul de procedură fiscală, va putea fi vizualizată în cel mai scurt timp în rubrica “Legislaţie” sau intrând AICI.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu