17 Noiembrie, 2018

Codul Civil din 1818: Ce prevederi erau în privinţa hoţilor?

Sâmbătă am început o serie de articole prin care vrem să vă arătăm cât de mult s-a schimbat legislaţia ţării noastre pe măsura trecerii timpului. Dacă atunci am abordat subiectul “nuntă”, astăzi abordăm subiectul “hoţie”.

În secolul al 19-lea, hoţii erau denumiţi “furi”, iar reglementările Codului Civil din 1818 (Codul Caragea) erau destul de sumare în privinţa lor.

În continuare puteţi citi un extras din Partea a cincea a Codului Civil din 1818.

Capitolul III – Pentru furi

1. Fur zicem celui ce fură, adică ia pe ascuns.

2. Cine va fura dela om particular, să se dea prin târg cu bătaie, să plătească ce a furat, şi să se închiză la puşcărie un an.

“Când tot acela va fura de al doilea, să se dea prin târg cu bătaie, şi să se osândească la ocnă cinci ani.”

3. Câte lucruri se vor vinde de furi la alţii, şi le va cunoaşte stăpânul, să se urmeze la acelea ca şi la cele jăfuite de tâlhari.

4. Gazda de furi, să se pedepsească ca furul.

5. Furul de lucruri sfinte din biserici, să se osândească ca şi cel ce fură dela particulari, dar mai straşnic, şi gazdele lor asemenea; iar cele furate şi vândute, unde se vor găsi, să se ia fără de plată.

6. Furii de lucruri domneşti şi obşteşti să se osândescă ca şi furii de lucruri sfinte.

Cine era Caragea? Iată descrierea de la începutul Codului Civil: “Prea Înălţatul şi Prea Pravoslavnicul Domn, şi Oblăduitor a toată Ungrovlahia IO IOAN GHEORGHE CARAGEA V.V.”.

Sursa: Lege5.ro

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu