22 Iulie, 2019

Clasificarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit: S-a publicat o procedură nouă

Decizia nr. 27/2014 este emisă de Consiliul pentru Supravegherea Profesiei Contabile și adoptă procedura prin care sunt clasificate din punct de vedere calitativ firmele de audit, respectiv auditorii statutari persoane fizice.

Decizia nr. 27/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 579/2014.

În funcție de încadrarea acestor firme, se va clasifica calitatea raportului de audit, credibilitatea acestuia și credibilitatea raportărilor financiare.

Conform procedurii, firmele de audit și auditorii financiari se încadrează în trei categorii de risc:

a) gradul 1 de risc mare;
b) gradul 2 de risc mediu;
c) gradul 3 de risc scăzut.

Aceste clasificări au rolul încadrării firmei de audit sau auditorului financiar în vederea stabilirii nivelului de prioritate a inspecțiilor efectuate fie de către Camera Auditorilor Financiari, fie de către Consiliul de Supraveghere a Profesiei Contabile.

Pentru clasificarea firmelor, se au în vedere 11 criterii, pentru care se acordă un punctaj de la 1 la 4, unde nota 4 reprezintă maximul favorabil pentru firma de audit.

Să analizăm câteva dintre criteriile enumerate de procedură şi care sunt aplicabile auditorilor persoane fizice:

a) criteriul numărului de persoane implicate în misiunea de audit. Dacă misiunea de audit implică un singur auditor statutar, se acordă nota 1. Dacă misiunea implică un auditor statutar și unul sau doi auditori stagiari sau experți, se acordă nota 2. Dacă misiunea de audit statutar implică doi auditori, se acordă nota 3, iar dacă implică cel puțin trei auditori statutari, se acordă nota 4.

b) criteriul de conformare a raportului de audit la cerințele următoarelor Standarde de Audit:

- ISA 700 Formarea unei opinii și raportarea;
- ISA 705 Modificarea opiniei auditorului independent;
- ISA 706 Paragrafe de observații și paragrafe explicative.

Dacă sunt respectate cerințele acestor standarde în proporție de cel puțin 91%, se acordă nota 4. Dacă sunt respectate în proporție de 71-90%, se acordă nota 3. Dacă sunt respectate în proporție de 41-70%, se acordă nota 2. Dacă aceste cerințe sunt respectate în proporție de până la 40%, se acordă nota 1.

c) criteriul în funcție de numărul de clienți din categoria entităților de interes public.

Existența a cel mult doi clienți din categoria entităților cu interes public conduce la nota 4.

Existența unui număr de trei sau patru clienți din categoria entităților publice conduce la nota 3. Pentru cinci-şase clienți, se acordă nota 2, iar pentru un număr mai mare de 7 clienți se acordă nota 1.

Punctajul final se determină ca medie ponderată între nota fiecărui criteriu dintre cele 11 și ponderea acestora în funcție de un procent enumerat de procedură, criteriul principal, secundar sau terțial.

Vor fi considerați auditori cu risc mare cei care obțin o notă mai mică de 2. Auditorii cu risc mediu sunt cei ce obțin o notă între 2 și 3,5. Cei cu risc scăzut sunt cei ce obțin o notă mai mare de 3,5.

Procedura poate fi consultată integral AICI.

Foto articol: Free Images

(P) Lege5 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator). De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu