23 Ianuarie, 2019

Clarificări privind fondurile europene

Ministerul finanţelor publice continuă seria proiectelor de acte normative, propuse spre dezbatere publică, prin propunerea de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Ca urmare a introducerii, în cadrul naţional de reglementare, a unor prevederi care să asigure posibilitatea aplicării legislaţiei în domeniul neregulilor inclusiv pentru proiecte finanţate din alte instrumente de finanţare post-aderare, cum este facilitatea Schengen sau din Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, precum şi din alte programe finanţate de donatorii publici internaţionali, în cadrul cărora se pot identifica posibile nereguli, se impune – aşa cum se arată în Nota de fundamentare – descrierea modului de prevenire, constatare şi sancţionare a neregulilor.

Astfel, se consideră necesară clarificarea unor prevederi incluse în O.U.G. nr.66/2011, ca urmare a :

- reglementării procedurilor de constatare şi recuperare de la debitori a sumelor reprezentând corecţii financiare stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare;

- constatării unor nereguli de sistem;

- constatării unor nereguli în aplicarea de către beneficiarii publici a prevederilor legale privind achiziţiile publice, în scopul evitării blocajului la implementarea proiectelor de investiţii, inclusiv a celor majore, finanţate prin instrumente structurale.

Ca atare, prin proiectul de hotărâre de Guvern, se urmăreşte, în principal:

● detalierea procedurilor de lucru pentru respectarea principiilor şi regulilor de management financiar şi control aplicabile în activitatea curentă de prevenire, constatare şi sancţionare a neregulilor de către autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control competente;

● clarificarea modalităţii de îndeplinire a atribuţiilor structurilor de control care sunt organizate atât în interiorul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, cât şi în exteriorul acestora, precum şi a structurilor de control specifice domeniului constatării neregulilor şi stabilirii creanţelor bugetare;

● stabilirea modalităţii de aplicare a cadrului normativ referitor la aplicarea corecţiilor financiare, în cazul constatării unor abateri în aplicarea reglementărilor privind procedurile de achiziţie.

*

În prezent, în această materie sunt în vigoare prevederile Hotărârii Guvernului nr.1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu