Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărât, în cadrul unei cauze dezbătute în instanţă, aspectul potrivit căruia călătorii din transportul feroviar trebuie să fie informați cu privire la întârzierile sau la anulările trenurilor care reprezintă principalele legături feroviare, oricare ar fi întreprinderea feroviară care le asigură.

În cadrul hotărârii pronunţate în data de 22 noiembrie 2012 în cauza C-136/11 Westbahn Management GmbH/ÖBB –Infrastruktur AG, CJUE a subliniat aspectul potrivit căruia, pentru a respecta interesele călătorilor, precum și obiectivele generale urmărite de dreptul Uniunii, informațiile furnizate călătorilor trebuie să le fie utile acestora.

În această privință, informațiile referitoare la întârzierile sau la anulările legăturilor feroviare de care călătorii ar fi putut avea cunoștință consultând panourile de afișaj înaintea plecării, presupunând că acestea erau cunoscute la acel moment, constituie elemente care trebuie de asemenea comunicate călătorilor în cazul în care aceste întârzieri sau anulări de trenuri survin după plecare.

În caz contrar, după plecare, călătorii ar fi informați numai cu privire la orarul de plecare programat al principalelor legături feroviare, dar nu și cu privire la schimbările survenite după plecare, iar informațiile care îi sunt comunicate sunt, în consecință, desuete. Întreprinderile feroviare au, așadar, obligația să furnizeze în timp real informații privind principalele legături feroviare.

Curtea a constat că această obligație vizează toate legăturile feroviare principale, atât pe cele ale întreprinderii feroviare în cauză, cât și pe cele asigurate de celelalte întreprinderi. O interpretare restrictivă a informațiilor la care trebuie să aibă acces călătorii ar împiedica transferul lor. Aceasta ar pune în discuție obiectivul de informare urmărit de dreptul Uniunii, determinându-i pe aceștia să prefere marile întreprinderi feroviare care ar fi în măsură să le furnizeze în timp real informații referitoare la toate etapele călătoriei lor.

De asemenea, referitor la obligațiile gestionarului de infrastructură feroviară, Curtea a remarcat faptul că, pentru a asigura o concurență echitabilă pe piața transportului feroviar de călători, trebuie să se garanteze că toate întreprinderile feroviare sunt în măsură să furnizeze acestora din urmă un serviciu de o calitate comparabilă. Prin urmare, pentru ca întreprinderile feroviare să își exercite dreptul de acces la infrastructura feroviară, gestionarul de infrastructură trebuie să furnizeze acestora informații în timp real cu privire la principalele legături asigurate de celelalte întreprinderi feroviare.

În acest context, Curtea a arătat că nu se poate considera că informațiile disponibile pe panourile de afișaj din diferite gări ar avea un caracter confidențial sau sensibil care ar împiedica divulgarea lor către diversele întreprinderi feroviare interesate.

În consecință, Curtea apreciază că gestionarul de infrastructură feroviară are obligația de a furniza întreprinderilor în mod nediscriminatoriu și în timp real datele cu privire la trenurile exploatate de celelalte întreprinderi feroviare atunci când aceste trenuri asigură principalele legături.

Cazul C-136/11:

Întreprinderea feroviară Westbahn Management GmbH furnizează servicii de transport feroviar de călători în Austria pe traseul Viena-Salzburg. ÖBB-Infrastruktur AG este gestionarul de infrastructură feroviară din Austria și administrează cea mai mare parte a rețelei de cale ferată din Austria, inclusiv traseul Viena-Salzburg. Aceasta dispune de datele în timp real cu privire la poziția tuturor trenurilor care circulă pe rețeaua de cale ferată austriacă pe care o administrează. Aceste date sunt transmise diferitelor întreprinderi feroviare atunci când ele privesc trenurile întreprinderilor respective.

Westbahn Management a solicitat ÖBB-Infrastruktur să îi furnizeze în timp real datele referitoare la trenurile celorlalte întreprinderi feroviare pentru a putea să își informeze călătorii cu privire la orele de plecare reale ale trenurilor și să asigure legăturile. ÖBB-Infrastruktur a refuzat să permită accesul la aceste informații pentru motivul că, în principiu, ea transmite doar datele aferente întreprinderii feroviare în cauză. Aceasta a recomandat Westbahn Management să încheie un acord cu celelalte întreprinderi feroviare prin care acestea să accepte transmiterea datelor proprii.

Nu s-a putut însă încheia niciun acord de acest tip între Westbahn Management și celelalte întreprinderi feroviare. Întrucât a considerat că netransmiterea acestor date contravine dreptului Uniunii, Westbahn Management a introdus o cerere la Schienen-Control Kommission, instanța competentă să soluționeze litigiile din domeniul feroviar.

Prin intermediul întrebărilor preliminare adresate Curții de Justiție, Schienen-Control Kommission a dorit să afle, pe de o parte, dacă informațiile cu privire la principalele legături feroviare trebuie să cuprindă, pe lângă orele de plecare programate, și întârzierile sau anulările cu privire la aceste legături, și mai ales cele referitoare la celelalte întreprinderi feroviare. Pe de altă parte, aceasta a solicitat Curții să stabilească dacă gestionarul de infrastructură are obligația de a furniza în mod nediscriminatoriu datele în timp real cu privire la poziția trenurilor administrate de celelalte întreprinderi feroviare atunci când aceste trenuri asigură principalele legături.

Bază legală:

– Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, p. 14);

– Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (JO L 75, p. 29, Ediție specială, 07/vol. 8, p. 66), modificată prin Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 (JO L 164, p. 44, Ediție specială, 07/vol. 14, p. 62).

Sursa: CJUE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here