17 Februarie, 2018

Cine poate beneficia de procedura concordatului preventiv? Prevederi ale noului Cod al insolvenţei

Mecanismul concordatului preventiv a fost modificat, faţă de prevederile din Legea nr. 381/2009 -lege care va fi abrogată din 25 octombrie-, prin O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul oficial nr. 620/2013.

Potrivit noii reglementări, concordat preventiv este un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin două treimi din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, pe de altă parte, prin care debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori asupra sa, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află.

Beneficiarii procedurii

Trebuie să spunem că actuala reglementare este mult mai precisă şi mai detaliată sub acest aspect, faţă de cea dată de Legea nr. 381/2009, pe care o va înlocui, în materia concordatului preventiv.

Astfel, vechea reglementare – care va fi abrogată de la 25 octombrie – dispunea că poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor aflat în dificultate financiară, fără a fi în stare de insolvenţă, cu o serie de excepţii, anume dacă împotriva debitorului s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare pentru infracţiuni economice, dacă acestuia i-a fost deschisă procedura insolvenţei cu cinci ani anteriori ofertei de concordat preventiv, dacă debitorul a mai beneficiat de un concordat preventiv cu trei ani anteriori ofertei de concordat preventiv.

De asemenea, nu puteau beneficia de aceasta debitorul şi/sau acţionarii/ asociaţii/ asociaţii comanditari sau administratorii acestuia dacă respectivii au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările ulterioare, în ultimii cinci ani anteriori deschiderii procedurii prevăzute de prezenta lege.

Mecanismul nu putea fi aplicat nici dacă membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere ale debitorului li s-a atras răspunderea în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lege care, de asemenea, va fi abrogată de la 25 octombrie a.c.

În sfârşit, concordatul preventiv nu era aplicabil dacă debitorul avea înscrise fapte în cazierul fiscal, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

O.U.G. nr. 91/2013
prevede că poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor în dificultate financiară – şi aici remarcăm faptul că din noua reglementare a dispărut completarea “fără a fi în stare de insolvenţă” -, cu excepţii care, aşa cum am semnalat, sunt comparativ mai extinse.

Astfel, neeligibilitatea se referă la situaţiile în care:

a) în trei ani anterior ofertei de concordat preventiv debitorul a mai beneficiat de un concordat preventiv care a eşuat;

b) debitorul şi/sau acţionarii/ asociaţii/ asociaţii comanditari sau administratorii acestuia au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în ultimii cinci ani anterior deschiderii procedurii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

c) s-a dispus suportarea unei părţi a pasivului debitorului de către membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere ale debitorului, potrivit prevederilor art. 169 şi următoarele sau prevederilor unor legi speciale, pentru ajungerea acestuia în stare de insolvenţă; prevederile lit. b) rămân aplicabile.

OUG91-16Sursa foto: Lege5 Online

Pentru un comentariu integral la O.U.G. nr. 91/2013, citiţi pe LegeStart următorul articol semnat de Adrian Benta: “Codul insolvenţei a fost publicat! Aspecte importante: mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv”.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu