25 Februarie, 2018

Cine plăteşte alocaţia familială pentru lucrători detaşaţi sau temporari în altă ţară

Dreptul Uniunii nu împiedică un stat membru să acorde prestaţii familiale unor lucrători detaşaţi sau sezonieri pentru care nu este, în principiu, competent.

Cu toate acestea, odată exercitată această posibilitate, o normă naţională care exclude prestaţiile respective dacă într-un alt stat trebuie plătită o prestaţie comparabilă împiedică libera circulaţie a lucrătorilor.

Potrivit Regulamentului nr. 1408/711 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii migranţi, lucrătorii se supun, în principiu, legislaţiei statului membru în care sunt angajaţi. Totuşi, cei care sunt detaşaţi într-un alt stat membru pentru a presta acolo o muncă („lucrători detaşaţi”) sau care prestează o muncă temporară într-un alt stat membru („lucrători temporari”) continuă să se supună legislaţiei în domeniul securităţii sociale a ţării în care lucrează în mod obişnuit, iar nu celei a statului membru în care lucrează efectiv.

Dacă aceasta este reglementarea de principiu, vă propunem să vedem cum s-a pronunţat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza în care a fost sesizată cu întrebări preliminare din partea unei instanţe naţionale.

În speţă este vorba despre doi cetăţeni polonezi, domnii Waldemar Hudziński (C-611/10) şi Jarosław Wawrzyniak (C-612/10), cu domiciliul în Polonia şi care sunt asiguraţi în cadrul sistemului de securitate socială al acestei ţări. Domnul Hudziński, tată a doi copii şi agricultor nesalariat, a fost angajat ca lucrător sezonier într-o întreprindere horticolă din Germania de la 20 august până la 7 decembrie 2007. Domnul Wawrzyniak, care are o fiică, a lucrat de asemenea în Germania ca lucrător detaşat, din februarie până în decembrie 2006.

Potrivit dreptului german, o persoană care nu are domiciliul în Germania sau care nu locuieşte în mod obişnuit în această ţară are dreptul la alocaţiile familiale dacă este supusă integral impozitului pe venit în Germania. Cu toate acestea, alocaţiile familiale nu se plătesc dacă într-un alt stat membru pot fi încasate alocaţii familiale similare. După ce au solicitat să fie supuşi integral impozitului pe venit în Germania, aceşti doi lucrători au cerut plata prestaţiilor pentru copii corespunzătoare perioadei în care au lucrat în Germania, în cuantum de 154 de euro pe lună pentru un copil.

Cererea lor a fost respinsă pentru motivul că, în conformitate cu regulamentul, trebuia să se aplice dreptul polonez, iar nu dreptul german.

În acest context, Bundesfinanzhof (Curtea Federală de Finanţe, Germania) a adresat Curţii de Justiţie întrebarea dacă, în cazul în care Germania nu este statul membru competent conform Regulamentului 1408/71 și, prin urmare, legislaţia germană nu este aplicabilă, dreptul Uniunii împiedică Germania să acorde alocaţii familiale. În plus, instanţa germană solicită să se stabilească dacă un stat membru poate exclude dreptul la alocaţiile familiale în cazul în care într-un alt stat membru pot fi încasate alocaţii similare.

Curtea aminteşte că dreptul Uniunii urmăreşte în special ca persoanele interesate să se supună, în principiu, regimului de securitate socială al unui singur stat membru, astfel încât situaţiile de suprapunere a legislaţiilor naţionale aplicabile şi complicaţiile care pot rezulta din acestea trebuie să fie evitate. Pe de altă parte, fiecare stat membru îşi păstrează competenţa de a stabili, prin legislaţia proprie şi cu respectarea dreptului Uniunii, condiţiile de acordare a prestaţiilor unui regim de securitate socială.

Curtea consideră că împrejurarea că domnii Hudziński și Wawrzyniak nici nu şi-au pierdut drepturile la prestaţiile de securitate socială, nici nu au suportat o reducere a cuantumului acestora ca urmare a faptului că şi-au exercitat dreptul la libera circulaţie, din moment ce şi-au păstrat dreptul la prestaţii familiale în Polonia, nu privează statul membru necompetent de posibilitatea de a acorda astfel de prestaţii.

De altfel, această posibilitate nu poate fi repusă în discuţie de faptul că, în cauzele în discuţie, nici lucrătorul, nici copilul pentru care se solicită prestaţia menţionată nu au reşedinţa obişnuită pe teritoriul statului membru în care a fost prestată munca temporară. Astfel, în prezentele cauze, legătura situaţiilor domnilor Hudziński şi Wawrzyniak cu teritoriul german, unde se solicită prestaţiile familiale, constă în supunerea integrală la impozit în Germania în ceea ce priveşte veniturile rezultate din munca temporară prestată în acest stat membru. O astfel de legătură se întemeiază pe un criteriu precis şi poate fi considerată ca fiind suficient de strânsă, având în vedere inclusiv faptul că prestaţia familială solicitată este finanţată din venituri fiscale.

Admiterea unei interpretări a regulamentului în sensul că interzice ca un stat membru să acorde, în cazuri precum cele în discuţie, lucrătorilor şi membrilor familiilor acestora o protecţie socială mai extinsă decât cea care decurge din aplicarea regulamentului menţionat ar depăşi obiectivul acestuia şi ar fi în afara scopurilor şi a cadrului tratatului.

Curtea concluzionează că nu poate fi exclusă o interpretare a regulamentului care permite unui stat membru să acorde prestaţii familiale într-o situaţie precum cele în discuţie, întrucât aceasta este de natură să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de viaţă şi a condiţiilor de angajare a lucrătorilor migranţi, acordându-le o protecţie socială mai extinsă decât cea care decurge din aplicarea regulamentului menţionat. Interpretarea în cauză contribuie astfel la finalitatea acestor dispoziţii, care constă în facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor.

În a doua parte a hotărârii sale, Curtea examinează situaţia în care un stat membru face uz de posibilitatea sa de a acorda prestaţii familiale unor lucrători pentru care nu este, în principiu, competent, excluzând în acelaşi timp acest drept dacă lucrătorul primeşte o prestaţie comparabilă într-un alt stat membru. Curtea consideră că o normă de drept naţional privind prevenirea cumulului – în măsura în care nu pare să implice o diminuare a cuantumului prestaţiei pentru copii ca urmare a existenţei unei prestaţii comparabile într-un alt stat, ci excluderea acesteia – este de natură să constituie un dezavantaj important, care afectează în realitate un număr mult mai mare de lucrători migranţi decât de lucrători stabili, ceea ce va reveni instanţei naţionale să verifice.

Un astfel de dezavantaj pare cu atât mai puţin justificat cu cât prestaţia solicitată este finanţată din venituri fiscale şi cu cât domnii Hudziński şi Wawrzyniak, potrivit legislaţiei germane, au dreptul la această prestaţie ca urmare a faptului că au fost supuşi integral impozitului pe venit în Germania. În consecinţă, un astfel de dezavantaj, chiar dacă se poate explica prin disparităţile legislaţiilor statelor membre în domeniul securităţii sociale, care subzistă în pofida existenţei dispoziţiilor de coordonare prevăzute de dreptul Uniunii, este contrar cerinţelor dreptului Uniunii în domeniul liberei circulaţii a lucrătorilor.

Hotărârea CJUE a fost propunţată în cauzele conexate C-611/10

Waldemar Hudziński/Agentur für Arbeit Wesel – Familienkasse și C-612/10 Jarosław Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach – Familienkasse

Cadru legal comunitar

Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii (JO L 149, p. 2, Ediţie specială, 05/vol. 1, p. 26), în versiunea care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, Ediţie specială, 05/vol. 4, p. 35), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 647/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2005 (JO L 117, p. 1, Ediţie specială, 05/vol. 7, p. 211).

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu