23 August, 2017

Cine ne reprezintă în Parlamentul European?

Parlamentul European este alcătuit din 754 de deputaţi aleşi în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene extinse. Din 1979, deputaţii sunt aleşi prin vot universal direct pentru o perioadă de cinci ani.

România

Conform datelor publicate pe site-ul Parlamentului European, România are 33 de reprezentanţi în cadrul acestei instituţii, dintre care 12 femei şi 21 de barbaţi, lista completă putând fi consultată la această ADRESĂ.

Pentru fiecare eurodeputat sunt afişate informaţii în ceea ce priveşte comisiile/delegaţiile din care persoana în cauza face parte, cele în care este membru supleant, curriculum vitae, declaraţiile de interes financiar, precum şi activităţile parlamentare (întrebări adresate, propuneri de rezoluţie, declaraţii scrise, rapoarte, intervenţii în şedinţele plenare, avize)

ATENŢIE! De fiecare dată când un deputat demisionează, statul membru în cauză trebuie să informeze Parlamentul European cu privire la succesorul acestuia. Repertoriul este astfel actualizat.Totuşi, temporar, poate exista o diferenţă între numărul oficial de locuri şi numărul efectiv de deputaţi.

Date generale

Fiecare stat membru hotărăşte cu privire la modul de desfăşurare a alegerilor, aplicând, însă, aceleaşi reguli democratice: egalitatea între sexe şi votul secret. În toate statele membre, cetăţenii au drept de vot la 18 ani, excepţie făcând Austria, unde aceştia au drept de vot la 16 ani. Alegerile europene respectă deja o serie de reguli comune: votul universal direct, reprezentarea proporţională şi un mandat de cinci ani care se poate reînnoi.

Ca regulă generală, locurile în Parlament sunt distribuite în mod proporţional cu populaţia fiecărui stat membru.

Paritatea bărbaţi-femei: reprezentarea femeilor în Parlamentul European este în continuă creştere. În prezent, mai mult de o treime din deputaţi sunt femei.

Deputaţii îşi împart timpul de lucru între Bruxelles, Strasbourg şi circumscripţiile lor electorale. La Bruxelles, participă la reuniunile comisiilor parlamentare şi ale grupurilor politice, precum şi la perioadele de sesiune suplimentare. La Strasbourg, participă la douăsprezece perioade de sesiune. În paralel cu aceste activităţi, deputaţii trebuie să aloce timp şi circumscripţiilor lor electorale.

Deputaţii în Parlamentul European nu se grupează în funcţie de naţionalitate, ci în funcţie de afinităţile lor politice.

Aceştia îşi exercită mandatul în mod independent.

Deputaţii în Parlamentul European, ale căror atribuţii sunt din ce în ce mai importante, influenţează toate domeniile vieţii cotidiene a cetăţenilor Uniunii: mediul, protecţia consumatorilor, transporturile, precum şi educaţia, cultura, sănătatea etc.

Noul statutul al deputaţilor a intrat în vigoare la 14 iulie 2009. Acesta asigură o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte regulile şi condiţiile de muncă ale deputaţilor, introducând totodată acelaşi salariu pentru toţi deputaţii, plătit din bugetul UE.

Sursa: Parlamentul European

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu