21 Februarie, 2018

Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private

Prevederile în această materie sunt cuprinse în art. 21 alin. (4) litera p) din Codul fiscal şi au fost modificate prin punctul 8 din Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013 începând cu 1 ianuarie 2014. Recent, prin H.G. nr. 77/2014 au fost actualizate şi precizările corespunzătoare din Normele de aplicare a Codului fiscal.

H.G. nr. 77/2014 este în vigoare din 12 febuarie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 108/2014.

Potrivit art. 21 alin. (4) lit. p) Cod fiscal, NU sunt deductibile, pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul “cifra de afaceri” această limită se determină potrivit normelor;

2. 20% din impozitul pe profit datorat.

» Modificări: În caseta foto de mai jos puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de HG nr. 77/2014 la punctul 49^1 din Normele Codului fiscal. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragrafe este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modmecesponormeCF
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii şapte ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Prin modificările aduse la Norme, H.G. nr. 77/2014 completează şi actualizează exemplul referitor la calculul fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reglementării mecanismului de reportare şi deducere, în următorii şapte ani consecutivi, a sumelor care nu au putut fi scăzute în condiţiile art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, din impozitul pe profit al anului fiscal respectiv. Totodată, este definit indicatorul “cifra de afaceri” pentru categoriile de contribuabili care nu au acest indicator evidenţat în situaţiile financiare anuale.

Cifra de afaceri

Astfel, potrivit noilor precizări din Norme, în cazul în care reglementările contabile aplicabile nu definesc cifra de afaceri, aceasta se determină astfel:

a) pentru contribuabilii care aplică reglementările conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, cu excepţia instituţiilor de credit – persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine, “cifra de afaceri” cuprinde veniturile din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii din care se scad sumele reprezentând reduceri comerciale acordate şi se adaugă subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri;

b) pentru instituţiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine, cifra de afaceri cuprinde:
- venituri din dobânzi;
- venituri din dividende;
- venituri din taxe şi comisioane;
- câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net;
- câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării – net;
- câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net;
- câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire – net;
- diferenţe de curs de schimb [câştig (pierdere)] – net;
- câştiguri (pierderi) din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării – net;
- alte venituri din exploatare;

c) pentru instituţiile prevăzute la art. 2 lit. a) -d) din Ordinul BNR nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, cifra de afaceri cuprinde:
(i) venituri din dobânzi şi venituri asimilate;
(ii) venituri privind titlurile (venituri din acţiuni şi din alte titluri cu venit variabil; venituri din participaţii; venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate);
(iii) venituri din comisioane;
(iv) profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare;
(v) alte venituri din exploatare.

Exemplul de calcul

A fost completat şi actualizat exemplul de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea.

Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 de lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2014, în aceeaşi lună efectuându-se şi plata sumei de 15.000 de lei.

La calculul profitului impozabil pentru anul 2014, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:

 

Venituri din vânzarea mărfurilor

= 1.000.000 lei

 

Venituri din prestări de servicii

= 2.000 lei

 

Total cifră de afaceri

= 1.002.000 lei

 

Cheltuieli privind mărfurile

= 750.000 lei

 

Cheltuieli cu personalul

= 20.000 lei

 

Alte cheltuieli de exploatare din care: 15.000 lei sponsorizare

= 90.000 lei

 

Total cheltuieli

860.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru anul 2014:

Profitul impozabil = 1.002.000 – 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.

Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea: 157.000 x 16% = 25.120 lei.

Avându-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

- 3 la mie din cifra de afaceri reprezintă 3.006 lei;
- 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 5.024 lei.

Suma de scăzut din impozitul pe profit este 3.006 lei.

Pentru anul 2014, impozitul pe profit datorat este de: 25.120 – 3.006 = 22.114 lei.

Suma care nu s-a scăzut din impozitul pe profit, respectiv suma de 11.994 lei, se reportează în următorii şapte ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

——(P)——

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu