19 Februarie, 2018

Certificatele pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se obţin de la ONRC

Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, ONRC şi ANAF au luat măsuri pentru a simplifica formalităţile administrative. Astfel, începând cu data de 6 februarie 2012, cererile de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social vor fi preluate de oficiile registrului comerţului odată cu cererile de înregistrare având ca obiect înmatriculări/schimbări de sediu social.

Aceste cereri vor fi transmise administraţiilor finanţelor publice împreună cu actele doveditoare ale dreptului de folosinţă, astfel cum au fost depuse în susţinerea cererilor de înregistrare adresate oficiilor registrului comerţului.

În acest sens, în conformitate cu prevederile art.17 alin. (3) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social, se vor prezenta la sediul oficiului registrului comerţului următoarele documente:

documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se află imobilul cu destinaţie de spaţiu social;

un certificat emis de organul fiscal din cadrul ANAF, care atestă că, pentru imobilul cu destinaţie de spaţiu social, nu a fost înregistrat un alt document care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;

o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, dacă din certificatul emis rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.

Formularul-tip „Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social” va fi pus la dispoziţia solicitanţilor de către oficiile registrului comerţului. La depunerea cererii, solicitanţii au obligaţia de a ataşa timbrul fiscal corespunzător, în original.

Administraţiile publice vor emite şi vor transmite la oficiile registrului comerţului certificatele pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi adeverinţele privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, în termenele prevăzute de Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, astfel cum a fost modificat prin Ordinul 78 din data de 26.01.2012 al Preşedintelui ANAF, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/30.01.2012.

ANAF şi ONRC au luat aceste măsuri deoarece perioada aferentă tuturor formalităţilor necesare înfiinţării unei firme se comprimă integral în termenul de 3 zile.

În concluzie, din data de 6 februarie, solicitanţii nu se vor mai adresa administraţiilor finanţelor publice, ci oficiilor registrului comerţului, dacă doresc să obţină certificatele pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Sursa: Ministerul Justiţiei 

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu