Ordinul nr. 499/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este în vigoare de la 20 aprilie 2021.

Vechiul ordin prevedea că transmiterea cererilor pentru eliberarea certificatelor de rezidență și a celor pentru eliberarea certificatelor de atestare a impozitului plătit în România de nerezidenți se depune prin intermediul «Formularului de contact» din cadrul «Spațiului Privat Virtual»

Prin noul ordin se renunţă la transmiterea cererilor prin «Spațiului Privat Virtual». Dar se menţine posibilitatea de a trimite cererile prin poștă, cu confirmare de primire ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Amintim că ANAF a publicat un Ghid privind stabilirea rezidenței fiscale pentru persoanele fizice care se adresează persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în România și în cazul cărora este necesară stabilirea/modificarea rezidenței fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obținute.

Potrivit Ghidului „Dacă o persoană fizică nerezidentă nu face dovada rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau este rezidentă a unui stat cu care România nu are încheiată convenție și îndeplinește condițiile de rezidență prevăzute de lege, se va considera că este rezidentă în statul român”.

Consultaţi Ghidul AICI.

Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile și Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, Direcția generală de asistență pentru contribuabili, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here