21 Februarie, 2018

Centrul de Informare EUROPE DIRECT Bucureşti

De la 1 ianuarie 2013, Institutul European din România este structura gazdă pentru Centrul de Informare EUROPE DIRECT Bucureşti. Împreună cu alte 30 de centre din ţară, ED Bucureşti formează Reţeaua EUROPE DIRECT România pentru perioada 2013 – 2017.

ED Bucureşti asigură interfaţa în relaţia cu cetăţenii din regiunea Bucureşti – Ilfov. Misiunea centrului este aceea de a oferi un spaţiu de informare şi comunicare care să permită accesul facil la informatia europeană privind instituţiile, politicile, programele, legislaţia şi priorităţile UE, drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor europeni.

Centrele de Informare Europe Direct (CIED) reprezintă un punct de contact local pentru toate instituţiile Uniunii Europene (UE) şi cooperează cu alţi parteneri de formare activi. Ele completează şi susţin activitatea Reprezentanţelor Comisiei Europene şi a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local şi regional. Reţeaua CIED este administrată de Comisia Europeană.

Misiunea centrelor este dublă:

- să informeze cetăţenii europeni la nivel local şi regional. În calitatea lor de prim punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetăţeni, centrele constituie un element-cheie al conceptului de „ghişeu unic“, furnizând informaţii despre Uniunea Europeană, indicând cetăţenilor portalul „Europa ta” sau surse de informaţii specializate şi orientându-i către alte servicii şi alte reţele.

Centrele oferă informaţii, consiliere, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind Uniunea Europeană, în special cu privire la drepturile cetăţenilor Uniunii Europene, priorităţile Uniunii Europene (în special strategia de creştere economică „Europa 2020″), legislaţia sa, politicile sale, programele şi oportunităţile sale de finanţare.

- să promoveze o cetăţenie participativă prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site Internet, mijloace de comunicare sociale, publicaţii etc.) şi prin interacţiunea cu părţile interesate, multiplicatori şi presă la nivel local şi regional. Centrele stimulează dezbaterea prin organizarea de conferinţe şi evenimente şi canalizează răspunsurile cetăţenilor către Uniunea Europeană.

Detalii despre Europe Direct Bucureşti găsiţi la adresa: http://europedirectbucuresti.ier.ro.

Datele de contact ale centrelor din Reţeaua ED România sunt disponibile la această ADRESĂ.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu