19 Martie, 2019

Ce va cuprinde masa caldă a elevilor din cele 100 de școli-pilot alese

Ministerul Educației a postat în dezbatere publică hotărârea de guvern și proiectele necesare derulării unui program pilot, în care 100 de școli alese de inspectoratele teritoriale vor acorda elevilor o masă caldă pe zi. Dacă datele strânse ulterior, în cursul acestui an școlar, vor arăta că programul este corespunzător, se va propune extinderea lui la nivel național.

Argumentele pe baza cărora au fost alese cele 100 de unități școlare țin de situația socială a elevilor din acele zone: “Având în vedere situația identificată la nivelul sistemului educațional preuniversitar de creștere rapidă și alarmantă a numărului de elevi aflați în situație de eșec școlar și a numărului elevilor care abandonează școala, situații direct corelate cu condițiile climaterice și de mediu defavorabile, ținând cont de numărul mare de preșcolari și de elevi care de la domiciliu până la școală au de străbătut distanțe foarte mari și nu pot frecventa activitățile educaționale curriculare sau extracurriculare, deoarece nu au asigurată masa de prânz la școală, date fiind particularitățile de mediu și climaterice specifice României și condițiile de locuire care impietează asupra capacității multora dintre familiile din medii defavorizate de a susține școlarizarea copiilor lor, România riscă să nu își realizeze obiectivul de asigurare a echității în participarea la educație”.

Art.1 
(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în perioada desfășurării activității didactice, preșcolarilor și elevilor din 100 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art. 2
(1) Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, după cum urmează:
a) masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unitățile de învățământ în care există cantină cu avize de funcționare, înregistrată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, și spațiu adecvat de servire a mesei;
b) masă caldă, în regim catering, pentru unitățile de învățământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, dar în care există un spațiu de servire a mesei sau un alt spațiu amenajabil în acest scop;
c) pachet alimentar, pentru unitățile de învățământ în care nu există nici cantină și nici spațiu amenajabil în scopul servirii mesei.
Unitățile administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile-pilot pot suplimenta, din veniturile proprii, numărul de preșcolari/elevi beneficiari din unitățile-pilot.

Art.5
(2) Prezentul program-pilot se desfășoară pe durata anului școlar 2017-2018.
(3) La închiderea programului-pilot, la finalul anului școlar 2017-2018, în urma analizei realizate de Ministerul Educației Naționale, pe baza rezultatelor obținute și interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunității extinderii acestui program la nivel național, respectiv asupra modalității de implementare.

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu