19 Noiembrie, 2019

Ce trebuie să ştim despre ucenicia la locul de muncă? (II)

Notă: În prima parte puteţi citi despre particularităţile contractului de ucenicie. Citiţi prima parte AICI.
__________

CINE POATE ÎNCHEIA UN CONTRACT DE UCENICIE?

Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

- face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
- a împlinit vârsta de 16 ani;
- nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;
- îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenție! Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă și ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.

În plus, poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă:

- persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată;
- întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.

FINANŢĂRI ŞI FACILITĂŢI PENTRU ANGAJATORI

Finanțarea formării profesionale prin intermediul uceniciei la locul de muncă se poate realiza prin:

- resurse proprii ale angajatorilor;
- sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;
- fonduri structurale europene;
- bugetul asigurărilor de şomaj;
- alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc.

Angajatorii care beneficiază de finanțări provenite din fonduri structurale europene sau de la bugetul asigurărilor de șomaj au obligația menținerii raporturilor de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie. În cazul in care contractul de ucenicie încetează înainte de terminarea perioadei pentru care a fost încheiat prin acordul părților, ca urmare a constatării nulității absolute a contractului de muncă sau prin desființarea postului angajatorul, este obligat la restituirea către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Această facilitate nu se aplică pe parcursul perioadei de probă prevăzute în contractul de ucenicie sau pe parcursul perioadei când contractul de ucenicie este suspendat.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Un comentariu

  • Răspunde
    Mihai
    ianuarie 23 2014

    Da, de parca chiar s-ar tine cont de chestiile astea, cati tineri nu lucreaza la negru, fara contract, cu varste sub 16 ani

Scrie un comentariu