11 Decembrie, 2019

Ce trebuie să ştim despre ucenicia la locul de muncă? (I)

În conformitate cu prevederile Codului Muncii, ucenicia la locul de muncă se efectuează în baza unui contract de ucenicie, care reprezintă contractul individual de muncă de tip particular în baza căruia:

- angajatorul se obligă ca, în afara plății salariului, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate și
- ucenicul (persoană de peste 16 ani) se obligă să se formeze profesional și să muncească în subordinea angajatorului respectiv.

Astfel, angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au obligația să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul (în cazul angajatorilor persoane fizice), locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie, comunicând și condițiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă. Comunicarea către organele competente se face prin completarea de către angajator a unui formular al cărui format este prevăzut în legislație (Anexa 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă) şi care cuprinde următoarele mențiuni:

- la rubrica “Denumirea ocupaţiei” se adaugă şi sintagma “CU”, care provine de la prescurtarea “contract de ucenicie”;
- codul COR (şase caractere) specific ocupaţiei pentru care se încheie contractul de ucenicie;
- la rubrica durata încadrării în muncă se va completa durata contractului de ucenicie în funcţie de nivelul de calificare.

CONTRACTUL DE UCENICIE – PARTICULARITĂŢI

Un astfel de contract se încheie întotdeauna pe o perioadă determinată datorită specificului său. În plus, ucenicul va beneficia de dispozițiile aplicabile celorlalți salariați în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său. Întrucât este un contract individidual de muncă de tip particular, organizarea, desfășurarea și controlul activității de ucenicie sunt reglementate prin lege specială, respectiv Hotărârea nr. 855/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (denumită în continuare ”Norme”).

Acest contract va respecta toate regulile generale de încheiere, modificare, încetare sau suspendare, precum și de raportare pe care trebuie să le respecte orice contract individual de muncă în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

Formatul cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă este prevăzut în mod expres în Norme (Anexa 1). O particularitate a acestui tip de contract este că, pe lângă prevederile ce trebuie cuprinse în orice contract individual de muncă, trebuie să se facă referire și la următoarele clauze:

1) calificarea pe care urmează să o obțină ucenicul (calificare conform Clasificării Ocupațiilor în România – COR);
 
2) denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă (denumirea furnizorului de formare care încheie cu angajatorul contractul de prestări de servicii de formare profesională sau denumirea angajatorului, dacă acesta are calitatea de furnizor de formare);

Furnizorul de formare profesională reprezintă unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, autorizaţi/acreditaţi pentru calificarea respectivă.

3) numele coordonatorului de ucenicie și calificarea acestuia (coordonatorul de ucenicie este salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul);

Atenție! Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de ucenicie.

4) locul sau locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională (se înţelege durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică, pe niveluri de calificare, respectiv: 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare, 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare, 1080 de ore pentru nivelul 3 de calificare);

5) durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă (Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul);

Durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mică de:

-
12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;
- 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
- 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.

6) obligațiile suplimentare ale angajatorului:

- să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat;
- să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional;
- să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanţat din alte surse.

7) obligațiile ucenicului:

- să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;
- să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională;

8) alte clauze conform legii
(vezi formatul cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă).

Formarea profesională se realizează pe toată durata contractului de ucenicie, iar perioadele de formare profesională alternează cu timpul de muncă alocat realizării atribuțiilor specificate în fișa postului.

Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare, indiferent de durata contractului de ucenicie sau de calificare.

În plus, atunci când angajatorul finanțează programul de ucenicie, la încheierea contractului de ucenicie, se poate stabili ca, după obținerea calificării, ucenicul să continue activitatea la angajator cel puțin o perioada egală cu durata contractului de ucenicie prin încheierea unui contract individual de muncă, în condițiile legale, exercitând ocupația pentru care a obținut calificarea. În cazul în care ucenicul nu respectă prevederile contractuale, poate fi obligat la plata cheltuielilor ocazionate cu formarea profesională.

Notă: În partea a doua puteţi citi despre cine poate încheia un contract de ucenicie şi despre facilităţile acordate angajatorilor. Citiţi partea a doua AICI.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  Marian
  februarie 15 2014

  intre anii 1970-1973 am urmat scoala profesionala la locul de munca ucenici seral-program 4 zile practica-2 zile cursuri numai seral…lucram 6 ore/zi pina la virsta de 16 ani dupa care am trecut la 8 ore/zi la 18 ani…eram remunerati lunar semnind un stat de plata-mentionez ca eram extern…adica nu locuiam la internatul intreprinderii …fiind localnic-tot ce ne trebuia ptr.scoala (manuale-uniforma etc) ni se oprea din asa zisul salariu..aceasta perioade de 3 ani se socoteste la vechime..si daca NU-de ce.??? multum.mult

  • Răspunde
   nicolae
   iulie 10 2017

   Si eu am facut scoala profesionala cu mentiunea ucenic la locul de munca durata de trei ani iar in acest an urmeaza sa-mi depun dosarul ptr. pensionare facand rost de toate actele necesare la dosar dar am intampinat neclaritati la adeverinta de la locul in care am facut practica in productie adica personalul de la casa de pensii zicand ca au nevoie de salariul net in adeverinta si nu cel brut.
   mentionez ca in adeverinta apare salar brut si in alta rubrica rest de plata
   eu stiu ca salar net egal rest de plata adica acelas lucru
   ce parere aveti?

Scrie un comentariu