20 Iunie, 2019

Ce trebuie să ştim despre noul sistem cumputerizat de tranzit – NCTS-RO?

Ordinul ANAF nr. 2783/2014 aprobă normele privind accesul la aplicația de tranzit NCTS-RO (noul sistem cumputerizat de tranzit).

Această aplicație permite depunerea declarațiilor de tranzit și a datelor din carnetul TIR prin mijloace electronice, precum și urmărirea și gestionarea operațiunilor de tranzit comunitar și a operațiunilor TIR.

Ordinul nr. 2783/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 673/2014 şi a intrat în vigoare în data de 15 septembrie 2014.

Cine are acces la aplicația NCTS-RO?

La aplicația NCTS-RO au acces următoarele categorii de persoane, pentru componenta de gestiune a tranzitului comunitar:

a) expeditorii agreați, titulari ai regimului de tranzit, care declară mărfuri în nume propriu;

b) comisionarii în vamă;

c) destinatarii agreați;

d) orice persoană care face dovada dreptului de reprezentare a titularului regimului de tranzit.

Aceste persoane au acces la introducerea datelor din declarația de tranzit și la incheierea operațiunilor.

La componenta NCTS/TIR din aplicație au acces următoarele categorii de persoane:

a) tranportatorii, titulari ai carnetelor TIR, care declară marfa în nume propriu;

b) comisionarii în vamă;

c) asociațiile garante national, dacă solicită să își reprezinte transportatorii;

d) destinatarii agreați;

e) orice persoană care face dovada dreptului de reprezentare a titularului regimului de tranzit.

Aceste persoane au acces la introducerea, respectiv descărcarea datelor în/din carnetul TIR.

Accesul la aplicația NCTS-RO se efectuează în baza unei autorizații eliberată de Direcția tehnologia informației, comunicații și statistică vamală din cadrul ANAF, prin depunerea unei cereri scrise.
comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu