18 Noiembrie, 2019

Ce trebuie să ştim despre gestionari (I). Angajarea gestionarilor

Legea care reglementează angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici autorităţilor sau instituţiilor publice este Legea nr. 22/1969, cu modificările şi completările ulterioare.

Definiţie
: Gestionar, în înţelesul Legii nr. 22/1969, este acel angajat al unei persoane juridice prevăzute la art. 176 din Codul Penal care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporară, a acesteia.

Condiţii privind angajarea gestionarilor

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 22/1969, poate fi gestionar persoana care:

- a împlinit vârsta de 21 de ani;

- a absolvit şcoala generală sau o şcoală echivalentă;

- are cunoştinţele necesare pentru a îndeplini această funcţie.

În funcţie de complexitatea gestiunilor, de natura şi valoarea bunurilor şi de cunoştinţele ce le implică gestionarea lor, ministerele şi celelalte organe centrale stabilesc:

a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie să fi absolvit liceul ori o şcoală profesională în specialitatea corespunzătoare gestiunii sau o şcoală echivalentă şi să aibă un anumit stagiu în muncă de gestionar;

b) categoriile de gestiuni pentru care funcţia de gestionar poate fi îndeplinită şi de cel care a împlinit vârsta de 18 ani.

În continuare, legea mai sus amintită precizează că nu poate fi gestionar cel condamnat pentru săvârşirea vreuneia dintre următoarele infracţiuni:

a) infracţiuni intenţionate contra patrimoniului;

b) infracţiuni de corupţie şi de serviciu;

c) infracţiuni de fals;

d) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată;

f) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

g) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969.

În acelaşi timp, nu poate ocupa poziţia de gestionar cel împotriva căruia a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru săvîrşirea vreuneia dintre infracţiunile menţionate mai sus. Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru una dintre infracţiunile menţionate mai sus atrage suspendarea calităţii de gestionar.

Suspendarea contractului individual de muncă al gestionarului se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor (Revisal) în conformitate cu prevederile art. 52 alin. 1 lit. b din Codul Muncii — contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Gestionarul, pentru încadrarea pe post, conform art. 6 din Legea nr. 22/1969, va prezenta o dovadă eliberată de fostul angajator din care să rezulte dacă a produs pagube acestuia, natura pagubelor şi dacă ele au fost acoperite. În egală măsură, angajatorul are şi el dreptul să ceară această dovadă de la ultimul loc de muncă, cu menţiunea că fostul angajator are obligaţia emiterii dovezii în termen de zece zile de la solicitare. De menţionat este faptul că, în conformitate cu prevederile HG nr. 500/2011, termenul pentru eliberarea documentelor pentru foştii angajaţi este de 15 zile, iar Legea nr. 22/1969 micşorează acest termen cu cinci zile.

Notă: În partea a doua a subiectului găsiţi informaţii despre garanţii.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Sorina Ivan

Absolventă a facultăţii de Management Economic în cadrul Academiei de Studii Economice, absolventă de cursuri de specialitate în domeniul resurselor umane (Inspector Resurse Umane, Inspector Salarii, Legislaţie şi Politici Manageriale). Experienţă de şase ani în consultanţă resurse umane (leasing de personal, salarizare şi administrare de personal), recrutare de personal şi contabilitate primară.

Comentarii

 • Răspunde
  Mircea
  octombrie 30 2014

  Această definiţie nu este CORECTĂ, deşi se pare că este legală:
  Definiţie: Gestionar, în înţelesul Legii nr. 22/1969, este acel angajat al unei persoane juridice prevăzute la art. 176 din Codul Penal care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporară, a acesteia.

  Întrucât prin Legea de punere în aplicare a Codului Penal s-a modificat art.1 Legea 22/1969, fără a se ţine seama că norma legală care reglementează calitatea unei persoane este DREPTUL COMUN, şi nu Dreptul Penal, se poate ajunge la aberanta interpretare că:
  Salariatul unei entităţi patrimoniale care are drept atribuţii principale, specificate în CIM ori Fişa Postului, primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporară, a acestei entităţi nu sunt GESTIONARI în sensul legii, iar operaţiunile pe care le execută nu sunt operaţiuni de GESTIUNE.

  Textul mai corect al art.1 Legea 22/1969 este acela reeditat în aplicarea Legii nr.54/1994, deşi şi acesta este limitativ inducâd ideea potrivit căreia o enitate patrimonială este obligatoriu a fi agent economic, sintagmă care defineşte doar acele entităţi care îndeplinesc una sau mai multe funcţii, precum: cea de producator, de consumator, şi/sau de intermediar.
  În context este de reţinut că art.186-191 Cod Civil defineşte şi reglementează calitatea unui subiect de drept comun potenţia deţinător al unui patrimoniu material, ale cărui părţi sunt susceptibile a fi supuse unor operaţiuni de primire, păstrare şi eliberare fiind aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea acelor subiecţi de drept comun.

 • Răspunde
  Mircea
  octombrie 30 2014

  Definiţia dată este incorectă, chiar dacă în virtutea Legii 187/2012 de punere în aplicare a Codului Penal art.1 a Legii 22/1969 s-a modificat.
  Legea nr.54/1994 a dat o reglementare restrictivă a sintagmei organizaţii socialiste, care la timpul ei acoperea integralitatea deţinătorilor de bunuri materiale de patrimoniu, fie obştesc, fie public.
  Definirea gestionarului, a gestiunii şi a operaţiunilor gestionare trebuie revizuită din perspectiva Dreptului Comun, adică, art.186-191 Cod Civil.

 • Răspunde
  Mircea
  octombrie 30 2014

  Dacă e eroare?! Atunci unde este cometariul? Că articolul a ramas FARA COMENTARII

  • Răspunde
   octombrie 30 2014

   Bună ziua,

   Toate comentariile cititorilor trebuie să fie aprobate manual de un moderator înainte să apară efectiv pe site. Aceasta este politica LegeStart.ro.

   Definiţia este preluată întocmai din Legea nr. 22/1969, cu modificările şi completările ulterioare.

   Faptul că există neconcordanţe cu alte acte normative este o cu totul altă discuţie.

 • Răspunde
  Mircea
  noiembrie 3 2014

  Eu ao antamat tocmai aceasta “alta discutie”, deoarece credeam si ramin sa cred ca ma-m adresat unor specialisti cu influenta si conexiuni cu alti specialisti aflati in zona legislativului. Nu?!

Scrie un comentariu