23 Februarie, 2019

Ce trebuie să ştim despre comisionarii în vamă?

În condiţiile prevăzute în Codul vamal, orice persoană îşi poate desemna un reprezentant în relaţia sa cu autoritatea vamală pentru a întocmi actele şi a îndeplini formalităţile prevăzute în reglementările vamale. Reprezentantul poate fi un comisionar în vamă, în condiţiile prevăzute de Regulamentul vamal, aprobat prin H.G. nr. 707/2006.

Recentele modificări în materie ne-au dat prilejul să reamintim cum puteţi lucra cu un comisionar în vamă.

Potrivit Codului vamal, reprezentarea în operaţiunile vamale poate fi directă, caz în care reprezentantul acţionează în numele şi pe seama unei alte persoane, sau indirectă, ceea ce înseamnă că reprezentantul acţionează în nume propriu, dar pe seama unei alte persoane.

Reprezentantul trebuie să fie stabilit în România, mai puţin în cazul declarării mărfurilor pentru regimul vamal de tranzit sau admitere temporară sau în cazurile când mărfurile sunt declarate cu titlu ocazional, cu condiţia ca autoritatea vamală să considere justificat acest lucru.

Ca atribuţii, un comisionar în vamă prezintă mărfurile şi efectuează declararea în detaliu a mărfurilor, depozitarea şi alte formalităţi prevăzute în reglementările vamale, precum şi plata la autoritatea vamală a cuantumului drepturilor de import şi de export. Tot el este acela care stabileşte raporturi juridice directe cu autoritatea vamală pentru ansamblul operaţiunilor (arătate mai sus) pe care le efectuează şi răspunde de respectarea reglementărilor vamale.

Comisionarul în vamă poate să-şi exercite atribuţiile numai după obţinerea autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională a Vămilor.

Ce s-a abrogat?

Reglementările în materie au fost recent modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 790/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 689/2014, dată pentru abrogarea alin. (2), (3) şi (5) ale art. 565 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006.

Astfel, în Regulament nu se mai regăsesc prevederile potrivit cărora persoanele juridice pot reprezenta alte persoane în relaţia acestora cu autoritatea vamală numai dacă au obţinut autorizaţia de comisionar în vamă.

Nu mai este valabilă nici derogarea potrivit căreia persoanele juridice române care nu au obţinut autorizaţia de comisionar în vamă pot reprezenta alte persoane numai dacă reprezintă în relaţia cu autoritatea vamală o singură persoană. În acest caz, reprezentantul acţionează în relaţia cu autoritatea vamală în cadrul reprezentării indirecte.

A mai fost scoasă din Regulament şi precizarea potrivit căreia reprezentarea altor persoane în relaţia acestora cu autoritatea vamală nu poate fi exercitată de persoanele fizice ca activitate profesională.

Autorizarea şi competenţele comisionarului în vamă

În exercitarea activităţii, comisionarul în vamă este obligat să manipuleze, dezambaleze mărfurile la cererea autorităţilor vamale şi să le reambaleze fără să provoace deprecierea lor.

El asigură completarea documentelor vamale cu datele cerute de formularistica în vigoare şi calculează sumele cuvenite bugetului de stat.

Comisionarul este obligat să plătească la birourile vamale cuantumul drepturilor cuvenite bugetului de stat, prevăzute în normele legale, dacă această plată nu s-a efectuat direct de către titularul operaţiunii.

La biroul vamal, comisionarul constituie o garanţie care să acopere cuantumul drepturilor de import şi de export corespunzătoare mărfurilor supuse vămuirii şi aflate în depozitele sau în gestiunea proprie.

Comisionarul asigură depunerea declaraţiei vamale la biroul vamal pe lângă care îşi desfăşoară activitatea, prin procedee informatice, în structura utilizată de sistemul informatic integrat al activităţii vamale.

Fiind obligat să aibă spaţii de depozitare proprii, comisionarul răspunde de integritatea mărfurilor depozitate. Pe de altă parte, el va asigura depozitarea şi conservarea, cu titlu gratuit, a bunurilor ridicate în vederea confiscării de către organele de cercetare penală şi de către autoritatea vamală.

Comisionarul poate deţine unul sau mai multe spaţii de depozitare, situate în zona de supraveghere a fiecărui birou vamal pentru care se solicită autorizarea — care să îndeplinească condiţiile necesare păstrării mărfurilor aflate sub supraveghere vamală. Condiţia trebuie respectată numai în cazul în care se solicită autorizarea în calitate de comisionar în vamă pe lângă unul sau mai multe birouri vamale situate în interiorul ţării, precum şi pentru birourile vamale situate la frontieră atunci când activitatea urmează să fie deservită prin intermediul unui punct vamal.

În cazul în care comisionarul solicită autorizarea pe lângă un birou vamal de frontieră care funcţionează într-un oraş reşedinţă de judeţ, condiţia privind deţinerea spaţiului/spaţiilor de depozitare şi a condiţiilor pe care acestea trebuie să le îndeplinească în vederea exercitării supravegherii vamale este obligatorie.

În sfârşit, să mai menţionăm dreptul comisionarului de a funcţiona pe lângă mai multe birouri vamale, precum şi posibilitatea de a avea un serviciu de curierat rapid.
comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu