20 August, 2017

Ce trebuie să ştii despre examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal?

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal se va ţine în Bucureşti, pe 5 octombrie 2013, potrivit Hotărârii Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF) nr. 9/2013.

Locul în care se va ţine examenul va fi anunţat în perioada următoare (până pe 30 septembrie) pe site-ul CCF-ului.

Înscrierile pentru examen pot fi făcute pe site-ul CCF-ului între 2 şi 23 septembrie, iar dosarele trebuie transmise (în acelaşi interval) direct sau prin servicii poştale (cu confirmare de primire) la adresa Str. Alecu Russo, nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:

 • Cererea de înscriere în examen;
 • CV;
 • Diploma de studii superioare (copie legalizată) + copii legalizate ale actelor doveditoare în cazul schimbării numelui;
 • Carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
 • Actul de identitate (copie);
 • Cazierul judiciar;
 • Cazierul fiscal;
 • O adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat candidatul;
 • Trei fotografii 2/3 cm;
 • Documentul de plată a taxei de înscriere în examen.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulativ):

 • să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;
 • să aibă experienţă de minimum cinci ani (după obţinerea licenţei) în elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale; servicii de administrare a legislaţiei fiscale; elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile; activitate financiar-contabilă;
 • să nu aibă antecedente penale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu.
Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate AICI, iar cererea de înscriere în examen poate fi consultată AICI.

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu