O nouă declaraţie pune în practică recentele modificări la Codul fiscal privind fiscalitatea pentru reprezentanţe comerciale. ANAF a pregătit proiectul de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 108 “Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă”.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017, se modifică dispoziţiile Capitolului III “Impozitul pe reprezentanţe” de la Titlul VI din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Modificările legislative au vizat, în principal, aspecte referitoare la stabilirea, declararea şi plata impozitului anual datorat de reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România.

Potrivit noilor reglementări, reprezentanţa unei persoane juridice străine datorează un impozit anual în sumă de 18.000 lei, care se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.

În situaţia înfiinţării/desfiinţării reprezentanţei impozitul datorat pentru anul de impunere se calculează proporţional cu numărul de luni de funcţionare a reprezentanţei şi se declară în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înfiinţată/desfiinţată, după caz.

În vederea administrării unitare a impozitului pe reprezentanţă şi a prelucrării automate a declaraţiilor fiscale, prin proiectul de ordin se propune aprobarea modelului şi conţinutului formularului 108 “Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă”, precum şi a instrucţiunilor de completarea a acestuia.

Prevederile prezentului ordin urmează să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

Ce prevede Codul fiscal?

Prin modificările aduse de OG nr. 25/2017 la Codul fiscal, şi care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, se prevede:

Contribuabili. Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit anual.

Stabilirea impozitului. Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este de 18.000 lei. În prezent, reglementarea din Codul fiscal prevede că impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, pentru ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat, respectiv până la 25 iunie şi 25 decembrie inclusiv a anului de impunere.

În cazul reprezentanţei unei/unor persoane juridice străine, care se înfiinţează sau desfiinţează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporţional cu numărul de luni de existenţă a reprezentanţei în anul fiscal respectiv.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale. Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine are obligaţia să declare şi să plătească impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere. In prezent, reglementarea prevede obligaţia de plată a impozitului pe reprezentanţă în două tranşe egale, până la datele de 25 iunie şi 25 decembrie inclusiv a anului de impunere.

Declaraţia fiscală. Dacă, în prezent, declaraţia anuală trebuie depusă la organul fiscal până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere, începând cu 1 ianuarie 2018 reprezentanţa unei persoane juridice străine înfiinţată în România în cursul unei luni din anul de impunere are obligaţia să calculeze, să depună declaraţia fiscală şi să plătească impozitul pentru anul de impunere, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înfiinţată. Impozitul se calculează începând cu data de 1 a lunii în care aceasta a fost înfiinţată până la sfârşitul anului respectiv.

Recalcularea impozitului la desfiinţare. Reprezentanţa desfiinţată în cursul anului de impunere are obligaţia să recalculeze impozitul pe reprezentanţă şi să depună declaraţia fiscală în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost desfiinţată. Completarea, aplicabilă începând cu anul viitor prevede că reprezentanţa recalculează impozitul anual pentru perioada de activitate de la începutul anului până la data de 1 a lunii următoare celei în care se desfiinţează.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here