19 Iulie, 2019

Ce trebuie să cunoaştem referitor la un antecontract de vânzare-cumpărare?

Negocierile între partenerii de afaceri nu se finalizează întotdeauna prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare; uneori, rezultatul negocierii este o promisiune de contract, un antecontract de vânzare-cumpărare.

Promisiunea de contract (antecontractul)
este acordul convenit de părţi prin care promitentul se angajează faţă de beneficiar să încheie cu acesta, în termenul stabilit, un contract ale cărui elemente sunt stabilite prin acest acord.

Aşadar, prin antecontractul de vânzare-cumpărare se stabileşte obiectul vânzării, preţul bunului a cărui proprietate se va transmite, termenul până la care se va încheia tranzacţia, precum şi alte clauze considerate de părţi a fi de esenţa contractului pe care îl vor încheia în viitor.

Dacă numai una dintre părţi recunoaşte celeilalte opţiunea de a încheia contractul, promisiunea este unilaterală; dacă părţile îşi recunosc reciproc această opţiune, promisiunea este sinalagmatică (bilaterală).

În ceea ce  priveşte forma promisiunii de contract, în principiu, ea este valabilă şi atunci când a fost cuprinsă într-un înscris sub semnătură privată. Aceasta înseamnă că, pentru a fi valabil antecontractul respectiv, nu este absolut necesară prezentarea părţilor la un notar public pentru autentificarea antecontractului respectiv, cu plata aferentă a taxelor, ci este suficient ca antecontractul să fie încheiat de părţile antecontractului. De asemenea, antecontractul poate să fie prezentat pentru atestare unui avocat sau poate să fie încheiat în cadrul unei agenţii imobiliare (pentru imobilele ce pot forma obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare).

De altfel, trebuie reţinut faptul că prin Legea nr. 221/2013 a fost abrogat art. 24 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, text de lege care prevedea că „promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept real în legătură cu acesta şi  (…) se încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute”.

Art. 1279 din noul Cod civil (NCC)
detaliază asupra promisiunii de a contracta. Astfel, promisiunea de a contracta trebuie să conţină toate acele clauze ale contractului promis, în lipsa cărora părţile nu ar putea executa promisiunea. În caz de neexecutare a promisiunii, beneficiarul are dreptul la daune-interese. Dacă promitentul refuză să încheie contractul promis, instanţa, la cererea părţii care şi-a îndeplinit propriile obligaţii, poate să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract, atunci când natura contractului o permite, iar cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite.

Nu
se poate solicita instanţei de judecată să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract în cazul promisiunii de a încheia un contract real (potrivit art. 1174 alin. 4 din NCCcontractul este real atunci când, pentru validitatea sa, este necesară remiterea bunului), dacă prin lege nu se prevede altfel.

De reţinut că nu constituie promisiune de a contracta convenţia prin care părţile se obligă să negocieze în vederea încheierii sau modificării unui contract.

În art. 1669 din NCC, legiuitorul aduce explicaţii în ceea ce priveşte promisiunea de vânzare şi promisiunea de cumpărare.

Astfel, art. 1669 alin. 1 din NCC arată că, atunci când una dintre părţile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinite. Trebuie reţinut însă că dreptul la acţiune se prescrie în termen de şase luni de la data la care contractul trebuia încheiat (art. 1669 alin. 2 din NCC).

Dispoziţiile art. 1669 alin. 1 şi 2 din NCC se aplică în mod corespunzător în cazul promisiunii unilaterale de vânzare sau de cumpărare, după caz.

În cazul promisiunii unilaterale de cumpărare a unui bun individual determinat, dacă, mai înainte ca promisiunea să fi fost executată, creditorul său înstrăinează bunul ori constituie un drept real asupra acestuia, obligaţia promitentului se consideră stinsă.

În lipsă de stipulaţie contrară, sumele plătite în temeiul unei promisiuni de vânzare (aşa-numita „arvună”, „avans”) reprezintă un avans din preţul convenit (art. 1670 din NCC).

Promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului
sau un alt drept în legătură cu acesta se poate nota în cartea funciară, dacă promitentul este înscris în cartea funciară ca titularul dreptului care face obiectul promisiunii, iar antecontractul, sub sancţiunea respingerii cererii de notare, prevede termenul în care urmează a fi încheiat contractul. Notarea se poate efectua oricând în termenul stipulat în antecontract pentru executarea sa, dar nu mai târziu de şase luni de la expirarea lui.

Promisiunea se va putea radia
, dacă cel îndreptăţit nu a cerut instanţei pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, în termen de şase luni de la trecerea termenului fixat pentru încheierea lui sau dacă, între timp, imobilul a fost definitiv adjudecat în cadrul vânzării silite de către un terţ care nu este ţinut să răspundă de obligaţiile promitentului (art. 906 alin. 2 din NCC).

Radierea se va dispune din oficiu
dacă până la expirarea termenului de şase luni prevăzut la art. 906 alin. 2 din NCC n-a fost cerută înscrierea dreptului care a făcut obiectul promisiunii, cu excepţia cazului când cel îndreptăţit a cerut notarea în cartea funciară a acţiunii prevăzute la art. 906 alin. 2 din NCC.

De asemenea, promisiunea se va radia din oficiu în toate cazurile când, până la încheierea contractului amintit mai sus ori până la soluţionarea definitivă a acţiunii prevăzute la art. 906 alin. 2 din NCC, imobilul a fost definitiv adjudecat în cadrul vânzării silite de către un terţ care nu este ţinut să răspundă de obligaţiile promitentului.

În fine, legat de antecontract, trebuie amintit şi faptul că potrivit art. 2386 pct. 2 din NCC, promitentul achizitor (cumpărător) beneficiază de ipotecă legală pentru neexecutarea promisiunii de a contracta având ca obiect un imobil înscris în cartea funciară, asupra imobilului respectiv, pentru restituirea sumelor plătite în contul acestuia.

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: All-free-download.com

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  Calin
  iulie 11 2014

  Buna ziua,
  o intrebare;daca se face o promisiune de vanzare intre mine si vanzator si vanzatorul vinde casa pe care vreau s-o cumpar,eu ce pot face in acest caz?
  Multumesc
  O zi buna!

  • Răspunde
   Madalina
   august 16 2014

   Daca promitentul vanzator nu isi respecta obligatia de vanzare asumata printr-un antecontract, dvs. aveti posibilitatea de a solicita in instanta daune-interese (despagubiri) ptr. prejudiciul cauzat; insa, in ceea ce priveste obiectul antecontractului de vz-cumparare (adica casa), nu prea aveti ce face intrucat si dupa incheierea antecontractului, promitentul vanzator ramane pe mai departe proprietarul casei respective (pana la o vanzare autentificata la notar), antecontractul de vz-cumparare reprezentand doar o promisiune ca, in viitor, vanzatorul va vinde casa respectiva, iar cumparataorul ca o va cumpara, nereprezentand practic o transmitere a dr. de proprietate ptr. casa respectiva!

 • Răspunde
  Andrei
  august 18 2014

  Buna ziua,
  Daca se poate o intrebare va rog.
  Daca se semneaza un antecontract la o agentie imobiliara ( promisiune de vanzare) , iar cumparatorul nu mai poate achita valoarea avansului ( achizitie prin credit prima casa) , cum se procedeaza in aceasta situatie pentru anularea contractului semnat la agentie fara a se plati daune catre vanzator.
  Multumesc de raspuns anticipat.

  • Răspunde
   Madalina
   septembrie 1 2014

   Regula este ca, daca se semneaza un antecontract de vanzare-cumparare, partea care se razgandeste (sau nu se poate “tine” de promisiunea de a vinde/cumpara) va plati celeilalte parti daune/despagubiri; promitentul-cumparator va pierde avansul dat, iar promitentul -vanzator va da dublul (regula) sau chiar triplu etc avansului platit (promitentului-cumparatpr); cazuri de a “anula” antecontractul respectiv nu prea exista cu exceptia cazului in care gasiti intelegere din partea celeilalte parti si “incetati” antecontractul pe cale amiabila, fara plata vreunei despabubiri!

 • Răspunde
  michelle
  octombrie 2 2014

  Buna ziua.Daca se semneaza o promisiune cu un mic avans intre vanzator-cumparator in fata agentilor imobiliari si vanzatorul atat cat si cumparatorul nu mai vor sa mai aiba de a face cu ei, pot sa ne faca ceva?S a semnat si o hartie in care ziceau ca e pentru vizionare.Mentionez ca nu s au semnat acte pentru stabilirea comisionului si nici de exclusivitate ei gasind anuntul de pe internet. Va multumesc foarte mult!

  • Răspunde
   madalina
   octombrie 12 2014

   Daca s-a semnat un contract de comision (vanzatorul si/sau cumparatorul), acestia trebuie sa dea comisionul cuvenit agentiei; in caz contrar, daca ati semnat doar o hartie pentru vizionare, nu sunteti obligat sa le dati comisionul! Dar, sunteti absolut sigur/(a) ca nu era un contract de comision, nu o simpla cerere de vizionare?

  • Răspunde
   Lucian
   decembrie 22 2014

   Sa ne fereasca Dumnezeu de oameni “buni”, ca tine. Iti gaseste agentul proprietate, se semneaza un precontract si dupa “nu vrei sa mai ai de a face cu el”. Sper ca te-a pus la plata 6% pentru incercare de fraudare.

  • Răspunde
   Delia
   iulie 1 2019

   De dat in judecata ai auzit? Hartia aia care zicau ca e pentru vizionare este un document in care cu siguranta se specifica comisionul, iar odata ce ai vazut o proprietate cu acestia, esti obligat sa faci prin ei, chiar daca nu exista exclusivitate

 • Răspunde
  Valentin
  octombrie 18 2014

  Buna seara, am încheiat un antecontract si apoi un contract cu o agentie imobiliara pentru un imobil executat silit. Vanzatorul nu a respectat in totalitate promisiunea, pe deasupra nu a dat chitanta la comisionul cerut de 5,2% , pe deasupra a mai cerut 300€ in afara contractului. Cred ca o sa il dau in judecată. Am șanse ca castig procesul?

 • Răspunde
  Valentin
  octombrie 18 2014

  Am uitat sa mentionez ca la ceva timp a cerut originalul inapoi, dar eu am reușit sa fac o copie.

  • Răspunde
   Madalina Autor
   noiembrie 12 2014

   Nu se prea intelege ce explicati/intrebati dvs., este vorba de agentia imobiliara sau de vanzator?

   • Răspunde
    Valentin
    noiembrie 13 2014

    Imi cer scuze pentru neclaritate, este vorba despre un imobil executat silit, o agentie imobiliara a postat anuntul pe un site de imobiliare precum ca ea, agentia, vinde imobilul care era scos la licitatie. Eu ca si cumpărător am sunat la numărul din anunț , mi-a spus ca daca vreau sa il cumpăr trebuie sa încheiem un contract in care specifica ca in pretul apartamentului e inclus actele si comisionul. Am semnat contractul , a semnat si stampilat si reprezentantul agentiei,am plătit comisionul cerut de 1600€ , pretul imobilului in anunț era de 135000 RON . Peste trei saptamâni a avut loc licitația, am participat la licitatie, agentia m-a sunat ca trimite un reprezentant care sa mă ducă la adresa unde are loc licitația, a cerut inca 300€ sa ii pun in plic si sa ii dau doamnei care a fost trimisa din partea agenției, doamna respectiva a cerut originalul contractului pe care nu l-am primit inapoi, eu crezand ca trebuie pus la dosarul de participant la licitatie. A avut loc licitația, am adjudecat imobilul fiind singurul participant la licitatie. Cand a trebuit sa încep actele de intabulare si cadastru si tot ce trebuie, agentia a spus ca eu trebuie sa suport toate cheltuielile, cu toate ca in așa zisul contract care deja l-a luat inapoi, scria ca agentia se ocupa de acte si comision. Am suportat eu toate cheltuielile, am facut intabularea, agentia nu m-a ajutat cu absolut nimic , mai mult de atât m-a dus in eroare. Părerea mea este ca așa zisa agentie nu a lucrat legal si as vrea sa-l dau in judecată. Am reușit sa fac o copie la contractul cu agentia, am șanse sa il pot da in judecată ? Am inteles ca este in afara legii sa scoata la vanzare un imobil fara acordul vanzatorului.Va multumesc pentru înțelegere si m-ar ajuta foarte mult răspunsul dumneavoastră .

 • Răspunde
  Eusebiu
  noiembrie 19 2014

  Buna ziua, as vrea o explicație mai clara in ce privește situația mea. Am facut o promisiune de cumparare a unui teren, promisiunea e 4 luni valabilă, si au trecut deja 3 luni si ceva si vânzătorul tot amână de pe o săptămână pe alta. Timpul se scurge repede si ma întreb ca daca expira promisiunea care parte pierde? Pentru ca are companie mia cerut sa trec in contract din 15 000 € am trecut 6000 € valoarea bunului. Am plătit 7000 mai trebuie sa dau restul de 8000 cand termina actele. El trebuie sa plătească triplu daca se răzgândește. Dar daca zice ca nu a avut timp îndeajuns?

  • Răspunde
   Navodaru
   octombrie 20 2017

   Nu reusesc sa platesc o diferenta de o mie de euro la un contratto canzare cumpare

  • Răspunde
   Costy
   februarie 13 2018

   Ati rezolvat pana la urma?

 • Răspunde
  Dana
  ianuarie 7 2015

  Buna ziua.
  Doresc sa achizitionez un imobil insa, proprietarul nu dispune de toate actele necesare finalizarii tranzactiei(intabulare,certificat energetic,etc)fiindu-i necesar o perioada de aproximativ 30 zile pt obtinerea lor.Va rog foarte mult sa ma sfatuiti ce clauza sa stipulam in antecontract astfel incat ,sa pot incepe renovarea apartamentului in perioada de 30 zile pana la incheierea contractului final fara a risca ,la o eventuala nerespectare a promisiunii vanzatorului,pierderea investitiei facute.
  Multumesc deosebit.
  Cu stima.

 • Răspunde
  Cecilia
  ianuarie 10 2015

  Buna ziua. Se poate face un antecontract de vanzare cota mostenire inainte de dezbatere succesiune? Suntem trei mostenitori si doresc sa fac antecontract cu matusa mea care este si ea mostenitoare, sa-i cedez cota ce imi va reveni dupa dezbaterea succesiunii, care va fi facuta in 2-3 luni.
  Multumesc

 • Răspunde
  ciprian
  ianuarie 12 2015

  Buna ziua.va rog sa imi spuneti si mie daca un antecontract se poate ataca in instanta deoarece vanzator nu mai este in deplinatatea facultatilor mentale?cu toate astea au inchriat un precontract cu 2 martori in data de 2 dec 2013.se mai poate face ceva?multumesc anticipat

 • Răspunde
  tudor
  ianuarie 21 2015

  Buna ziua. In noiembrie 2014 am incheiat un antecontract pentru cumpararea unui apartament in valoare de 34.500 euro. In antecontract scrie:

  “Pretul la care se promite aceasta vanzare este de 153.525 lei (echivalentul a 34.500 euro) la un curs convenit de noi partile, de 4.45 lei / 1 euro. Am primit in numerar cu titlu de avans de la promitent cumparatori, suma de 55.625 lei, urmand ca diferenta in suma de 97.900 lei sa ne fie platita…”. Putin mai jos scrie: “Diferenta de pret neincasata nu este producatoare de dobanzi, astfel incat urmeaza sa fie platita la valoarea ei nominala”.

  Trebuie sa ii mai dam 22.000 euro diferenta de bani…In cazul de fata daca euro va creste atunci cand vom semna contractul de vanzare-cumparare (la sfarsitul acestei luni), voi fi obligat sa ii dau diferenta de bani daca dezvoltatorul mi-o va cere? Sau ii voi da diferenta de 97.900 lei asa cum scrie in antecontract? Multumesc

 • Răspunde
  adriana
  februarie 11 2015

  Buna seara.
  Daca se poate va rog sa ma ajutati cu mai multe raspunsuri.
  In anul 2009 am incheiat un antecontract de vanzare cumparare pe un teren extravilan. Am achitat vanzatorilor (soti) integral suma pe teren, iar acest lucru este mentionat in antecontract. Atunci insa nu am am mai avut bani sa facem actele si intre timp antecontractul a expirat. Acum sotul (sotia a decedat) nu mai recunoaste vanzarea si vrea sa il revanda. este posibil asa ceva?
  ce pot face in situatia aceasta? daca actionez in judecata, am sanse sa castig?
  va multumesc!

  • Răspunde
   Marius
   februarie 17 2015

   Tu ai citit ce ai scris acolo? In ante-contract este mentionat ca tu ai achitat toata suma? De ce nu ai facut direct contract vanzare-cumparare? si daca nu era intabulat, asta este obligatia proprietarilor ca pana la data limita din ante contract sa aibe situatia jurdica clara pentru a se putea semna. Tu vorbesti de tribunale cand nu stii ce trebuie sa contina un antecontract.. Du hartiile la notar si vezi ce zice..

   • Răspunde
    seby
    martie 7 2015

    aproape acelasi lucru cum am patit si eu, toate antecontactele si-au pierdut valabilitatea dupa introducerea articolului in lege ca se prescriu dupa 6 luni!!!!

    • Răspunde
     ianuarie 6 2017

     Am facut un antecontract pe o perioada de doi ani .iam facut procura notariala cumparatorului care sa obligat in aceasta perioada sa se ocupe de tot.pana la data de 08-07-2017 nu a facut niciun demers si mia pus imobilul meu inca .de vanzare.a murit in 2016 iar antecontract ul a fost din 2015-2017 perioada de doi ani .dupa ce a murit cumparatorul fiica acestuia a continuat sa tina de vanzare .pe perioada antecontract ului neexpirat .fiica acestuia c mai poate sa ma atace in instanta sau pe alta cale daca nu poate si nici nu a facut niciun demers in privinta obligatiilor pe care trebuia sa le duca la final .cum sa procedez ca eu nu mai vand dupa expirarea antecontract ului .eu am clauza ca daca vand in timpul neexpirat dau dublu eu ma tin de promisiune dr ea ? Nu are clauza ca daca nusi respecta pierde bani nu are aceasta clauza .eu trebuie sai dau banii inapoi la data expirarii .???multumesc .

     • Răspunde
      ianuarie 12 2017

      Numi raspude nimeni ?!;daca cumparatorul a murit si a lasat de vanzare imobilulu care este inca al meu .deasupra am explicat un mesaj cum sta treaba ce aa fac mariana

      • Răspunde
       Mabe
       iunie 9 2019

       Nu ti-a mai raspuns nimeni dupa cum vad. Si eu am o situatie aproape identica. La mine este vorba de 11 ani . Am mai vorbit cu doi avocati. Unul m-a sfatuit sa merg totusi la proces. Dar trebuie sa fac cumva sa figurez ca eu am platit imozitele pe proprietatea care are rol la evidenta taxelor si impozitelor. Tu ce ai mai facut de atunci ? Cum te-ai descurcat ?

 • Răspunde
  Oana
  februarie 19 2015

  Pot face – antecontract – pentru partea mea de mostenire (3/4) inainte de dezbaterea succesiunii cu tatal vitreg? Va trebui sa dezbat succesiunea in instanta, deoarece tatal vitreg nu e de acord sa mergem la notar si eu am gasit intre timp cumparator pentru teren. Nu vreau sa pierd ocazia de a-mi vinde partea care mi se cuvine dupa decesul mamei mele, iar finalizarea – succesiunii – in instanta dureaza poate si…ani.

  Astept cu interes sfatul dvs.

  Va multumesc!

 • Răspunde
  Nicolae
  martie 3 2015

  Buna ziua.
  Va rog sa ma lamuriti in urmatoarea situatie:
  In anul 1997 mama mea a vindut casa la pretul de 75.000.000 lei, a primit 35.000.000 lei in urma unui precontract de vinzare-cumparare facut de mina cu doi martori neautentificat de notar.
  Vinzarea sa facut dupa decesul tatalui meu. Extrasul de carte funciara era pe numele bunicului meu din partea tatalui. Nu se putea face contract de vinzare-cumparare. Am apelat la judecatorie si am obtinut hotarire judecatoreasca din care reiese ca se poate face succesiune dupa bunici si dupa tatal meu pe care am facuto.
  In 2005 a decedat si mama, in imobilul spre vinzare locuieste presupusul cumparator.
  Intrebare: Suntem trei frati, ce trebuie sa facem legal pentru a definitiva vinzarea imobilului.

 • Răspunde
  seby
  martie 7 2015

  buna ziua, doresc sa intreb si eu ceva. am incheiat un antecontract sub semnatura privata cu o persoana, cumparand o suprafata de teren, dar inainte de a introduce articolul in lege de prescriere dupa 6 luni, acum dupa introducerea actiune de judecata pt a tine loc de act autentic, mi-a respins actiunea ca neintemeiata, dar inca nu am primit hoarararea, numai pe portal am citit, mentionez ca in timpul actiunii de partaj de mostenire , a recunoscut ca a vandut si sa fie trecut direct pe numele meu, dar nu s-a putut, acum persoana mai vrea bani dar dublu celor dati in 2012, ce pot sa fac?????

 • Răspunde
  Cristina
  martie 11 2015

  Buna seara,

  Am incheiat o promisiune de vanzare cumparare a unei case cu o firma dezvoltatoare care ulterior a intrat in insolventa. Creditorul principal, o banca, poate cere denuntarea promisiunii daca eu platesc lunar ratele si daca casa este evaluata la un pret mult mai mic decat pretul pe care trebuie sa il achit eu conform promisiunii? Banca nu este parte din promisiune, dar casa si terenul sunt girate bancii care a finantat dezvoltatorul. Tot banca apare in cartea funciara. Eu nu am inscris pana in acest moment promisiunea in cartea funciara? Ce implica acest lucru? Mai pot nota acum promisiunea in cartea funciara?

  Va multumesc anticipat.

 • Răspunde
  Carmen
  martie 19 2015

  Buna seara!
  Va rog sa ma luminati in urmatoarea situatie:
  Tata, (vanzatorul), a facut un antecontract pentru un teren, in care nu este specificat termenul limita, valabilitatea antecontractului. Banii s-au incasat (specificat in antecontract) dar contractul de vanzare-cumparare nu s-a incheiat. Au trecut 7 ani, cumparatorul a disparut, impozitul pe teren nu l-a achitat, etc. In ce conditii poate tatal meu sa incheie un contract de vanzare-cumparare cu un alt cumparator?
  Va multumesc!

 • Răspunde
  mica
  martie 21 2015

  Buna ziua am ancheiat o promisiune de vanzare cumparare la care i am dat vanzatorului 7000 de euro sa asi plateasca ipoteca pe care o avea pe casa mentionez ca iam virat banii in cont acum ma suna ca el vrea sa primeasca banii an mana la notar eu iam zis ca banii ai depun an cont asa cum am procedat si cu avansu si el nu vrea ,se poate strica acea promisiune pentru ca el nu vrea sa primeasca banii an cont?

  • Răspunde
   lucas
   ianuarie 27 2016

   Nu vrea sa-i bagi banii încont pentru că are proprire și de aceea îi vrea în mână…
   mergi la notar și explicația și se poate rezolva și fără cont, fără probleme

 • Răspunde
  simona
  martie 23 2015

  Buna ziua.Am facut cu matusa mea un antecontract de vinzare cumparare,matusa mea mea a avut un teren pentru care sintem in proces de revendicare la legea 10,matusa neavind bani pentru procese mi-a facut acest antecontract (si de la doctor am scos hirtie ca este in deplinatatea facultatilor mintale)stabilind pretul 5 000 ron,achitind pe loc acesti bani,dupa aceea eu am deschis proces am cheltuit 15 000 ron,dar matusa mea acum are pretentii sa-i mai dau bani.Are dreptul sa mai ceara bani?

 • Răspunde
  georgiana
  mai 3 2015

  buna ziua, am incheiat un antecontract in care se specifica ca pe data de 2 iunie va fi gata apartamentul daca nu ,se poate prelungi antecontractul. eu daca renunt sa prelungesc antecontractul mi se va da avansul inapoi?

 • Răspunde
  Maria
  mai 15 2015

  Buna ziua,am o speta si rog pe cei ce ma pot ajuta,sa-mi dea un sfat:Am facut o promisiune de vinzare pt. un imobil,cu act facut la notar.La data incheierii actului,am primit banii pt. imobil,actele urmau sa se faca ulterior(imobilul fusese cumparat la Legea 112/1995,cu interdictie de instrainare 10 ani),La trecerea termenului de interdictie,am luat legatura cu cumparatorul sa vina sa facem contractul de V-C ,dar nu a venit.Au trecut anii si EU vreau sa fac actele ,dar Cumparatorul nu vine ca nu are bani sa plateascaactele notariale(4000 lei).Nu stiu cum sa fac sa-i transfer proprietatea(fara ai plati eu actele!)? Stie cineva ce trebuie facut?Toate termenele din Promisiunea de vinzarea sau prescris! Va rog ,dati-mi o idee ce trebuie facut?Multumesc

 • Răspunde
  andra
  mai 16 2015

  Buna vreau sa cumpăr o casa si proprietarul nu mai are actele cum sa procedez?

  • Răspunde
   Delia
   iulie 1 2019

   Nu exista o chitanta de mana, cineva la primarie care sa stie despre imobil si alti martori?

 • Răspunde
  Liviu
  mai 28 2015

  Buna ziua ,la semnarea unui antecontract daca una din parti incalca promisiunea care sunt consecintele?

 • Răspunde
  RAUL
  mai 29 2015

  Buna ziua,
  Vreau sa cumpar un apartament… mai am un termen pana la depunerea actelor pentru acel apartament,aprox vreo 2 sapt si proprietarul cere un avans.. doar ca sa fie sigur ca il cumpar.. cum sa fac? cum sa legalizez un act care sa ateste ca i-am dat un avans,mentionez ca nu ne cunoastem si nu pot da asa descoperit o suma de bani.Multumesc

  • Răspunde
   Laurentziu
   iunie 17 2017

   Puteti face antecontract la un notariat, in care se mentioneaza avansul si promisiunea bilaterala de vanzare cumparare si un termen de aproximativ 30zile(sau mai mult ori mai putin) pana la care sa se faca vanzarea propriuzisa. Daca pana la expirarea termenului stabilit dvs. nu puteti achita tot restul sumei pentru apartament riscati sa pierdeti avansul, iar daca vanzatorul nu va face vanzarea din vina sa(razgindire sau nu are actele) puteti cere in instanta dublul sumei achitate in avans. Asa e la antecontracte standard. Se pot pune insa si alte clauze, alese de comun acord intre parti.

 • Răspunde
  Mihaela
  iunie 2 2015

  Buna ziua!Fi-ti amabila va rog,pentru incheierea unui antecontract pentru cumpararea unui apartament ce acte trebuie sa prezinte la notar vanzatorul?Multumesc!

 • Răspunde
  Adriana
  iunie 22 2015

  Buna ziua! M-ar interesa sa stiu daca este necesara prezenta ambilor proprietari ai unei case la semnarea unui act aditional la contractul de promisiune in care se va stipula faptul ca se mai dau niste bani in plus fata de ce e trecut in contractul de priomisiune pt extinderea casei de catre vanzator.Mentionez ca la semnarea actului de promisiune au fost prezenti ambii proprietari.Multumesc!

 • Răspunde
  Eni
  iulie 5 2015

  Buna ziua! Am semnat la o agentie un contract de vizionare a unui apartament, acuma sunt gotarata sa si o cumpar apartamentul respectiv! Agentul ne a impus sa semnam un antecontract si sa dam un avans fara notar! Este legal? Mi a precizat ca ca si cumparator nu am obligatia sa i platesc comision pentru servicile lui, doar vanzatorul. Nu ar fi mai bine sa semnez antecontractul respectiv la un notar, fara agent, iar vanzatorul sai plateasca agentului comisionul?! Multumesc

 • Răspunde
  Marc
  iulie 5 2015

  Bună ziua,
  Vs rog un raspuns la următoarea problema.
  Am încheiat un antecontract de vânzare cumpărare a unui apartament intr un bloc nou. Am achitat 90% di suma restul era la intabulare. Termenul de predare primire si incheierea actului autentic la notar era acum doi ani. Nu sa putut face deoarece blocil are ceva chichite care nu corespund autorizație de construcție si primaria refuza sa acorde certificatul de receptie proprietarului. Acum proprietarul a dat in judecata primaria.
  Eu ce trebuie sa fac pentru a nu ave surprize. Precizez ca in momentul cand am achitat ultima transa de bani am facuto la notar si a notat antecontractul in cartea funciara acum trei ani. In antecontract este un artivol cre precizeaza ca prescriere este peste 5 ani de la data semnari, adica peste doi ani de acum. Cr trebuie sa fac,???
  Eu as vrea sa recuperez si bani dati plus daune care conform antecontractului sunt de 2%pe zi. As vre si apartamentul.
  Nu stiu care variante sunt mai rapide.
  Mulțumesc

 • Răspunde
  Robert
  iulie 8 2015

  Buna ziua

  Am incheiat un antecontract de vanzare cumparare pentru un teren agricol cu promisiunea ca va fi parcelat si facut intravilan.
  Contravaloarea acestei promisiuni va fi achitata cu o anumita suprafata din teren.
  Acest contract a fost incheiat acum 9 ani si inafara de faptul ca a fost inscris contractul la CF nu sa intamplat nimic.
  Problema cea ma i mare e ca in contract nu a fost stabilit un termen limita pentru incheierea promisiuni.Exista vreo modalitate de a rezilia contractul?

 • Răspunde
  octombrie 27 2015

  Precontract vinzare cumparare cu achitarea totala a sumei de vinzare la bloc in constructie nefinalizat,fara a fi inscris in cartea funiciara si intabulat,act autentic la notarul public stabilit de dezvoltator,cu dare in folosinta ianuarie 2016,obligat sa se consemneze in precontract de vinzator ca ,cumparatorul nu solicita consemnarea in cartea funiciara a apartamentului intrucit nu e finalizat .INTREBARE-AM SANSE SA PIERD BANII ACHITINDUL INAINTE DE FINALIZARE.

  • Răspunde
   Madalina Autor
   noiembrie 6 2015

   Da, exista si aceasta posibilitate daca dezvoltatorul nu va preda casa si nu are nici de unde sa va dea banii inapoi!

 • Răspunde
  gabriel
  noiembrie 16 2015

  socrul meu a facut un antecontract in 2006 pe un teren iar acum vanzator cere hotarare care sa tina loc de act autentic de v -c poate obtine terenu dar eu am intabulat terenu pe stie ce drepturi mai are cumparatorul acum?

  • Răspunde
   Madalina Autor
   noiembrie 18 2015

   Cumparatorul trebuia sa ceara instantei sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic intr-un interval de 3 ani de la data intocmirii antecontractului respectiv (daca intre timp nu a intervenit vreo suspentare sau o intrerupere a termenului de 3 ani!), dreptul sau fiind unul de creanta! Daca nu a facut niciun demers pana acum, apreciez ca dreptul sau este prescris in prezent!

 • Răspunde
  iuliana
  noiembrie 18 2015

  Buna seara!Vreau sa cumpăr un apartament nou,nu are încă cadastrul si intabularea…deoarece blocul nu este încă finalizat.Vreau sa dau un avans de 15 mii de euro,valoarea apartamentului este de 52 mii de euro diferența va fi plătită prin prima casa.Intrebarea mea este urm:este in regula daca dau un avans asa de mare?Urmeaza sa ii fac virament bancar dezvoltatorului si vom merge la notar pt.antecontract.Daca banca nu imi acorda creditul este posibil sa pierd avansul?Va multumesc!

  • Răspunde
   Madalina Autor
   noiembrie 18 2015

   Da, puteti pierde avansul! Nu va sfatuiesc niciodata sa dati un avans asa de mare!

 • Răspunde
  Alina
  decembrie 16 2015

  Bună ziua. Am făcut un antecontract de vanzare-cumparare cu avans,cu termen de o lună de zile până la finalizarea actelor. A trecut luna și omul nu are bani să mi plateasca, o ține în amânări de la o zi la altă. Ce am de făcut în situația asta,nu sunt de rea credință dar această amânare a devenit stresanta. Se poate anula acest antecontract? Sunt obligată să aștept până are el bani?

 • Răspunde
  Ionut S
  ianuarie 17 2016

  Buna ziua .Sunt interesat sa stiu daca in cazul unui antecontract semnat de o singura persoana se poate trece si o a doua persoana ? Daca da ,cum se procedeaza ?
  Multumesc !

 • Răspunde
  Ciprian
  ianuarie 17 2016

  Buna ziua .Se poate face o conventie matrimoniala intre doua persoane de acelasi sex ? Este vorba de o locuinta pe care dorim sa o cumparam prin prima casa insa credidul va fii accesat de o singura persoana .Multumesc

 • Răspunde
  Andreea
  ianuarie 18 2016

  Buna ziua. Am semnat un antecontract de vanzare cumparare a unui apartament si am platit avansul de 5% urmand sa platesc restul la finalizare. Termenul din antecontract este de 15 februarie dar dezvoltatorul spune ca finalizarea va intarzia, asteapta actele si depinde de primarie. Depasirea acestui termen va anula si obligatia lui de a-mi vinde apartamentul? Va trebui sa semnez un act aditional? Eu nu locuiesc in Romania si nu pot veni in tara de 2 ori, o data pt semnarea actului aditional si apoi pentru finalizare. Daca vin direct la finalizare exista vreun risc? de ex: dezvoltatorul sa incheie un antecontract cu alt cumparator?

 • Răspunde
  februarie 7 2016

  buna ziua bunica mea a vandut un teren cu un antecontract in anul 2007 nu s-a finalizat actele deoarece au fost probleme cu cadastrul intre timp bunica a decedat,mentionez ca s-au incasat in proportie de 95% din suma totala.Copii bunicii urmand sa deschida succesiunea,ce se va intampla cu acest antecontract?Va multumesc.

  • Răspunde
   Madalina Autor
   februarie 17 2016

   Pentru ca antecontractul respectiv nu s-a finalizat cu incheierea efectiva a contractului de vanzare cumparare autentic (la notar), din punct de vedere juridic terenul respectiv apartine acum mostenitorilor bunicii, acesta neparasind niciun moment patrimoniul bunicii. Practic, din punct de vedere moral, mostenitorii bunicii ar trebui sa faca succesiunea, inclusiv cu acel teren si apoi sa il vanda promitentilor cumparatori cu care bunica a incheiat antecontractul in 2007, mai ales ca stiti ca s-au achitat cei 95% din pret. Din punct de vedere legal, mostenitorii nu sunt obligati sa mai incheie acel contract de vanzare-cumparare acum, la un interval asa de mare de la incheierea antecontractului respectiv! Av. Madalina Moceanu

  • Răspunde
   Catalina
   iunie 23 2016

   Buna seara vreau sa cumpar o casa si sunt făcute doua antecontracte la doii vânzători cu notari diferiți primul a facut pe o suma de1000 de RON ani 2010 iar celălalt in 2011 cu suma integrala dar ne achitandui bani proprietarei ci dându-i primului client ( cam o camatareala intre cei doi cumpărători )dar nu in fata notarului ci a unei persoane din acel notar si pusă sa semneze pe holul notariatului nu in fata unui notar public iar vânzătoare ne mai dorind sa facă actele dupa 3 ani si un pic a dat-o in judecată ia ne prezentându-se sa suspendat motive nu stiu cum pot face sa o cumpar casa cu acordul si al proprietarei care a fost înșelată de cei doi ………ne mai poate vinde noua nu este nimeni scris la cartea funciară de cat bunicul care ia lăsat moștenire fiind singura moștenitoare ce ma sfatuitiiiiii VA MULTUMESC !!!!!

 • Răspunde
  Stefania
  februarie 13 2016

  Buna seara, am incheiat un act de promisiune cumparand un apartament la rosu cu termen la 1 Decembrie 2015.Nu s au finalizat lucrarile la bloc si nici nu s a facut contractul final.In promisiune am specificat penalitati de intarziere insa dezvoltatorul acuma da din coate cum s ar zice.Toate intarzierile au fost din cauza ca nu s au terminat lucrarile, si acuma inca se lucreaza la finalizarea lui (multi muncitori spunand ca s ar termina in 2 luni).Dezvoltatorul mi a spus pe sleau ca vrea sa se termine cat mai curand apartamentul meu ca sa ma mut deoarece nu mai vrea sa plateasca penalitati.Nu stiu daca are dreptul sa ma forteze sa ma mut atata timp cat nu este gata blocul(este mizerie, usa de la intrare nu este gata, si multe alte lucrari de efectuat).Doresc sa mi spuneti daca au acest drept sa ma forteze sa ma mut.,Multumesc.

  • Răspunde
   Madalina Autor
   februarie 17 2016

   Stimata doamna, va sfatuiesc sa va mutati in acel bloc si sa dati restul de bani DOAR in cazul cand imobilul respectiv va fi finalizat, vor exista pentru el toate actele (inclusiv cadastru si intabularea in Cartea Funciara) si veti avea incheiat contractul de vanzare-cumparare la notarul public.Plus ca dvs. ar trebui sa ii solicitati dezvoltatorului penalitati de la data cand ar fi trebuit sa va predea apartamentul respectiv pana la data efectiva a predarii! Av. Madalina Moceanu

 • Răspunde
  amalia
  februarie 15 2016

  Buna seara,doamna Madalina! As avea nevoie de un sfat daca se poate. Am un teren de vanzare si cel interesat mi-a propus sa facem un contract real avand ca obiect dreptul de proprietate cu ipoteca la termen de 6 luni. Adica din ce am inteles eu sa ii dau lui dreptul de proprietate la teren ca sa poata sa depuna actele pt autorizatie de constructie si odata obtinuta(in cele 6 luni) sa imi dea restul de bani si atunci el devine proprietar si se anuleaza ipoteca de pe teren…iar daca in cele 6 luni nu plateste atunci el pierde avansul si eu imi reintru in drepturi cum a fost pusa ipoteca pe teren. Ce parere aveti de acest tip de contract ? Sunt destul de acoperita sau…?Va multumesc anticipat.

  • Răspunde
   Madalina Autor
   februarie 17 2016

   Va sfatuiesc sa nu faceti un astfel de contract, este destul de dubios; puteti sa faceti un antecontract, fara transmiterea dreptului de proprietate; va sfatuiesc sa apelati la un jurist in momentul in care faceti astfel de acte pentru a nu merge ulterior ani intregi in tribunal pentru recuperarea terenului dvs.!
   Av. Madalina Moceanu

   • Răspunde
    amalia
    februarie 25 2016

    Va multumesc mult de tot pentru raspuns.

 • Răspunde
  Georgiana
  februarie 17 2016

  Buna seara, vreau sa vand un apartament prin Prima casa. Insa cumparatorul spune ca nu are cei 5% avans pe care sa mi-i dea la antecontract, dar totusi sa facem antecontractul pt ca sa il duca la banca sa i se finalizeze dosarul si sa primesc banii in cont. Ce masuri sa iau sa fiu acoperita? Sa nu fiu obligata (in caz de ceva) sa ii restitui banii 5% din antecontract in caz ca nu i se ofera creditul sau se razgandeste…bani pe care nici nu ii primesc de la el dupa cum am zis ca nu ii are si ar trebui sa fac un compromis.

 • Răspunde
  Antonia
  februarie 24 2016

  Buna ziua! Mama mea a făcut un antecontract de vânzare cumpărare in anul 2007 pentru un garaj si 110metri pătrați de teren.in momentul in care au ieșit din notariat posibilul cumpărător s-a răzgândit spunând ca ii va da banii in rate atunci când va avea.intre timp s-au înțeles pe cale amiabila ca mama sa ii returneze banii.la un an de la acest antecontract mama i-a returnat partea de bani pe care acesta o dăduse vânzând altcuiva cei 110 de metri pătrați.nu au mai fost la notariat sa facă vre-un act care sa ateste ca i s-au returnat banii.acum am primit notificarea care cere încheierea antecontractului.problema este ca aceasta persoana nu numai ca vrea garajul(pentru care si a primit banii înapoi)vrea si cei 110 metri care au fost vânduți altcuiva pentru a-i fi putea returnata suma de bani.
  Încă o întrebare la aceeași persoana.casa noastra este construită din 1966.dansul a venit,-a cumpărat proprietatea care a fost construită lipita de casa noastra(bunicii au trebuit sa se judece f mulți ani pentru asra) dansul a demolat casa veche,construindu-si alta noua lipita de casa noastră fără vre-un acord scris.casa dansului este mult mai inalta si a produs daune severe locuinței noastre(însemnând acoperiș schimbat de câteva ori,tavane schimbate) se poate face ceva in acest caz? Mulțumesc anticipat

 • Răspunde
  Alina
  februarie 25 2016

  Buna seara.Am dat un avans de 7000e pentru o garsoniera intr-un bloc ce urma sa fie ridicat,in iunie 2016 aveam termen sa ma mut.Dezvoltatatotul are pus sechestru pe tot (alte blocuri.terenuri),si nu mai poate ridica nimica.In promisiunea bilaterala incheiata,e specificat,sa imi inapoieze banii,daca nu respecta contractul.Imi pot recupera in instanta bani?sau el spune ca imi poate oferi in alt bloc,deja construit, la alta adresa,o garsoniera.Imi poate da in alta parte,in situatia in care este urmarit penal,pentru evaziune fiscala??multumesc..cum e mai bn sa fac??

 • Răspunde
  amalia
  februarie 25 2016

  Buna doamna Madalina! Eu detin un teren agricol intravilan categoria faneata(destinat teren de constructie conform certificatului de urbanism din 2007) ,iar acum cand am vrut sa obtin un certificat de urbanism de la primarie am avut marea surpriza sa descopar ca el este trecut in PUG ca spatiu verde needificabil. Vroiam sa va intreb are dreptul primaria sa il transforme din faneata in spatiu verde fiind teren privat?Ce trebuie sa fac?Va multumesc anticipat

 • Răspunde
  Todor
  februarie 25 2016

  Va rog sa ma ajutati in interpretarea unor prevederi ale anui antecontract de vanzare-cumparare (imobil):
  La capitolul este trecut si:
  Apoi, la capitolul se specifica :

  Teama mea este ca nu voi putea obtine acordul unuia din vecini pentru autorizatia de constructie ce o doreste cumparatorul ( daca aceasta se solicita cumva) si voi fi obligat la returnarea avansului in suma dubla. Daca temerea mea este intemeiata, ce mai pot sa fac? Va multumesc mult !

 • Răspunde
  costi
  februarie 29 2016

  Bunaziua .Am dat un avans de 200e(contract de rezervare ) pentru un apartament intr-un bloc ce urmeazasa fie ridicat.Pentru o reducere de 5%sant tentat sa platesc integral apartamentul in termen de 10 zile. Ce parere aveti ,imi recomandati sa platesc integral apartamentul?Si la ce riscuri ma supun ?apartamentul are termen decembrie 2016

 • Răspunde
  claudiu daniel
  februarie 29 2016

  Buna ziua, va deranjez cu o intrebare. Am semnat la notar un antecontract pentru vanzarea apartamentului in care locuiesc.
  Vanzatorul a achitat in intregime avansul de 15% din suma totala.
  La 3 zile a revenit cu telefon spunand ca banca nu i-a acordat tot imprumutul, drept urmare sa mai lasam din pretul deja stabilit in fata notarului. Intrebarea mea este: il putem actiona in instanta pentru ai cere daune morale pentru nerespectarea promisiunii. Si ce sanse de castig sunt? Va multumesc anticipat pentru intelegere si pentru sfat.

 • Răspunde
  stefanita
  martie 7 2016

  buna seara,vreau sa acgizitionez o casa in deva si vreau sa o cumpar cu plata in rate,proprietarii sint de acord sa le ofer 2000 de euro pe luna timp de 4 ani si jumatate,problema e ca daca in acesti 4 ani jumate se intimpla ceva cu ei(mentionez ca sint in virsta),au mostenitori,ei pot sa atace actul de vinzare cu plata in rate?care ar fi cea mai buna modalitate ca eu sa nu fiu atacat de mostenitori in cazul in care doamne fereste se intimpla ceva.multumesc si astept un raspuns cit mai urgent deoarece luna aceasta pe 17 ar trebui sa fac actele

 • Răspunde
  Al ashhab
  martie 13 2016

  Bună seara
  Pot sa cumpar un apartament
  Daca am jumatate din pretul dorit
  Ex ..dacă costa 90000 €
  Adică fac anticontrac plătesc 40000€
  Și restul de banii adică 50000 €
  Peste un an de zile

 • Răspunde
  tina
  martie 13 2016

  Buna ziua.Am si eu o intrebare ?Mi am cumparat un apartament prin prima casa cu avans de 2500 de euro .Acesta este in constructie cu finalizare in august 2016.Daca se va schimba legea si bancile vor mari acest avans ptr mine cum va ramane puteti sa mi raspundeti.mersi

 • Răspunde
  Andrea
  martie 21 2016

  Buna ziua! Fiind presata de niste probleme, am incheiat un act de Cesiune de Creante cu vecinul meu, pentru 2 camere care au un perete comun cu casa mea. Acum, as vrea sa fac un cadastru, dar studiind actele mai bine, am descoperit ca cel care mi-a incheiat actul de mai sus, nu are niciun act, decat un precontract de vanzare cumparare de la cea a fost proprietara pe cele 2 camere. Aceasta a decedat, s-a dezbatut succesiunea, dar cele 2 camere au ramas practic “in aer”. Ce pot face pentru a avea acte in regula pe cele 2 camere si pentru a nu pierde banii pe care i-am achitat? Multumesc pentru raspuns!

 • Răspunde
  cristi
  aprilie 11 2016

  buna ziua d-na Madalina,doresc sa ma informati asupra unui lucru:sotia mea a incheiat in 2015 o promisiune de vanzare cumparare cu fratele ei, pentru o anumita suprafata de teren,promisiune incheiata la notar, in urma careia fratele ei a primit o parte din bani. in urma unui proces sotia a fost obligata la plata unor cheltuieli de judecata in valoare de 3700 lei, pe care nu a avut de unde sa le plateasca.acum intrebarea este :un executor judecatoresc poate scoate la licitatie acel teren ? Va multumesc pentru intelegere si astept un raspuns din partea dumneavoastra.

 • Răspunde
  cristi
  aprilie 11 2016

  aduc o rectificare la ceea ce am scris mai sus ,sotia a primit o parte din bani in urma tranzactiei ,nu fratele ei.actele au fost inregistrate si la oficiul pentru cadastru in aceasta privinta. multumesc.

 • Răspunde
  ramses
  aprilie 11 2016

  Buna seara,printr-o agentia am gasit un cumparator la apartamentul pe care doresc sa-l vind. Deoarece traiesc in strainatate, agentia mi-a propus sa inchei un antecontract pina ajung in tara si mi-a trimis un model cu urmatoarele clauze (citit mai jos).
  Puteti va rog sa confirmati daca aceste clauze in special din partea vinzatorului sint in regula si legale inainte de a-l semna?
  Va multumesc anticipat pentru un raspuns
  .
  ‘Plata se face integral sau în 2 tranşe, după cum urmează: la data semnării prezentului antecontract, suma de ……. Euro reprezentând arvuna, iar la data semnării actelor la Notariat suma de …. Euro.
  Subsemnatul(ii) vânzator(i) declar(am) pe propria răspundere că imobilul este liber de orice procese şi servituţi şi nu a fost scos din circuitul civil în temeiul vreunui act normativ de trecere în proprietatea statului şi îl garantez(garantam) pe cumpărător(i) împotriva oricărei evicţiuni intervenite într-o cauză anterioară antecontractului de faţă, conform art. 1695 din Codul Civil.
  Cunosc(cunoastem) că declaraţiile false constituie înşelăciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata şi se pedepsesc conform art. 244 si art. 322 din Codul Penal. Subsemnatul(ii) vânzător(i) ma(ne) oblig(am) să pun(em) la dispoziţia prestatorului toate actele necesare în vederea perfectării contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică la Notariat.
  Transmiterea proprietăţii are loc la data semnării contractului de vânzare-cumpărare la Notariat nu mai tarziu de ……………………………, iar intrarea in posesia si folosinta cumparatorului va avea loc la data ……………………..

  CLAUZE CONTRACTUALE:
  În cazul în care una din părţile contractante refuză sau nu se prezintă în vederea autentificării contractului de vânzare – cumpărare până la data de …………………………. :
  Cumparatorul(ii) va pierde arvuna;
  Vanzatorul(i) va(vor) plati dublu arvunei doar cu acordul cumparatorului(lor), acesta(acestia) din urma avand dreptul sa refuze dublul arvunei si sa se adreseze instantelor judecatoresti, iar sentinta acesteia va tine loc de contract de vanzare-cumparare in baza careia cumparatorul(ii) isi va(vor) putea intabula dreptul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul acestui antecontract.
  Odată cu semnarea antecontractului, părţile (vânzător şi cumpărător) se obligă să achite comisionul agenţiei imobiliare xxx, respectiv …………… de fiecare parte, până la data semnării actelor la Notariat. xxx va percepe penalităţi în cunantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere.
  În caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plată asumate, părţile convin în mod expres şi irevocabil ca dobânzile şi penalităţile indicate prin contract, să poată depăşi cuantumul debitului.
  Prezentul antecontract constituie titlu executoriu pentru urmărirea sumei datorate ca despăgubire de către cealaltă parte semnatara a prezentului antecontract.’

 • Răspunde
  Alin
  mai 11 2016

  Buna ziua as dori sa stiu daca am cumparat o camera si o bucatarie la casa de la socrul meu cu o anumita suma si am semnat cu el un contract de mana intre doi vecini martori cu date din bulletin si semnatura lor as vrea sa stiu daca este valabil casa este pe pamantul biserici si nu putem intabula casa si socrul meu nu are niciun act pe numele lui doar eu am astept raspuns va multumesc.

 • Răspunde
  DIANA
  mai 27 2016

  Buna seara, am incehiat un antecontract de vanzare-cumparare in anul 2014, am platit integral contravaloare apartamentului. termenul de predare a fost la finele anului 2014. am vorbit cu constructorul si tot a amanat, tot zicea ca se revolva, ca are cateva probleme dar o sa rezolve tot. Facand acelasi lucru si cu alti cumparatori, a fost dat in judecata si acum este arestat. Blocul este construit total, are curent electric, gaz inca nu are, unii locatari s-au si mutat in acel bloc. Ce as putea face in acest caz. Sa-l dau in judecata ese o solutie? Eu vreau doar apartamentul, nu ma intereseaza daune sau alte lucruri de genul acesta.

 • Răspunde
  sebastian
  iunie 1 2016

  buna ziua.
  doresc sa cumpar o casa batraneasca si are urmatoarea situatie, acte complete pentru vanzare dar actul de constructie este trecuta casa cu suprafata de 100m desi este vorba de o casa cu doar 2 camere si un hol care impreuna au maxim 30-40 m. mentionez ca de casa este lipita o magazie construia din scanduri si tabla care nu are fundatie. intrebarea mea este urmatoarea: ma va afecta aceasta situatie sau o voi putea remedia relativ usor. mai mentionez ca doresc sa renovez/extind constructia existenta sub forma legala (proiecte , avize)
  va multumesc

 • Răspunde
  Ionela
  iunie 5 2016

  Buna ziua,
  Am si eu o intrebare – Daca voi semna un antecontract pentru prima casa, as putea apoi sa ma mut pe credit ipotecar? Este nevoie de un act aditioal la antecontract sau cum se procedeaza avand in vedere ca la ipotecar avansul este mai mare?

 • Răspunde
  Corina
  iunie 13 2016

  Buna ziua, vreau sa cumpar un apartament pentru copilul meu pe numele meu.Acum stau undeva cu chirie am buletinul pe adresa de acolo , dat in 6 luni o sa ma mut la o casa intr-un sat.Credeti ca o sa fie o problema ca eu o sa figurez in actul de vanzare cumparare cu un buletin , dar ulterior o sa am altul, in caz ca o sa vand apartamentul sau o sa-l dau copilul o sa fie vreo problema ca difera buletinul? Multumesc

 • Răspunde
  Sebastian
  iunie 15 2016

  Buna ziua ,

  Cumpar un apartament prin prima casa si ma intereseaza daca este un termen legal de predare a apartamentului dupa semnarea actelor . Doamna de la agentie imi spune ca termenul legal de eliberare este de 30 zile .
  Multumesc

 • Răspunde
  ienasescu
  iunie 16 2016

  buna ziua sant casatorita in italia cu un cetatean italian in 2014 am facut 2 promisiuni in fata notarului ptr 2 apart cu plata in euro in aceasta luna in data de 9 iunie am fost instintata prin email ca contul in euro va fi inchis si va trebui sa trimitem rata lunara in contul in lei .va rog sa ne spuneti daca e legal si profesional daca ne trimit bani inapoi cum trebuie sa procedez menzionez ca din aprilie 2016 am dubla cetatenie am primit cetatenia italiana va multumesc noi am vrea sa platim tot in euro cu stima liliana

 • Răspunde
  marilena
  iunie 18 2016

  am o casa de vanzare si am inteles de la cinava faptul ca pentru a o vinde trebuie sa stea documentele o luna la notar as vrea sa stiu daca e posibil acest lucru deoarece am gasit client si acsta se grabeste sa incheie actul caci trebuie sa plece la munca in afara tarii

 • Răspunde
  Diana-Maria
  iulie 6 2016

  Buna ziua,
  Am incheiat un contract de rezervare pentru un apartament nou in Bucuresti-Berceni care se va construi in viitor, lucrarile constructiei vor incepe in august. Eu am vrut sa achit toata suma pentru a beneficia de reducerea de 5% din valoarea apartamentului. In contractul de rezervare pentru a beneficia de reducerea de 5%, este prevazuta clauza ca pana la sfarsitul lunii august 31.08.2016 sa achit contravaloarea totala a locuintei, data cand se va incheia antecontractul de vanzare-cumparare. Blocul va fi finalizat in 2017.Este legal ca la data incheierii antecontractului sa achit toata valoarea apartamentului? Am siguranta ca voi avea locuinta? Cum ma sfatuiti sa procedez? Va multumesc!

 • Răspunde
  Mihaela
  iulie 26 2016

  Un antecontract de vanzare-cumparare incheiat la un avocat este valabil in instanta pentru a elibera o hotarare judecatoreasca care sa tina loc de act de vanzare cumparare in cazul in care vanzatorul refuza sa mai vanda imobilul?

  • Răspunde
   Madalina Autor
   august 29 2016

   DA!

 • Răspunde
  SOFIA
  iulie 29 2016

  Buna ziua, am si eu o intrebare: pot sa anulez/reziliez un contract de cumparare ,semnat la notar , cumparat prin oferta imobiliara si platit integral la notar, dar vanzatorul nu a respectat oferta ( adica: casa+curte+1loc de parcare +telefon+drum asfaltat), ne-am trezit bucurosi cu casa platita integral prin firma mare imobiliara pentru zona rezidentiala, direct dezvoltator ,cu conbtract de vizionare,contract de rezervare+antecontract de vanzare cumparare (toate trei semnate la sediul si cu firma imobiliara care a facut oferta mincinoasa=casa+curte+1loc de parcare +telefon+drum asfaltat) iar promisiune bilaterala de vanzare cumparare si contractul final semnate in fata notarului si vanzatorul . Am primit de la notar :cadastru si intabulare drum de acces cu nr.cadastral, plan de amplasament al casei si releveele casei pe parter si etaj. In schimb , notarul a insistat sa mergem sa trecem utilitatile pe numele nostru in calitate de cumparatori, am platit impozitul la primarie, contr.gaze,contr.enel,contract apa,contr.gunoi. Casa a fost gata in martie 2015. M-am mutat in martie 2015. Din aceasta data au inceput descoperirile de minciuni din oferta si de la vanzator, adica, nu avem loc de parcare, curtea nu are dimensiunile din contract si oferta imobiliara, iar utilitatile comune cu celelalte 9 case ce fac ansamblul rezidential de la acelasi vanzator /dezvoltator nu sunt specificate in contract. Scrie in contract ca am platit si partile comune dar care sunt nu stiu. Am apelat la vanzator sa ne lamureasca, unde parcam si care sunt partile comune platite prin contract ; bineanteles ca ne-a aburit si ne-a propus sa parcam prin intelegere intre noi cele 9 case. Asa am constatat ca Notarul nu ne-a dat odata cu semnarea contractului : cadastrul si intabularea pe numele nostru, procesul verbal de receptie a constructiei ; istoricul obtinerii teren, casa ; Am descoperit ca toti au mintit, casa nu a fost facuta de o firma cum era descrisa in oferta imobiliara ci de Vanzator in regie proprie. Am fost la notar, am recuperat documentele (cadastrul si intabularea pe numele nostru, procesul verbal de receptie a constructiei ; istoricul obtinerii teren, casa) si am mers la Primarie sa-mi obtin de la urbanism, Certificatul de Urbanism in ideea sa vad care sunt limitele reale si drepturile reale ale casei pe care am cumparat-o ca un cumparator cinstit. Acum astept sa vad ce scrie in certificatul de urbanism si unde parchez masina pentru ca in curte nu am loc; zona fiind rezidentiala, primaria a zis ca nu se implica, politia nu se implica si atunci nu-mi ramane decat sa apelez la un avocat ; masina o parchez in statia de metrou, ceilalti 5 locatari de case din spate parcheaza sub casa mea sub balconul meu . Cat timp, cat ma costa sa reziliez contractul de cumparare pentru casa mea , cum il oblig pe vanzator sa-si ia casa inapoi si sa-mi plateasca ce i- am platit eu pe casa, cat ma costa un avocat si daca am sanse sa-l oblig sa-mi recuperez banii pe casa. Eu nu sunt afacerist imobiliar, doream o casuta cu putina curte si sa fiu linistita la bartanete. Am avut incredere in aceasta firma de imobiliare care vinde case direct de la dezvoltator.Casa am cumparat-o in februarie 2015, stiu ca in termen de 3 ani de la cumparare, daca observ vicii ascunse, pot anula contractul de cumparare casa. CINE MA POATE AJUTA CU UN RASPUNS ADEVARAT ?

 • Răspunde
  raluca craciun
  august 3 2016

  Bună ziua.am semnat un antecontract pe o casa care era plătită din salariul reținut la serviciu. Salariul îl primeam luna de luna dar după 5 ani am aflat ca nici o suma din ratele casei nu au fost achitate.antecontractul a expirat din 2010.mai pot face ceva pentru ca nu am notat nici în cf imobilul dar în convenția civila era specificat ca jumătate din salariu se oprește pentru rata la casa jumătate se virează în contul meu.obligatiile mele au fost indeplinite

 • Răspunde
  Clara
  august 9 2016

  Buna seara,
  In ianuarie am achizitionat prin prima casa un imobil cu valoarea de 40.000€. Am platit avans de 2000€ si in urma cu 1 sapt imobilul a fost evaluat la 50.000€. Mentionez ca eu am investit din surse proprii aprox 100mil in imobil. Vanzatorul pare insa ca ar vrea sa nu mai semnam vontractul final pentru ca ar iesi mai bine daca l-ar scoate la vanzare direct. In antecontract se specifica la clauze termenul “fara temei” care ma ingrijoreaza: daca vanzatorul “fara temei” se razgandeste va returna avansul cumparatorului iar daca cumparatorul “fara temei” se raxgandeste pierde avansul.
  Se poate intampla sa imi returneze avansul si sa pierd apartamentul?

  • Răspunde
   Madalina Autor
   august 29 2016

   Da, se poate sa se razgandeasca si va trebui sa va dea inapoi dublul avansului; daca puteti face dovada ca ati investit in apartamentul respectiv (aveti acte, martori etc) puteti sa il dati in judecata pe imbogatire fara just temei si sa ii cereti restituirea celor 10.000 euro!

 • Răspunde
  Ione
  august 14 2016

  Buna ziua!am încheiat o promisiune de vanzare (eu-vanzator) cu avans 2000 si clauze 1000euro ,intre timp m am răzgândit ,obligatoriu trebuie sa plătesc clauzele chiar daca e un precontract intre mine,cumpărător si dna de la agenție .Multumesc

  • Răspunde
   Madalina Autor
   august 29 2016

   In general daca promitentul vanzator se razgandeste si nu mai vrea sa vanda trebuie sa dea dublul avansului primit inapoi promitentului cumparator……Uitati-va in antecontractul dvs. si va trebui sa faceti exact ce scrie acolo in situatia cand dvs. va razganditi!

 • Răspunde
  Cristina
  septembrie 9 2016

  Buna ziua, doresc sa cumpar un apartament dar pana acolo, am rugat agentia imobiliara sa imi fie pus contractul la dispozitie prin e-mail. Vanzatorul a refuzat, spunand ca nu are voie sa instraineze documentul. Eu cum nu cunosc toata terminologia respectiva, doresc sa analizeze contractul un expert.
  Cine poate sa imi spune care sunt drepturile mele, ca si cumparator, din acest punct de vedere?
  Va multumesc.

 • Răspunde
  Ionel
  septembrie 25 2016

  Buna seara !
  Tatăl meu a incheiat o promisiune de cumparare pentru un teren in anul 2005 legalizat la notar, antecontract în care a achitat integral pretul cerut de vanzator. A facut si cadastrul pentru terenul respectiv, insa intre timp persoana care-l vindea a decedat. Zona este in rural, unde nu exista acte de proprietate ci doar registrul de la Primarie, unde terenul a ramas tot pe numele vechiului proprietar. Acum, unul dintre mostenitorii defunctului(sunt 4, dar ceilalti respecta vânzarea facuta de tatal lor) vrea terenul inapoi .
  Ce se poate face in aceste conditii ?
  Multumesc anticipat pentru răspuns ”

 • Răspunde
  claudiu
  septembrie 28 2016

  Buna seara daca am achiztionat un utilaj agricol prin factura se mai poate face contract de vanzare-cumparare?.Sau trebuie sa faci mai intai contractul de vanzare-cumparare si dupa factura???

 • Răspunde
  Florin
  octombrie 3 2016

  Buna ziua,

  Urmeaza sa cumpar un apartament, dar proprietarii acestui imobil vin in tara abia peste doua saptamani;
  Doamna de la agentie mi-a spus sa platesc in avans comisionul, pentru ca dansa sa poata avea garantia ca eu nu ma razgandesc. Ce acte ar trebuie sa cer de la agentie ??? ( mentionez ca suma solicitata e de 600 euro)

  Va multumesc.

 • Răspunde
  Liviu
  octombrie 7 2016

  Buna ziua,
  As avea o intrebare in special la notari pt a ma lamuri care este situatia actuala a urmatoarei probleme:
  Am cumparat acum 10 ani un teren care atunci avea un statut de extravilan iar intre timp terenul a devenit intravilan (de vre-o 6 ani) si asa platesc si impozit pe el ca fiind intravilan. Acum vreau sa-l vand dar in extrasul de Cartea Funciara pt autentificare cerut de notar terenul apare in continuare ca extravilan si are si o avertizare la observatii care spune ca face obiectul legii 17/2014 art.3, alin.1 (care se refera tot la terenuri extravilane cee ace nu-i cazul meu). Eu i-am dat notarului si o Adeverinta de la Primarie si am scos si Certificatul fiscal si in ambele documente eliberate de primarie se mentioneaza evident faptul ca terenul este in Intravilan cu statutul de Intravilan Constructii. Cumparatorul il cunoaste pe Notar si notarul nu vrea sa incheie actul de Vanzare Cumparare pe motivul ca in cartea funciara nu este actualizata mentiunea de teren Intravilan. Am facut si un antecontract cu cumparatorul (promisiune-bilaterala de Vanzare cumparare) in care in baza unui avans luat de la comparator am declarat ca daca terenul este extravilan eu ma oblig sa-l trec in Intravilan (ceea ce este acum in mod real). Solutia propusa de notar este sa fac un nou cadastru al terenului care sa fie aprobat ca fiind intravilan si apoi cu el sa merg la OCPI si sa actualizaz situatia dar nu ma incanta aceasta solutie pt ca si dureaza si ma mai costa niste bani in plus… (asta pt ca cei de la Primarie/OCPI nu si-au comunicat reciproc aceste informatii odata ce Primaria a trecut o zona mai mare in Intravilan…). Credeti ca legal un notar poate face actul de vanzare cumparate in care sa se specifice ca terenul este Intravilan cu referire la documentele mai sus mentionate si apoi cei de la Cartea Funciara (OCPI) sa actualizeze corespunzator si aceasta informatie? Ma aflu cumva in fata unui Notar “mai catholic decat Papa”? Multumesc anticipat pt raspuns.

 • Răspunde
  Catalin
  octombrie 16 2016

  Bună ziua.Doresc sa vând un apartament.Comparatorul achita cu credit bancar,în acest sens îmi cere copii ale actelor ptr banca,,ptr analiza dosar,obținerea creditului.E legal? Ce formalitate sa adopt.

 • Răspunde
  octombrie 24 2016

  Ma intereseaza un lucru.. Daca promitentul vinzator si promitentul cumparator nu au incheat act la notariat si nu au carte funciara ANCPI.. au o chitanta de mina poate fii atacata chitanta de mina Va multumesc

 • Răspunde
  octombrie 24 2016

  desii este un pret derizoriu adica 13.ooo acest pret chipurile ar fii pentru o suprafata de 16.00 mp intravilan si 34.00 ecstravilan .. promitentul vinzator a refuzat sa primeasca suma de mai sus amintita si nu sa prezentat la notariat …..promitentul cumparator a dat in judecata pe P.V deoarece a refuzat sa se prezinte la notariat … in urma evenimentelor instanta sa pronutat in favoarea P.C nu in favoarea P.V se poate ataca chitanta de mina

 • Răspunde
  Cris
  noiembrie 25 2016

  Bună ziua,Am cumpărat o casa dar vânzătorul refuza sa-mi dea proiectulacesteia..Exista vreo lege care sa-i oblige sa-mi transmită acest document?Ce pot sa fac pt a-l obține?

 • Răspunde
  mihai
  decembrie 10 2016

  Buna ziua,

  Am un antecontract semnat pentru un imobil aflat in constructie cu reguli si clauze stabilite de comun acord, acum la intocmirea contactului proporiu-zis, vanzatorul, a introdus noi taxe obligatorii in contract, intrebarea mea este : Are vanzatorul voie sa introduca noi taxe in contract tinand cont ca eu am semnat si dat avansul pentru casa in baza unor promisiuni prestabilite? Ce este de facut pentru a refuza acele clauze noi introduse?
  Multumesc,

 • Răspunde
  Anca
  decembrie 28 2016

  Am semnat un precontract de vanzare – cumparare pentru un imobil, la un curs euro stabilit de vanzator de 4.53. Acum daca euro creste, pretul imobilului va creste sau va ramane la cursul valutar stabilit in precontract? In contractul final de vanzare – cuparare se poate modifica pretul sau ramane pretul stabilit in precontract?

 • Răspunde
  Florentina
  ianuarie 19 2017

  Doresc sa cumpar un autoturism insa proprietarul are contract de leasing in desfasurare. Mi-a propus sa facem un precontract de vanzare – cumparare in care ma angajez sa ii dau un avans ca sa isi inchida contractul de leasing urmand ca apoi sa mi-o vand mie dupa ce obtine cartea masinii. Se poate proceda asa? El poate promite ca imi va vinde mie masina desi nu ii apartine, el fiind doar utilizator?

 • Răspunde
  Claudia
  februarie 1 2017

  Buna ziua!Va deranjez cu o întrebare!Detin o casa cu un teren pe care vreau sa o vând.
  Am niște cumpărători care vor sa mi achite jumatate din suma casei,respectiv 62.500Euro iar cealaltă jumatate vor sa mi o achite dupa 2 luni.
  Va rog sfatuiti ma ce clauze trebuie adăugate in antecontract?Imi este frica ca nu vor avea posibilitatea sa mi achite cealaltă jumatate din prețul casei.
  In calitate de vânzător vreau sa fiu protejata.In caz ca se răzgândesc pot adauga ca clauze in antecontract :
  1.Sa le opresc suma de 7500Euro din cei 62.500Euro.
  2.Sa le restitui restul de bani dupa scăderea celor 7500Euro din suma de 62.500Euro in momentul in care voi vinde casa.
  Menționez ca eu locuiesc in SUA si mama mea este cea care se va ocupa de tranzactie iar bani imediat imi vor fi trimiși din contul din România in contul din SUA.Prin aceste transferuri se vor pierde niște bani si comisioane date băncilor,de aceea daca se răzgândesc sa mai cumpere mie imi va fi greu sa returnez acești bani pentru ca voi pierde bani prin transferurile bancare.
  Va rog frumos daca ma puteti sfătui in vederea acestui antecontract.
  Va multumesc!

 • Răspunde
  Logofatu
  martie 17 2017

  Am încheiat un anteprecontract pentru achiziționarea unui apartament cu avans și diferența în rate .. anteprecontract s data stabilita pt actul d vânzare cumpărare pe care vânzătorul mi.a stabilit-o a expirat acum 1 an . Menționez ca . Blocul e construit recent s nu are aviz de construcțe.

 • Răspunde
  Popas
  martie 28 2017

  Sarutmanuta as dori o lamurire cu privire la un teren cu constructii situat in intravilan care a apartinut bunicului meu.A avut cca 60 ari teren iar in anul 1982 a vandut constructiile terenul trecand in proprietatea statului cu drept de folosinta a 250 mp pe durata existentei constructiilor.Au facut un contract provizoriu scris de mana cu doi martori unde pe langa constructii mai trece si o suprafata de cca 30 ari teren (desi era al CAP-ului).Dupa 1990 tatal meu face cerere la primarie si primeste din totalul de 60 ari cca 45 ari pentru care avem titlu de proprietate fiind trecut si in CF si la primarie unde achitam impozit. Cumparatorul foloseste in continuare cei cca 30 ari dar acesta nu a solicitat primariei sa intre in legalitate nedepunand nici o cerere de retrocedare pentru cei 250 mp sau 15 ari sau 30 ari mai mult pe o bucata din acel teren avand titlu de proprietate altcineva restul fiind in posesia comisiei locale.Dupa perfectarea actului de mana s-a achitat o suma ramanand o diferenta pe care nu a mai platit-o.Din pacate atat bunicul cat si tatal si martorii sant decedati in viata fiind doar cumparatorul care afirma ca a achitat toata suma. Noi santem 3 mostenitori si ivindu-se neintelegeri intre noi vrem sa impartim terenul pe care il avem trecut in acte cei 45 ari.Cumparatorul ne ameninta cu deschiderea unui proces daca nu renuntam la cei 30 ari in favoarea sa in care sa ceara o hotarare care sa tina loc de act autentic.Intrebarea mea este cat de valabil este acel contract scris de mana in anii 83 84 avand in vedere ca s-a primit o decizie de la sfatul popular in care se autorizeaza instrainarea constructiilor mai putin a terenului care decizie a fost valabila timp de 6 luni de la eliberare. De atunci au trecut peste 30 ani. Multumesc pentru rabdare.

 • Răspunde
  Nicolae
  aprilie 2 2017

  Am cumparat o garsoniera din banii mei. Pe actul de cumparare am trecut si pe fata mean. Cum pot sa anulez contractul sa ramin numai eu ca si propietar.

 • Răspunde
  adrian
  aprilie 5 2017

  buna ziua.sunt pe cale de a cumpara o casa de la un dezvoltator.momentan trebuie sa facem un antecontract,promisiune bilaterala. antecontractul poate fi sau trebuie sa-l inscriu in cartea funciara pentru avansul dat?vanzatorul nu accepta acest lucru. fara a fi inscris in cartea funciara,antecontractul poate constitui titlu executoriu?dupa ce ii dau avans,vanzatorul mai poate face si alt antecontract cu alt client,pentru acea locuinta?multumesc

 • Răspunde
  Ady
  mai 12 2017

  Ce efecte are o promisiune de vanzare constata de instanta prescrisa?se mai poate cere rezolutiunea antecontractului?exista autoritate de lucru judecat?Multumesc anticipat

 • Răspunde
  maria
  mai 13 2017

  Buna ziua,va rog daca este posibil sa ma ajutati ,am apelat la multi avocati dar un am gasit nici un fel de raspuns. Am facut un antecontract la notar pentru a cumpara o locuinta care urma sa se construiasca, am stabilit suma si timpul in care se va plati 20 ani ,un sa construit in timp dar noi fiind in strainatate am asteptat.La intoarcere in tara am vorbit cu firma constructoare ca vrem sa platim total .Am fost la notar sa ne faca un alt antecontract pe suma ce mai era de platit ca ulterior sa cerem credit.Surpriza a fost la banca cind ni sa spus ca nu putem lua credit casi casa este ipotecata.La putin timp firma intra in faliment cu datorii enorme am dat in judecata pe firma ,de tribunal ni sa spus caci criza este de vina .am antecontracul facut anterior dea pune casa gaj la banca,desi acum mi se spune casi banca trebuie sa ia bani si daca ramin iau si eu .la judecatoria mi sa spus ca am actuat cu neglijenta caci nu trebuie sa ma informeze notarul de schimb de situatie ci eu trebuie sa ma duc in toata birourile din rominai sa culeg date.nu pot sa cred caci notarii si organele statului pot insela fara sa fie intrebati de nimeni. Si mai mult de atit mi sa spus ca orice as face legea este ca omul de rind este cel care pierde .firma respectiva ia credit lasa de funccionat ,administatorii instraineaza bunurile si fac alte afacerii si nimeni nu_i intreaba.Va rog sa ma ajutati casi sint dispusa sa merg la Haga pentru ca tot ce se intimpla nu o vad normal ,mi se spune ca nu sint vinovata dar am pirdut casa si banii 32000euro.va multumesc din suflet.cred ca exista cineva care ma poate ajuta caci eu cred ca adevaratul vinovat trebuie sa plateasca nu cred casi dind vina pe criza solutionam ceva.

 • Răspunde
  Esanu
  mai 27 2017

  Buna seara ,va rog sa ma sfatuiti ce as putea sa fac ,in cazul meu am cumparat un apartament nou achitand integral pretul semnand un antecontract cu obligatia intocmirii contractului de vanzare cumparare pana la data de 1 iulie 2016.Dezvoltatorul se tot scuza ca nu sint gata actele de la primarie etc ,iar dupa actul semnat fiindca e din vina lui ar trrebui sami inapoieze toti banii.Tin sa mentionez ca apartamentul mi la predat ,dar nu locuiesc in el fiindaca sint in alta tara ,deasemeneni toti vecinii din acel bloc sint in aceeasi situatie..Nu cred ca e dispus sami dea banii inapoi !! Este vreo perioada expirare a valabilitatii antecontractului ?Trebuie sal dau in.judecata ? Multumesc anticipat pentru ajutorul acordat ,si sper ca multa lume sa invete ceva din pateniile noastre

 • Răspunde
  Lentica
  august 1 2017

  Bună ziua am si eu o întrebare dacă mă puteți ajuta
  Mama mea a făcut o promisiune de vânzare cumpărare cu o persoana,mama a decedat intre timp dar înainte sa moara mi-a cesionat mie drepturile contractuale și obligațiile totul prin notar.termenul de plata al imobilului este peste 1 an dar eu vreau sa achit acum dar promitentul vânzător nu vrea.întrebarea mea e urmatoarea:pot sa îl fac cumva sa îi achit toată suma și sa intru în proprietate?A 2 a întrebare este dacă mama mi-a cesionat drepturile și obligațiile contractuale trebuie sa mai fac succesiunea după mama pt a putea intra în posesie?va mulțumesc anticipat

 • Răspunde
  Popescu
  septembrie 13 2017

  Buna ziua,
  Am crezut ca am vandut un apartament si am luat un avans de 1000euro, am incheiat un antecontract de mana in care nu am specificat termene si nici ce se va intampla cu acest avans daca nu primesc restul banilor. Verbal mi-a comunicat ca voi primii restul banilor in doua-trei saptamani. Dupa o perioada de 2 saptamani cumparatorul s-a razgandit si imi cere acest avans inapoi; eu unul nu am de gand sa-l restitui si sunt amenintat cu instanta. Exista vre-o sansa sa-si recupereze avansul ? Ce se intampla daca vand intre timp apartamentul la alta persoana si apar cumparatorii vechi cu restul banilor… Multumesc anticipat.

 • Răspunde
  Mihai
  septembrie 23 2017

  Dacă semnez antecontractul când mă pot muta in apartament !? Specific că se face direct cu dezvoltatorul!

 • Răspunde
  Nelu
  octombrie 3 2017

  Doresc sa cumpar o proprietate – casa + 2300 mp. Mostenitorii in numar de 6 nu au facut succesiunea, insa toti sunt de acord sa incheie cu mine un antecontract de v-c. Ideea este ca dupa ce trec cele 6 luni stipulate in antecontract si ei nu fac succesiunea eu pot castiga in instanta dreptul de proprietate printr-o hotarare care sa tina locul unui contract de v-c. Va multumesc!

 • Răspunde
  Mariana
  octombrie 21 2017

  Buna ziua,

  Vreau sa achizitionez o garsoniera intr un imobil care este in curs de finalizare. Dezvoltatorul mi a spus ca actele vor iesi in decurs de 4 luni.
  Garsoniera vreau sa o achizitionez cu credit ipotecar.
  Daca fac un antecontract si achit 15% din valoarea imobilului, iar peste 4 luni cand ies actele si din varii motive nu mi se mai acorda creditul , sau imobilul nu indeplineste conditiile de acordare a ipotecarului exista posibilitatea sa pierd cei 15 % achitati ?

  Multumesc,
  Cu stima .

  • Răspunde
   adrian
   octombrie 23 2017

   am vandut un imobil cu plata in rate lunare,cumparatrul intarzie foarte mult cu ratele,ce este de facut

 • Răspunde
  adrian
  octombrie 23 2017

  am vandut o livada cu contract vanzare cumparare cu rezervarea dreptului de propietate in rate anuale cumparatorul sa razgndit,dar a folosit livada 2 ani,iar eu nu sunt de accord cu renuntarea la contract.ce este de facut.

 • Răspunde
  Constantin
  noiembrie 6 2017

  Buna ziua.
  Am facut antecontract de vanzare-cumparare la notar ptr o garsoniera, eu fiind cumparatorul promitent si am onorat in totalitate clauzele prevazute in antecontract dar vanzatorul promitent a decedat intre timp. Mentionez ca nu are urmasi. Mai pot face ceva ca sa raman in locuinta care tot eu am locuit-o in ultimii 7 ani? Avand in vedere ca nu am de la cine sa mai recuperez ceva din cele mentionate in clauzele antecontractului de vanzare-cumparare si nici nu am trecut o clauza expresa referitoare la deces. Va multumesc anticipat ptr raspunsul Dvs.

 • Răspunde
  Gheorghe
  noiembrie 21 2017

  Bună seara aș vrea să întreb în legătură cu un imobil:dacă am făcut un precontract devanzare cumparare cum un avans de 5% și la data respectivă euro era un preț iar ora actuala este 4,64 cu ce preț voi cumpăra imobilul respectiv, mulțumesc

 • Răspunde
  Vera
  ianuarie 24 2018

  Buna ziua !
  Va rog sa-mi spuneti, cine plateste cv. extrasului CF in cazul incheierii unei promisiuni de vanzare- cumparare la notar.Cu multumiri, Nagy Veronica

 • Răspunde
  Oana
  februarie 9 2018

  Buna astazi am incheiat la notar un precontract pentru achizitionarea unui apartament in constructie.
  Intr-un paragraf imi apare urmatoarea situatie: promitentii cumparatori declaram ca ne obligam ca in situatia in care vom efectua notarea prezentei promisiuni in cartea funciara a terenului inscris in C.F, iar ulterior acestei notari promitenta vanzatoare va opta pentru dezmembrarea acestui teren , intr-un lot de teren aferent constructiei si unul sau mai multe loturi de teren libere de constructii ne obligam ca la solicitarea expresa a acesteia sa ne prezentam in fata notarului public si sa demnam declaratie in forma autentica prin care consimtim pe cheltuiala noastra la radierea notarii promisiunii din cartile funciare ale terenurilor libere de constructii intrucat acestea nu fac obiectul prezentei promisiuni. Deasemenea ne obligam ca la solicitrea expresa a prominentei vanzatoare sa ne prezentam la notar prin care sa consimtim anterior incheierii actului de apartamentare a constructiei la mentinerea notarii prezentei promisiuni doar in cartea funciara a apartamentului care face obiectul prezentei promisiuni obligandu-ne sa achitam penalitati. Ce inseamna ca nu prea inteleg.

 • Răspunde
  vasile
  martie 22 2018

  BUNA SEARA.AM INCHEIAT O TRANZACTIE LA NOTAR IN CARE EU AM FOST DE ACORD SA DAU DREPTUL PROPRIETARULUI SA CONSTRUIASCA PE UN TEREN PE CARE EU AM DREPT DE UZUFRUCT SI PROPRIETARUL IMI DA MIE DREPT DE UZUFRUCT DE 1/3 DIN CONSTRUCTIE DUPA CE SE FINALIZEAZA.LA ACEASTA CONSTRUCTIE AM CONTRIBUIT SI EU CU BANI SI MUNCA EFECTIV.ACUM,DUPA TERMINAREA CONSTRUCTIEI,PROPRIETARUL IMI REFUZA ACEST DREPT. CE POT FACE IN ACEASTA SITUATIE?
  PRECIZEZ CA ANTERIOR ACESTEI TRANZACTII,LA CUMPARAREA TERENULUI DE CATRE PROPRIETAR,ACESTA A FOST DE ACORD SA MI DEA DREPT DE UZUFRUCT PE INTREAGA SUPRAFATA.

 • Răspunde
  Alin
  iunie 3 2018

  Salut , intenționez sa cumpăr un apartament cu plata integrala , înainte de construcția lui , gen :plătesc integral toată suma acum, apartamentul urmând sa fie finalizat în 2019 noiembrie ! ceva sfaturi , părerii ? A mai procedat cineva așa !? Dacă da , la ce ar trebui sa fiu atent , care sunt riscurile ce clauze ar trebui specificate în antecontract! Mulțumesc

 • Răspunde
  Iulia
  iunie 22 2018

  Buna ziua,
  As avea o întrebare legate de un antecontract.
  Dacă pe antecontract suntem 2 cumpărători când se va semna contractul trebuie sa fim prezenți amândoi?
  Plata imobilului s-a realizat integral doar ca trebuie sa primim cheia și CF-ul (și alte acte probabil) de la vânzător.
  Multumesc,
  Iulia

 • Răspunde
  Dumitru
  iulie 4 2018

  Buna ziua.
  Va rog samispuneyi care sunt implicatiile si urmarile unui i antecontract vanzare cumparare din 2007 si ale notificarii din 2018.

 • Răspunde
  Marius
  septembrie 12 2018

  Buna ziua
  Intenționez să cumpăr un canton CFR din informațiile care le dețin cărțile funciare ar fi blocate momentan de CFR
  Proprietarul de la care vreau să cumpăr dorește să facem un precontract pe doi ani și în caz că CFR nu rezolva cu cartiile funciare sa prelungim precontractul…
  Vânzătorul este în vârstă și exista posibilitatea în acești ani sa nu mai fie exista posibilitatea că moștenitorii sa atace precontractul?
  Este putin mai dificil decât un contract de vânzare cumpărare aș dori să mi răspundă doar cei care cunosc bine situația
  Vă mulțumesc anticipat!
  Sper sa primesc un răspuns
  În același timp aș dori să știu dacă aveți idee de cărțile de CFR care aparțin de regională Craiova dacă până la urmă se poate face ceva și voi putea avea carte funciare in final un contract de vânzare cumpărare

 • Răspunde
  Narcis
  septembrie 20 2018

  Buna ziya.Am facut 2 precontracte cu o agentie imobiliara pt o garsoniera si un apartament, platind un depozit de 1000€ la fiecare +200€ depozit pt parcare la fiecare. A intervenit ceva,iar acum as vrea sa renunt la garsoniera, ce zici as putea rezilia acel precontract cu ei si care ar fi daunele mele? Multumesc

 • Răspunde
  Daniela
  noiembrie 21 2018

  Buna seara daca am cumparat o masina in leasing si am achitat-o acum as vrea sa o vand ,cum as putea face daca numai am chitanta?Va multumesc.

 • Răspunde
  daniela
  ianuarie 4 2019

  baiatul meu s-a csasatorit in luna august iar in luna septembrie sotia a murit ei au cumparat impreuna un ap. pe care l-au platit integral dupa nunta dar nu i-au inscris inca pe numele lor cum se procedeaza in acest caz pt. inscrierea lui pe baiatul meu ?

 • Răspunde
  joita
  mai 10 2019

  Buna ziua ,

  Fiica mea a incheiat un ” Antecontract (promisiune) de vanzare cumparare” pentru un apartament care va fi gata la sfarsitul acestui an.Noi ,parintii,ne intoarcem in tara si dorim sa preluam contractul ca sa devenim proprietari (am platit avansul urmand sa platim restul la finalizare).Fiica doreste acelasi lucru,Care ar fi cea mai potrivita cale ?
  Multumim.

 • Răspunde
  Gabor
  iunie 17 2019

  Buna Ziua tuturori,
  Recent am incheiat un antecontract pentru cumpararea unui apartament ,am observat numai aztazi ca la compunerea apartamentunul sau proprietati nu apare baclonul care este de 18 m2 nu se mentine de loc ,
  de mentinut este ca pretul apartamentului a ridicat datorita balconului mare ,sint ingrijorat daca este un caz grav nerecunoasterea acestuia la contractul autentificat in viitor si cererea al altor sume in plus in viitor si am cazut in capcana sau nu am de sa fiu ingrijirat ,
  Va rog sam raspunda cineva ce sa fac ,daca renunti la contract pierd suma ce am platit in avans pina acuma ,

  Multumesc

Scrie un comentariu